Topsport en studie

De Universiteit Utrecht koestert sportief talent. Daarom kunnen topsporters bij de Universiteit Utrecht rekenen op voorzieningen op maat. Lees vooral het Topsportbeleid (pdf, 68 kB).

Welke voorzieningen zijn er?

De Universiteit Utrecht biedt verschillende soorten voorzieningen: 

  • Facultaire voorzieningen. Bijvoorbeeld roosteraanpassingen en dispensatie voor studievoortgangsregelingen van de Universiteit Utrecht.  

  • Financiële voorzieningen. Zoals een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten voor trainingsstages of wedstrijden in het buitenland en compensatie bij studievertraging, en een gratis sportkaart bij Sportcentrum Olympos. Zie Compensatieregeling topsporter. 

  • Voorzieningen in natura. Bijvoorbeeld verlenging van de diplomatermijn bij een A-status en een topsportcertificaat bij afstuderen.   

Lees voor een uitgebreid overzicht de voorwaarden en de aanvraagprocedure het Topsportbeleid (pdf). 

Student in sportoutfit is aan het hardlopen met een wapperende Universiteit Utrecht vlag.

Registratie als topsporter

Om in aanmerking te komen voor topsportvoorzieningen van de Universiteit Utrecht moet je eerst een afspraak maken met de studentendecaan voor topsporters, Eva Beeftink. De studentendecaan voor topsporters: 

  • Checkt je status en stelt vast of je gebruik mag maken van voorzieningen; 

  • Informeert je over alle (on)mogelijkheden van het topsportbeleid; 

  • Brengt je opleiding op de hoogte van je status, zodat je daar facultaire voorzieningen kunt regelen; en 

  • Is aanspreekpunt als je er met je opleiding niet uitkomt of wanneer je gebruik wilt maken van financiële voorzieningen, diplomatermijnverlenging of het topsportcertificaat. 

Wacht niet tot het laatste moment met het maken van een afspraak. Ben je nog aankomend student? Regel dan tenminste enkele maanden voor de start van het onderwijs een afspraak om er zeker van te zijn dat je studie en sport te combineren zijn. 

Let op: voorzieningen voor topsporters worden aan de Universiteit Utrecht in principe voor de duur van één collegejaar afgegeven. Daarna moet je - eventueel ondersteund met bewijsstukken – verlenging aanvragen. Dit kan direct via de mail: elitesports@uu.nl. Je hoeft hiervoor dus geen afspraak te maken. 

Afspraak maken

Wil je meer weten over topsporten en studeren? Maak een afspraak via Studentenservice met een studentendecaan bij wie je terecht kunt met vragen over topsport.