Twee NWO Open Competitie-toekenningen voor Utrechtse geesteswetenschappers

Troffee met de tekst "NWO toekenningen" © iStockphoto.com/DNY59
© iStockphoto.com/DNY59

Ozan Ozavci en Elena Tribushinina ontvangen een subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in het subsidieprogramma Open Competitie SGW. Met de competitie wil het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen onderzoekers de kans geven onderzoek te verrichten naar een onderwerp van eigen keuze, zonder thematische randvoorwaarden.

Effectievere en duurzamere noord-zuid-samenwerkingssystemen

Dr. Ozan Ozavci

De ontoereikende samenwerking op gezondheidsgebied tussen het mondiale Noorden en Zuiden heeft tijdens de COVID-19-pandemie ernstige en zelfs dodelijke gevolgen gehad voor de mensheid. Toch is onze kennis over het opzetten van effectieve en duurzame noord-zuid-samenwerkingssystemen, zonder daarbij te vervallen in buitenlandse overheersing of nationalistische ressentimenten, nog steeds beperkt.

In dit project zal Ozan Ozavci zich richten op de ervaringen uit het verleden om dit dringende probleem aan te pakken. Ozavci zal een nieuwe geschiedenis schrijven van de eerste en langst bestaande instellingen voor mondiale volksgezondheidssamenwerking: de internationale sanitaire raden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
 

Waarom biedt tweetaligheid een voorsprong bij het leren van vreemde talen?

Dr. Elena Tribushinina
Dr. Elena Tribushinina

Tweetalige leerlingen presteren vaak beter in het Engels en andere vreemde talen dan hun eentalige leeftijdsgenoten. Dit geldt voor kinderen met een normale taalontwikkeling én voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Maar de onderliggende oorzaken van deze voorsprong zijn bij kinderen met TOS mogelijk anders dan bij kinderen met een normale taalontwikkeling.

In dit project probeert Elena Tribushinina te ontrafelen waarom tweetaligheid een voorsprong biedt bij het leren van vreemde talen. Daartoe wordt de ontwikkeling van Engelse taalvaardigheid van leerlingen bestudeerd in relatie tot hun cognitieve vaardigheden, motivatie en beheersing van de schooltaal (Nederlands) en de thuistaal (Turks of Pools).