Selectiecriteria en –procedure per opleiding

Download hieronder de selectiereglementen van de opleidingen met numerus fixus voor studiejaar 2024-2025. Deze zijn op 26 September 2023 vastgesteld door het college van bestuur van de Universiteit Utrecht.