Honours

Sta je bekend om je honger naar kennis, heb je een kritische houding en heb je doorzettingsvermogen? Of wil je dat juist graag leren? Vind je het bovendien leuk om veel met gemotiveerde medestudenten en docenten samen te werken? Dan is het honours echt iets voor jou.

Binnen je eigen studie of een universiteitsbreed programma

Je kunt kiezen tussen honoursprogramma’s binnen je eigen studie: vrijwel alle bacheloropleidingen bieden een honoursprogramma aan, of voor universiteitsbrede, interdisciplinaire honoursprogramma’s bij het UU Honours College, zoals Descartes College en het Da Vinci Project.

Meer informatie over alle honoursprogramma's binnen de UU.

Wat is honoursonderwijs?

Honoursonderwijs is extra uitdagend onderwijs, dat verder gaat waar je reguliere universitaire opleiding ophoudt. Je volgt honoursonderwijs naast je gewone opleiding. Het onderwijs is verbredend en verdiepend en de interdisciplinaire programma’s geven je de ruimte om over grenzen van je vakgebied heen te kijken. Honoursprogramma’s hebben meestal een later instroommoment dan je reguliere opleiding.

Waarom honoursonderwijs?

Honoursonderwijs haalt het beste uit jezelf naar boven. Je werkt veel samen met je medestudenten en gaat met elkaar dieper op de stof in. Bij honoursonderwijs neem je nooit genoegen met het antwoord 'dat is gewoon zo'. Je stimuleert elkaar om beter te presteren en leert om creatief met situaties om te gaan. Een honoursprogramma is ook een uitstekende voorbereiding op een succesvolle carrière. Na het volgen ervan ontvang je een honourscertificaat. Tevens heb je een streepje voor als je een studiebeurs aanvraagt of een vervolgstudie in binnen- of buitenland wil volgen.

Honourscommunity

De Universiteit Utrecht kent een honourscommunity, waar je veel zelf kunt organiseren, zoals gastlezingen van topwetenschappers, onderlinge kennisuitwisseling, excursies en studiereizen naar het buitenland. Een mooie gelegenheid om andere studenten te leren kennen en om nieuwe vrienden te maken.