Chief Open Science (COS) aan de Universiteit Utrecht

https://www.uu.nl/organisatie/bestuur-en-organisatie/hoogleraren/deans

https://www.uu.nl/onderzoek/open-science

 

Paul Boselie (PhD, MSc) is Professor in B&O (i.h.b. vraagstukken van dienstverlenende organisaties met een publieke functie) aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Hij houdt zich bezig met vraagstukken zoals:

 

  • Hoe kunnen we het beste uit medewerkers halen?
  • Wat is goede organisatie prestatie in de zorg, in het onderwijs en binnen het Rijk? 
  • Welke vormen van aansturing zijn het meest effectief in specifieke organisaties?
  • Wat is er nodig in organisaties om te komen tot effectieve implementatie? En welke rol spelen leidinggevenden bij deze effectieve doorwerking? 
  • Welke rol kunnen werkgevers en netwerken van werkgevers spelen bij de vormgeving van sociaal en HR beleid voor kwetsbare medewerkers?

 

Dutch HRM Network Award (2022): https://hrm-network.nl/awards-recognition/

 

Google Scholar webpagina: http://scholar.google.nl/citations?user=kg7w63UAAAAJ&hl=en&oi=ao

 

Research Gate webpage: http://www.researchgate.net/profile/Paul_Boselie

 

 

 

SHRM: A Balanced Approach, edition 1, 2010

SHRM: A Balanced Approach, edition 2, 2014

Managing Social Issues 2013

SHRM: A Balanced Approach, edition 3, 2024

Talent Management in Higher Education, 2024
Leeropdracht
Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O), i.h.b. vraagstukken van dienstverlenende organisaties met een publieke functie
Oratiedatum
21-01-2011