Niet de juiste vakken/profielen

Heb je een vwo-diploma of een hbo-bachelor maar heb je niet alle vereiste vakken gevolgd, dan kun je eventueel door middel van het behalen van vwo-deelcertificaten toch toegang krijgen tot de opleiding van jouw keuze. Neem altijd van tevoren contact op met de opleiding die je wilt gaan doen, soms is een examen niet nodig. Wil je weten of je toelaatbaar bent met jouw profielen? Bekijk de profieleisen voor de bacheloropleidingen (pdf, 58 kB).

HBO-propedeuse

Heb je een hbo-propedeuse, dan kan de opleiding aanvullende eisen stellen. Kijk bij je opleiding onder Toelating of je met je hbo-propedeuse toelaatbaar bent.

Numerus fixus

Als je je hebt ingeschreven voor een opleiding met een numerus fixus moet je uiterlijk 31 augustus voorafgaand aan de start van het studiejaar voldoen aan alle vakkenpakketeisen. Kijk bij de opleiding met een numerus fixus zelf of je een deficiëntie moet wegwerken en op welke manier je dat kunt doen. In de meeste gevallen kan het alleen via een aanvullend examen bij de Centrale Commissies Voortentamens.