Jeroen Janssen - Senior Fellow

Jeroen over zijn Senior-Fellow project:

Als onderwijsdirecteur kom ik met studenten met heel diverse achtergronden in aanraking. In gesprekken met studenten werd me meer en meer duidelijk dat de overgang van de middelbare school niet voor alle studenten gemakkelijk verloopt. En dit is in het bijzonder het geval bij eerstegeneratiestudenten. Dat zijn studenten waarvan geen van de ouders ervaring hebben met het volgen van hoger onderwijs. Het blijkt bijvoorbeeld ook dat deze groep studenten in de Faculteit Sociale Wetenschappen vaker uitvallen in het eerste jaar. Een belangrijke reden hiervoor is dat eerstegeneratiestudenten soms minder het gevoel hebben thuis te horen op de universiteit dan andere studenten. Als Senior Fellow ga ik werken aan een project waarbij we gaan proberen te zorgen dat eerstegeneratie studenten al vóór zij aan hun studie beginnen, het gevoel krijgen thuis te horen op de universiteit. Op dit manier hopen we een bijdrage te leveren aan het studiesucces en de studie ervaringen van deze studenten.

Als Onderwijswetenschapper zit nadenken over onderwijsvraagstukken in mijn DNA. Wij leren onze studenten dat je bij het oplossen van onderwijsvraagstukken of het ontwerpen van onderwijs goed onderzoeken wat nu precies de oorzaak van het geconstateerde probleem is. In mijn project zullen we dus proberen zo veel mogelijk te leren van de ervaringen van huidige eerstegeneratiestudenten om zo te komen tot ondersteuning voor deze groep studenten die ook écht voldoet aan hun behoeften.

In mijn wetenschappelijk onderzoek richt ik mij op het gebruik van onderwijstechnologie en hoe onderwijstechnologie leerprocessen kan ondersteunen, op de rol van samenwerking en interactie in onderwijs en op zelfregulatie van het eigen leerproces door studenten. Ik kijk er naar uit om mijn kennis over deze en andere onderwerpen te delen binnen het Centre en deze verder te verspreiden binnen de universiteit.

In mijn werk als onderzoeker probeer ik zo veel mogelijk onderwijswetenschappelijke kennis uit te dagen. Ik doe dit door bijvoorbeeld lezingen te geven, actief te zijn op Twitter en een bijdrage te leveren aan het blog van de opleiding Onderwijswetenschappen. Ik hoop mijn kennis en ervaring te kunnen delen binnen het Centre en daarnaast ook te leren van de kennis en kunde van de andere Fellows.