Twee grants voor Frans Adriaans’ onderzoek naar computermodellen voor taalontwikkeling

Moeder leest boekje met jong kind. Foto: © iStockphoto.com/kate_sept2004

Taalwetenschapper Frans Adriaans ontvangt zowel de Dynamics of Youth Invigoration Grant als de Human-centered Artificial Intelligence Grant. De beurzen, uitgereikt door twee focusgebieden van de Universiteit Utrecht, zijn verbonden aan twee van zijn projecten.

Menselijke taalontwikkeling

“Mijn onderzoek richt zich op computationele modellering van menselijke taalontwikkeling”, vertelt Adriaans. “Met deze beurzen kunnen we meer leren over vroege taalontwikkeling en bestaande opnames van Nederlandse ‘infact-directed speech’ annoteren, zodat we de data vervolgens kunnen gebruiken in computationeel onderzoek.”

Dr. Frans Adriaans
Dr. Frans Adriaans

“Binnen het Dynamics of Youth-project zal de nadruk liggen op het gebruik van computermodellen om vroege taalontwikkeling beter te begrijpen. Binnen het Human-centered Artificial Intelligence-project richten we ons op het ontwikkelen van praktische tools om dit soort datasets automatisch te kunnen annoteren.”

‘Infant-directed speech’ vs. ‘adult-directed speech’

Adriaans ontvangt de Invigoration Grant van het strategische thema Dynamics of Youth voor zijn project ‘Linguistic and Paralinguistic Characteristics of Dutch Infant-directed Speech and Early Infant Vocalizations: A Computational Perspective’.

“Binnen dit project werkt het onderzoeksteam, dat naast mij bestaat uit Heysem Kaya en Anika van der Klis, aan een nieuwe dataset waarmee we vroege taalontwikkeling kunnen bestuderen met behulp van computationele methoden”, legt Adriaans uit. “Zo kunnen we straks hopelijk zien wat de invloed is van ‘infant-directed speech’ op de leerbaarheid van Nederlandse klinkers bijvoorbeeld. Ook kijken we in hoeverre het mogelijk is om op basis van het spraaksignaal en contextuele informatie automatisch te bepalen of de spraak gericht is tot een kind of een volwassene.”

Daarnaast heeft het team een ‘small grant’ ontvangen van het focusgebied Human-centered Artificial Intelligence. “Dit project ligt in het verlengde van het Dynamics of Youth-project. Hier werken we namelijk aan een automatische annotatie voor ‘infant-directed speech’ versus ‘adult-directed speech.”