Afwijken van regels

In sommige situaties kun je de universiteit verzoeken om af te wijken van de regels voor bacheloropleidingen met een numerus fixus.