Senior Fellow Programma

Senior Fellows, Centre for Academic Teaching

Het Senior Fellow Programma is bedoeld om het onderwijskundige leiderschap binnen de Universiteit Utrecht te versterken door het aantal hoogleraren met accent op onderwijs uit te breiden. Het programma draagt bij aan de waardering voor onderwijs en docentschap en maakt het zichtbaar dat ook in onderwijs loopbaanstappen mogelijk zijn. Ook wil het programma een stimulans zijn voor onderwijsinnovatie en bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. De senior fellows spelen een cruciale rol in het verbeteren van onderwijs binnen de universiteit en zijn de inspiratie voor collega’s.

Vernieuwd programma

Het programma is in 2017 vernieuwd en de huidige Senior Fellows zijn twee dagen per week toegewezen aan het Centre for Academic Teaching: een dag om te besteden aan een project gericht op onderwijskundig leiderschap en/of beleidsontwikkeling en een dag voor hun persoonlijke ontwikkeling en bijdragen aan activiteiten van het Centre gericht op docentontwikkeling. De andere dagen blijven zij actief in onderwijs en onderzoek aan hun faculteit. Actieve verspreiding van inzichten en resultaten is een belangrijk element in de leergang.

De duur van het programma is flexibel, variërend van drie tot vijf jaar en afhankelijk van het niveau van de kandidaat zoals deze door de decaan wordt beoordeeld. Wanneer het programma succesvol wordt afgerond, leidt deze tot voordracht voor hoogleraar met onderwijs als speciaal aandachtsgebied. Deelname aan het programma kan door kandidaten van binnen en buiten de Universiteit Utrecht na afronding van de Leergang Onderwijskundig leiderschap en de Senior Kwalificatie Onderwijs of anders behaalde vergelijkbare competenties. 

Aanmelding en selectie

Aanmelding en selectie vinden elk jaar in het najaar plaats en kan alleen via de decaan van de faculteit. Het College van Bestuur heeft een speciale commissie aangesteld die de aanvragen beoordeelt. Leden van deze commissie zijn: prof. Sari Lindblom (voorzitter, Universiteit van Helsinki), prof. Martyn Kingsbury (Imperial College Londen), prof. Debbie Jaarsma (Universiteit Groningen), prof. Rens Voesenek (Universiteit Utrecht), em. prof. Theo Wubbels (Universiteit Utrecht).

Lees via onderstaande link verder over voorbeelden van projecten van de huidige Senior Fellows.