Collegegeld

Betaal je in 2023-2024 voor het eerst wettelijk collegegeld voor een Bacheloropleiding of een lerarenopleiding? Dan wordt dit gehalveerd. Bekijk de voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.

Het kabinet wil de halvering van het collegegeld stopzetten vanaf studiejaar 2024-2025.

Elk jaar dat je studeert moet je collegegeld betalen. Er zijn twee soorten tarieven, afhankelijk van jouw situatie betaal je óf het wettelijk tarief óf het instellingstarief.

Kom je rechtstreeks van het vwo en heb je een EU/EER-, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit, dan betaal je het wettelijk tarief:

 2023-20242024-2025
Voltijd€ 2314€ 2530
Deeltijd€ 2056€ 2248

Als je University College UtrechtUniversity College RooseveltPhilosophy, Politics and Economics gaat doen, gelden er andere bedragen.

Heb je geen EU/EER, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit, dan betaal je het Niet-EU/EER-instellingstarief, bekijk het overzicht Instellingstarieven Bachelors. Behalve als:

Heb je al een (hbo)-bachelor of doctoraaldiploma gehaald?

Heb je op of na 1 september 1991 al een (hbo-)bachelordiploma of doctoraaldiploma behaald aan een bekostigde Nederlandse hogeschool of universiteit en begin je met een nieuwe bachelor, dan geldt het instellingstarief, zie overzicht Instellingstarieven Bachelors 2023-2024 en 2024-2025. Als je voor de eerste keer een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg gaat volgen, betaal je in de meeste gevallen het wettelijke tarief. Informeer hierover bij Studentenservice.

Kijk op de Studentensite voor meer informatie over collegegeld als je al een graad hebt behaald

Betalen: Machtiging afgeven

Vanaf juni ontvang je bericht van de Universiteit Utrecht over de betaling van het collegegeld. Je kunt via Studielink de Universiteit Utrecht machtigen om het collegegeld ineens of in vijf gelijke termijnen te innen. Je kunt ook iemand anders laten machtigen. Heb je geen Nederlandse bankrekening of een bankrekening uit een ander SEPA-land, informeer dan bij Studentenservice over de mogelijkheden. 

Meer informatie over de wijze van betalen.

Uitzonderingen