Studeren met een functiebeperking

De Universiteit Utrecht wil graag dat iedereen zich welkom voelt en de nodige hulp krijgt om het beste uit zichzelf en de studie te halen. Als je een functiebeperking hebt, kun je speciale voorzieningen en begeleiding aanvragen. 

De Universiteit Utrecht gebruikt de volgende definitie: een functiebeperking is een chronische aandoening (vastgesteld door een deskundige) die een student kan belemmeren in zijn of haar deelname aan het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan: 

 • Dyslexie
 • AD(H)D
 • Een chronische ziekte (o.a. ziekte van Crohn, diabetes, astma, reuma, ME/CVS, RSI/CANS)
 • Visuele, auditieve en motorische beperkingen
 • Een autismespectrumstoornis (ASS)
 • Chronische psychische problematiek (o.a. chronische depressie)

Voorzieningen

Er zijn verschillende soorten voorzieningen:

 • Begeleiding en advies
  Als je tijdens je studie tegen een probleem aanloopt of persoonlijk advies nodig hebt, dan kun je terecht bij een studieadviseur, een studentenpsycholoog, een studentendecaan of je tutor. Meer informatie over deze vormen van begeleiding en contactmogelijkheden kan je tijdens je studie terugvinden op de website voor studenten.
 • Praktische onderwijs- en tentamenvoorzieningen
  Verwacht je dat je voorzieningen nodig hebt, neem dan ruim voor je studie begint contact op met de studieadviseur van de opleiding die je wil gaan volgen. Een voorbeeld van een praktische voorziening is extra tijd bij tentamens.
 • Financiële voorzieningen
  Studenten met een functiebeperking komen in sommige gevallen in aanmerking voor een individuele studietoeslag via de gemeente Utrecht. Loop je (ondanks eventuele praktische aanpassingen en begeleiding) onverhoopt toch studievertraging op? Er zijn verschillende financiële voorzieningen waarvoor je mogelijk in aanmerking komt.

Aanpak

Neem voor de start van je studie, of zo snel mogelijk, contact op met je studieadviseur om te bespreken wat er mogelijk is. De voorzieningen kunnen anders zijn dan de voorzieningen die je eerder of elders had. Afspraken hierover worden in een contract vastgelegd. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk contact te leggen, zodat de voorzieningen tijdig geregeld kunnen worden.

Neem contact op met de studieadviseur van jouw opleiding via het studiepunt van je faculteit. Voor studenten aan het University College Utrecht is het anders geregeld: neem contact op met de Disability Services Coordinator

Let op: Het kan zijn dat de voorzieningen opnieuw aangevraagd moeten worden als je aan een masteropleiding begint.

Trainingen en cursussen

Wil je tijdens je studie een training of een cursus volgen om je (academische) vaardigheden te verbeteren, of persoonlijke problemen aan te pakken? Er zijn speciale workshops en trainingen voor studenten met dyslexie, studieondersteuningsgroepen voor studenten met ASS en AD(H)D. Kijk op onze pagina met trainingen.  

Toegankelijkheid van gebouwen

Via het overzicht van alle gebouwen vind je per gebouw informatie over toegankelijkheid, zoals rolstoelingangen, liften, toiletten en stilteruimtes.

We zijn druk bezig de toegankelijkheid van de universiteitspanden te verbeteren. Kom jij zelf iets tegen (denk aan te hoog hangende sleutelkastjes voor liften, te hoge drempels, etc.), dan kan je dit melden via het Facilitair Service Centrum (FSC).

Wet- en Regelgeving

De Universiteit Utrecht kiest ervoor om in haar communicatie gebruik te maken van de term functiebeperking. In Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz), de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) en de Wet op de Studiefinanciering (WSF 2000) wordt gesproken over ‘handicap of chronische ziekte’. Met de verzamelterm functiebeperking wordt dezelfde groep bedoeld.

Vragen?

Neem contact op met de studentendecanen via: functiebeperking@uu.nl, zij helpen je dan verder. Zij gaan vertrouwelijk om met jouw gegevens. Zonder jouw toestemming delen zij geen informatie met derden: bijvoorbeeld de studieadviseur of examencommissie. Het kan wel zijn dat de studentendecanen je door moeten verwijzen met jouw vraag – dan laten zij je weten bij wie je terecht kunt.  

Meer weten?

Andere instanties: