Afwijken van regels

In sommige situaties kun je de universiteit verzoeken om af te wijken van de regels voor bacheloropleidingen met een numerus fixus. De universiteit is hierover per mail bereikbaar op: fixus2425@uu.nl.