Selectie

De bacheloropleiding Diergeneeskunde is een opleiding met numerus fixus. Dit betekent dat het aantal opleidingsplaatsen beperkt is. Voor het studiejaar 2024-2025 zijn er 225 opleidingsplaatsen.

Op 15 april 2024 gaf de opleiding de ranking voor studiejaar 2024-2025 door aan Studielink en was jouw rangnummer bekend. Wekelijks wordt hier een update geplaatst over het hoogstgeplaatste rangnummer. Op dinsdag 18 juni 2024 is het hoogstgeplaatste rangnummer 255. De volgende update is op dinsdag 25 juni.

Reglement Selectie Diergeneeskunde 2024-2025

Alle voorwaarden van de selectie zijn door het College van Bestuur vastgelegd in het 'Reglement Selectie Diergeneeskunde 2024-2025'.

Lees het regelement

Selectieprocedure

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) is bepaald dat toelating tot een opleiding met numerus fixus via selectie plaatsvindt. Het doel hiervan is een betere inhoudelijke match tussen de student en de opleiding en daarmee het verhogen van de kans op studiesucces. Het doel van de selectieprocedure is kandidaten te selecteren die de bacheloropleiding Diergeneeskunde succesvol en gemotiveerd afronden.

Een kandidaat met het gewenste profiel:

  • Heeft aantoonbare interesse in het veterinaire vakgebied.
  • Heeft een onderzoekende en probleemoplossende houding en is nieuwsgierig.
  • Is in staat om veel stof in korte tijd te verwerken, te reproduceren en de geleerde theorie toe te passen in nieuwe situaties.
  • Is in staat om nauwkeurig georganiseerd en zorgvuldig te werken.
  • Voelt zich thuis bij de werk- en denkwijzen van de opleiding.

Er zijn drie selectiecriteria, die worden getoetst op de selectiedag:

  • De kennistoets (weging 45%)
  • De 'kritisch redeneren'-toets (weging 45%) 
  • Een persoonlijkheidstest (weging 10%)

De selectiecriteria bepalen de eindscore per kandidaat. De kandidaat met de hoogste gewogen eindscore krijgt rangnummer 1, et cetera. 

Je mag maximaal drie keer deelnemen aan de selectieprocedure van Diergeneeskunde. Houd rekening met de reële kans dat je niet geplaatst wordt voor de bacheloropleiding Diergeneeskunde. Het is dus belangrijk om goed na te denken over een tweede studiekeuze. Je kunt een overzicht van alle bacheloropleidingen bij de Universiteit Utrecht vinden op de bachelorkiezerssite. 

De selectieprocedure bestaat uit meerdere fases. In de tijdlijn vind je de cruciale deadlines die je niet mag missen. In het stappenplan wordt de selectieprocedure verder beschreven.

Stappenplan

De selectieprocedure voor de bacheloropleiding Diergeneeskunde bestaat uit een aantal stappen.

Vragen?

Voor vragen over de selectie kun je mailen naar selectie.dgk@uu.nl

Wij zijn op de hoogte dat er studiehulp (in de vorm van trainingen en coachingsgesprekken) voor onze selectieprocedure wordt aangeboden. Deze studiehulp wordt verzorgd door commerciële, niet aan de Universiteit Utrecht verbonden, organisaties en wordt op geen enkele wijze door de Universiteit Utrecht of Faculteit Diergeneeskunde ondersteund.


Numerus fixus bij de Universiteit Utrecht

De opleiding Diergeneeskunde is een van de zes opleidingen van de Universiteit Utrecht met numerus fixus. Dit betekent dat er een maximum aantal studenten dat ze toelaten en gaan daarvoor zelf studenten selecteren. 

Meer informatie over numerus fixus bij de UU