Selectiecriteria en –procedure per opleiding

Download hieronder de selectiereglementen van de opleidingen met numerus fixus voor studiejaar 2023-2024. Deze zijn op 20 september vastgesteld door het college van bestuur van de Universiteit Utrecht.