Numerus fixus

De Universiteit Utrecht heeft vijf bachelors met numerus fixus:

   Aanmeldingen op:
 Plekken% 16-01-202416-01-202416-01-202316-01-2022
Biomedische Wetenschappen 175318%557586625
Diergeneeskunde225484%1.0881.0511.222
Farmacie (inclusief College of Pharmaceutical Sciences)300224%672649662
Geneeskunde304451%1.3721.5231.523
Psychologie600362%2.1692.1762.142

Deze opleidingen hebben een maximum aantal studenten dat ze toelaten en gaan daarvoor zelf studenten selecteren. De opleidingen kijken hiervoor naar relevante competenties en naar schoolprestaties. Deelname aan de selectieprocedure voor de opleidingen met een numerus fixus is bij de Universiteit Utrecht gratis.

Meer informatie

Stappenplan numerus fixus van Studiekeuze123

Stappen

Het indienen van een inschrijfverzoek, de selectie, het accepteren van een plaats en de afronding van het inschrijfverzoek gaat bij opleidingen met een numerus fixus in 6 stappen:

Stap 1: voor 25 december

Je vraagt een DigiD aan

Vóór de kerstvakantie vraag je een DigiD aan. Dit duurt maximaal 5 werkdagen. Een DigiD heb je nodig om je in te schrijven en studiefinanciering aan te vragen.

Stap 2: uiterlijk 15 januari

Je dient in Studielink een inschrijfverzoek in voor een opleiding met numerus fixus

Met je DigiD dien je tot en met 15 januari via Studielink een inschrijfverzoek in voor één of twee opleidingen met numerus fixus. Voor de volgende opleidingen mag je je per studiejaar uitsluitend bij één instelling inschrijven:

 • Tandheelkunde
 • Geneeskunde
 • Fysiotherapie of
 • Mondzorgkunde

Voorbeeld: je kunt je in hetzelfde jaar niet inschrijven voor Geneeskunde bij zowel de UU als de RUG. Wel mag je je inschrijven voor Geneeskunde aan de RUG en Tandheelkunde aan de RUG. 

Tip: als je een foute combinatie opgeeft, krijg je een melding van Studielink met een uitleg waarom jouw keuze niet mogelijk is. Je kunt dan nog wijzigingen aanbrengen.

Je mag landelijk per bacheloropleiding met een numerus fixus in totaal maximaal drie keer meedoen aan de selectie. Voor twee bacheloropleidingen van de Universiteit Utrecht mag je maar een beperkt aantal keer meedoen aan de selectie:

 • Biomedische Wetenschappen: maximaal 2x
 • Diergeneeskunde: maximaal 3x
 • Farmacie (inclusief College of Pharmaceutical Sciences): maximaal 3x
 • Geneeskunde: maximaal 2x
 • Psychologie: maximaal 3x                                                                       

Stap 3: tussen 16 januari en 15 april

Je doet mee aan de selectieprocedure

Na je inschrijfverzoek in Studielink krijg je van de Universiteit Utrecht inloggegevens voor OSIRIS Online Application. In OSIRIS vul je het vragenformulier in. De deadline voor het indienen van het vragenformulier en de cijferlijst is 31 januari 2024.

Na het indienen van je vragenformulier ontvang je verdere informatie over de selectieprocedure en de selectiedag van je opleiding.

Houd er rekening mee dat je vooraf huiswerk moet maken, variërend van 20 tot 50 uur. Ook moet je bij sommige opleidingen aanvullende stukken of informatie sturen. Ben je te laat, dan mag je niet meer meedoen aan de selectieprocedure. Gevolg is wel dat je in dat geval een selectiepoging hebt verbruikt.

Stap 4: 15 april

Je krijgt van Studielink je rangnummer

Op 15 april krijg je via de mail je rangnummer van Studielink. Rond die tijd krijg je van de opleiding eveneens per e-mail een motivering van dit rangnummer. Als je het niet eens bent met het rangnummer vraag dan aan de opleiding per e-mail om een toelichting.

Mocht je het na de toelichting nog steeds niet eens zijn dan kun je bezwaar aantekenen. Dit bezwaar moet je wel binnen 6 weken na ontvangst van de e-mail indienen. Hoe dat moet staat in de e-mail met motivering. Er is géén bezwaar mogelijk tegen de methode van selecteren en/of de gehanteerde selectiecriteria.

Stap 5: tussen 15 april en uiterlijk 15 september

Je accepteert je plaats

Als je een plaats krijgt aangeboden, moet je deze binnen twee weken via Studielink accepteren of weigeren. Als je je voor twee opleidingen met een numerus fixus hebt opgegeven en je krijgt twee plaatsen aangeboden, dan moet je binnen twee weken een keuze maken. Wanneer je je plaats krijgt aangeboden, hangt af van je rangnummer: op 15 april of pas in mei, juli of begin september. 

Voorbeeld: als je in april een plaats krijgt voor opleiding B (en deze binnen twee weken accepteert) en vervolgens pas eind juli nóg plaats voor opleiding A krijgt, dan heb je vanaf eind juli wederom twee weken de tijd om een keuze te maken tussen B of A. Je mag uiteindelijk maar met één opleiding met een numerus fixus starten.

Tip: houd vanaf 15 april wekelijks je e-mail inclusief je spambox in de gaten, ook tijdens je vakantie.

Als je zeker weet dat je de plaats wilt weigeren, geef dit dan meteen via Studielink door. Je plaats kan dan snel aan een andere kandidaat gegeven worden.

Stap 6: uiterlijk 31 augustus

Je voldoet aan alle vakkenpakketeisen (inclusief taaltoets)

Uiterlijk 31 augustus 2024 moet je aan alle vakkenpakketeisen hebben voldaan. De meeste examens van de middelbare scholen worden eind juni direct aan ons doorgegeven via DUO. Alleen wanneer dit niet het geval is zal de Centrale Studentenadministratie aan je vragen documenten te uploaden.

Word je toegelaten op grond van een buitenlands diploma en heb je een entry visum en/of verblijfsvergunning nodig? Dan gelden de volgende regels:

 • Uiterlijk 15 juni 2024 moet je aan de aanvullende taal- en vakkenpakketeisen hebben voldaan
 • Uiterlijk 31 augustus 2024 moet je het diploma behaald hebben dat toegang geeft tot de fixusopleiding. Een hardcopy van dit diploma moet het International Student Admissions van de Universiteit Utrecht uiterlijk 31 augustus 2024 per post hebben ontvangen

Geef een machtiging af voor betalen collegegeld

Houd er rekening mee dat je je inschrijving als student pas afrondt door op tijd een machtiging voor het collegegeld af te geven in Studielink. Het afgeven van een machtiging kan vanaf juni.

Afwijken van de regels

Bij sommige stappen kun je de universiteit verzoeken om af te wijken van de regels. Bijvoorbeeld als je in studiejaar 2023-2024 zakt voor je (toelatings-)examens. Je kunt dan een selectiepoging laten schrappen. Een ander voorbeeld is als je door onvoorzienbare overmacht niet naar de selectiedag kon komen.

Regelingen

De regels voor de bacheloropleidingen met een numerus fixus zijn vastgelegd in: