Onderwijsadvies & training

Heb je een vraag over onderwijs, dan kun je bij Onderwijsadvies & Training terecht voor een Professioneel consult. In dit korte adviesgesprek kan je bijvoorbeeld een college voor- of nabespreken, de inhoud van een tentamen doornemen of je ideeën over het bijstellen van een cursus toetsen.’

De consultants zijn onder meer deskundig op de volgende terreinen:

  • didactiek en differentiatie
  • opbrengstgericht werken
  • toetsing en feedback
  • curricula en kwaliteitsborging
  • professionalisering van docenten
  • ontwikkeling van de onderwijsorganisatie
  • aansluitingsvraagstukken

Heb je tips of mis je informatie op onze website? Mail dan naar cat@uu.nl