Numerus fixus

De Universiteit Utrecht heeft vijf bachelors met numerus fixus:

        Aanmeldingen op:
  Plekken % Eindstand 16-01-2020 16-01-2019 16-01-2018 16-01-2017
Biomedische Wetenschappen  175 338% 591 587 527 434
Diergeneeskunde 225 468% 1.052 1.013 1.031 867
Farmacie (inclusief College of Pharmaceutical Sciences) 270 218% 589 622 549 355
Geneeskunde 304 516% 1.569 1.421 1.190 988
Psychologie 600 263% 1.577 1.190 n.v.t. n.v.t

Deze opleidingen hebben een maximum aantal studenten dat ze toelaten en gaan daarvoor zelf studenten selecteren. De opleidingen kijken hiervoor naar relevante competenties en naar schoolprestaties. Deelname aan de selectieprocedure voor de opleidingen met een numerus fixus is bij de Universiteit Utrecht gratis.

Meer informatie

Stappenplan selectie

Stappen

Het indienen van een inschrijfverzoek, de selectie, het accepteren van een plaats  en de afronding van het inschrijfverzoek gaat bij opleidingen met een numerus fixus in 6 stappen:

Stap 1: voor 25 december

Je vraagt een DigiD aan

Vóór de kerstvakantie vraag je een DigiD aan. Dit duurt maximaal 5 werkdagen. Een DigiD heb je nodig om je in te schrijven en studiefinanciering aan te vragen.

Veel voorkomende problemen met DigiD

Stap 2: uiterlijk 15 januari

Je dient in Studielink een inschrijfverzoek in voor een opleiding met numerus fixus

Met je DigiD dien je tot en met 15 januari via Studielink (www.studielink.nl) een inschrijfverzoek in voor één of twee opleidingen met numerus fixus. Voor de volgende opleidingen mag je je per studiejaar uitsluitend bij één instelling inschrijven:

 • Tandheelkunde
 • Geneeskunde
 • Fysiotherapie of
 • Mondzorgkunde

Voorbeeld: je kunt je in hetzelfde jaar niet inschrijven voor Geneeskunde bij zowel de UU als de RUG. Wel mag je je inschrijven voor Geneeskunde aan de RUG en Tandheelkunde aan de RUG. 

Tip: als je een foute combinatie opgeeft, krijg je een melding van Studielink met een uitleg waarom jouw keuze niet mogelijk is. Je kunt dan nog wijzigingen aanbrengen.

Je mag landelijk per bacheloropleiding met een numerus fixus in totaal maximaal drie keer meedoen aan de selectie. Voor twee bacheloropleidingen van de Universiteit Utrecht mag je maar een beperkt aantal keer meedoen aan de selectie:

 • Biomedische Wetenschappen: maximaal 2x 
 • Diergeneeskunde: maximaal 3x
 • Farmacie (inclusief College of Pharmaceutical Sciences): maximaal 3x
 • Geneeskunde: maximaal 2x
 • Psychologie: maximaal 3x                                             
Te laat door overmacht

Ben je door overmacht te laat met je inschrijfverzoek? Kijk dan wat je eventueel nog kunt doen

Inschrijfverzoek wijzigen

Wil je je inschrijfverzoek wijzigen of intrekken/annuleren? Dat kan tot en met 15 januari 2021. Trek je je inschrijfverzoek na 15 januari in, dan verbruik je hoe dan ook een één selectiepoging. Alléén wanneer je in studiejaar 2020-2021 niet slaagt voor je (eind)examen of deelexamens kun je de selectiepoging laten schrappen. Kijk dan wat je in dat geval moet doen. Niet of niet tijdig aanvullende gegevens aanleveren of niet verschijnen op de selectiedag zijn geen redenen om een selectiepoging te schrappen.

Stap 3: tussen 16 januari en 15 april

Je doet mee aan de selectieprocedure

Na je inschrijfverzoek in Studielink krijg je van de Universiteit Utrecht inloggegevens voor OSIRIS Online Application. In OSIRIS vul je het vragenformulier in. De deadline voor het indienen van het vragenformulier is 31 januari 2021. Hierna ontvang je verdere informatie over de selectieprocedure en de selectiedag van je opleiding.

Houd er rekening mee dat je vooraf huiswerk moet maken, variërend van 20 tot 50 uur. Ook moet je bij sommige opleidingen aanvullende stukken of informatie  sturen. Ben je te laat, dan mag je niet meer meedoen aan de selectieprocedure. Gevolg is wel dat je in dat geval een selectiepoging hebt verbruikt.

Selectieperiode

De selectiedagen van de Universiteit Utrecht  worden gehouden tussen 1 februari en 7 maart 2021:

 • Farmacie: 13 februari 2021
 • Geneeskunde: 20 februari 2021
 • Biomedische Wetenschappen: 27 februari 2021
 • Psychologie: 27 februari 2021
 • Diergeneeskunde: 6 maart 2021                       

Onderaan deze pagina vind je per opleiding het selectiereglement inclusief de selectiecriteria.

Stap 4: 15 april

Je krijgt van Studielink je rangnummer

Op 15 april krijg je via de mail je rangnummer van Studielink. Rond die tijd krijg je van de opleiding eveneens per e-mail een motivering van dit rangnummer. Als je het niet eens bent met het rangnummer vraag dan aan de opleiding per e-mail om een toelichting.

Mocht je het na de toelichting nog steeds niet eens zijn dan kun je bezwaar aantekenen. Dit bezwaar moet je wel binnen 6 weken na ontvangst van de e-mail indienen. Hoe dat moet staat in de e-mail met motivering. Er is géén bezwaar mogelijk tegen de methode van selecteren en/of de gehanteerde selectiecriteria.

Hoe werkt het rangnummer?

Hoe lager het rangnummer, hoe groter de kans dat je een plaats krijgt. De opleidingen van de UU moeten om technische redenen tot en met 1 augustus een aantal plaatsen voor bezwaarzaken reserveren.

Voorbeeld: een opleiding met numerus fixus heeft 200 plaatsen en er doen 500 kandidaten mee aan de selectieprocedure. De  opleiding reserveert bijvoorbeeld de nummers 1 tot en met 10 voor bezwaarzaken. Heb je een rangnummer van 11 tot en met 200, dan krijg je op 15 april meteen een plaats aangeboden. Heb je een rangnummer van 201 of hoger dan moet je wachten totdat een van de kandidaten met rangnummer 11 t/m 180 zijn/haar plaats teruggeeft, annuleert of zakt voor het (eind)examen. Of je moet wachten tot 2 augustus als de nog openstaande gereserveerde plaatsen worden vrijgegeven.

Hoog rangnummer, wat dan?
 • Als je een andere studie (zonder selectie) achter de hand hebt, meld je je daarvoor uiterlijk 1 mei aan. 
 • Is dat een studie bij de Universiteit Utrecht? Dan doe je hiervoor matching.

Ook kun je een tussenjaar doen en een jaar later weer meedoen met de selectie. Je kunt landelijk maximaal drie keer meedoen aan de selectie voor een opleiding met numerus fixus. Voor een opleiding zonder numerus fixus is er geen maximum. 

Stap 5: tussen 15 april en uiterlijk 15 september

Je accepteert je plaats

Als je een plaats krijgt aangeboden, moet je deze binnen twee weken via Studielink accepteren of weigeren. Als je je voor twee opleidingen met een numerus fixus hebt opgegeven en je krijgt twee plaatsen aangeboden, dan moet je binnen twee weken een keuze maken. Wanneer je je plaats krijgt aangeboden, hangt af van je rangnummer: op 15 april of pas in mei, juli of begin september. 

Voorbeeld: Als je in april een plaats krijgt voor opleiding B (en dit binnen twee weken accepteert) en vervolgens pas eind juli nóg plaats voor opleiding A krijgt, dan heb je vanaf eind juli wederom twee weken de tijd om een keuze te maken tussen B of A. Je mag uiteindelijk maar met één opleiding met een numerus fixus starten.

Tip: houd vanaf 15 april wekelijks je e-mail inclusief je spambox in de gaten, ook tijdens je vakantie.

Als je zeker weet dat je de plaats wilt weigeren, geef dit dan meteen via Studielink door. Je plaats kan dan snel aan een andere kandidaat gegeven worden.

Wat gebeurt er na het accepteren van een plaats?

Na het accepteren van je plaats zal de universiteit (vanaf eind juni) gaan kijken of je aan de toelatingseisen voldoet (zie verder bij stap 6).  

Stap 6: uiterlijk 31 augustus

Je hebt een voldoende voor alle vakkenpakketeisen (inclusief taaltoets)

Uiterlijk 31 augustus moet je aan alle vakkenpakketeisen hebben voldaan. De meeste examens van de middelbare scholen worden eind juni direct aan ons doorgegeven via DUO. Alleen wanneer dit niet het geval is zal de Centrale Studentenadministratie aan je vragen documenten te uploaden.

Word je toegelaten op grond van een buitenlands diploma en heb je een entry visum en/of verblijfsvergunning nodig? Dan gelden de volgende regels:

 • Uiterlijk 1 juni 2021 moet je aan de aanvullende taal- en vakkenpakketeisen hebben voldaan.
 • Uiterlijk 31 augustus 2021 moet je het diploma behaald hebben dat toegang geeft tot de fixusopleiding. Een hardcopy van dit dit diploma moet het International Student Admissions van de Universiteit Utrecht uiterlijk 31 augustus 2021 per post hebben ontvangen.

Geef een machtiging af voor betalen collegegeld

Houd er rekening mee dat je je inschrijving als student pas afrondt door op tijd een machtiging voor het collegegeld af te geven in Studielink (download de handleiding (pdf)). Het afgeven van een machtiging kan vanaf juni 2021.

Afwijken van de regels

Bij sommige stappen kun je de universiteit verzoeken om af te wijken van de regels. Bij voorbeeld als je in studiejaar 2020-2021 zakt voor je (toelatings-)examens. Je kunt dan een selectiepoging laten schrappen. Een ander voorbeeld is als je door onvoorzienbare overmacht niet naar de selectiedag kon komen.

Regelingen

De regels voor de bacheloropleidingen met een numerus fixus zijn vastgelegd in: