Selectie

Om te zorgen dat er voor alle studenten voldoende goede faciliteiten zijn, heeft de opleiding een numerus fixus ingesteld. Op deze pagina vind je wat dat precies inhoudt en welke stappen je moet nemen om mee te doen met de selectie van Farmacie. 

Over numerus fixus

Numerus fixus is Latijn en betekent 'vastgesteld aantal'. Voor studies met een numerus fixus vindt er een selectie plaats en worden dus maar een beperkt aantal studenten toegelaten. Voor het studiejaar 2024-2025 zijn er voor de opleidingen Farmacie en het College of Pharmaceutical Sciences (CPS) in totaal 300 plaatsen beschikbaar in Utrecht. Voor Farmacie zijn ongeveer 240 plaatsen beschikbaar en voor CPS ongeveer 60.

Selectieprocedure

De selectieprocedure van de opleiding Farmacie bestaat uit meerdere fases die je gaat doorlopen. In de tabel vind je een beschrijving van de selectieprocedure en cruciale deadlines die je niet mag missen.

Belangrijke datumActiviteit
15 januari 2024Dit is de deadline voor inschrijven.
31 januari 2024Deadline voor het indienen van het vragenformulier.
10 februari 2024Op deze dag vindt de selectiedag plaats. 
15 april 2024Vanaf dan kun je je plaats accepteren. 
31 augustus 2024Op deze datum dien je te voldoen aan alle toelatingseisen.

Stappenplan

Van aanmelding tot hopelijk een plek in de opleiding dien je vijf concrete stappen te doorlopen.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen rondom het selectietraject bij Farmacie. Staat je vraag er niet bij? Mail dan naar selectie.pharm@uu.nl.