Prof. dr. Joop Schippers
j.j.schippers@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-20 00:41:06


Profiel

Prof. dr. Joop Schippers is sinds 1978 verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op uiteenlopende aspecten van de arbeidsmarkt. De laatste jaren staat vooral onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers centraal. Daarnaast zet hij de lange onderzoekstraditie van de Universiteit Utrecht voort op het terrein van het onderzoek naar genderverschillen op de arbeidsmarkt.

Zijn onderzoek kenmerkt zich door een multidisciplinaire benadering en een sterke (theoriegestuurde) empirische oriëntatie. De afgelopen tien jaar heeft hij vooral veel onderzoek verricht onder Nederlandse en Europese werkgevers (zowel surveyonderzoek als case studies). Behalve dat hij zelf een lange reeks nationale en internationale publicaties op zijn naam heeft staan, was en is hij ook betrokken bij een reeks promotieprojecten.

Een groot deel van zijn onderzoek vindt plaats in het kader van internationale, onder andere door de Europese Unie gefinancierde projecten. Sinds 2008 is hij actief als coördinator van het Europese project Activating Senior Potential in Ageing Europe (ASPA). Eerder was hij betrokken bij projecten als FENICs, WELLKNOW, TLM.net, QUALITY en Fair Play for Older Workers.

Daarnaast verricht hij regelmatig onderzoek gefinancierd door NWO of in opdracht van Nederlandse ministeries als het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken, Financiën, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en instellingen als het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Joop Schippers is als docent vooral betrokken bij de Research Master Multidisciplinary Economics en de Master European Governance. Daarnaast coördineert hij het bachelorvak Beleidsatelier.

Daarnaast is hij actief in bestuurlijke circuits binnen en buiten de Universiteit Utrecht. Onder andere als lid van de Universiteitsraad, voorzitter van de Faculteitsraad van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie en als lid van de Wetenschapscommissie van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (Onderdeel van de KNAW). Eerder was hij lid van de (laatste) Emancipatieraad, TECENA en de Visitatiecommissie Emancipatie. Sinds begin 2013 maakt hij deel uit van de Monitorcommissie Talent naar de Top en de Monitorcommissie voor de Wet bestuur en toezicht.

In het kader van zijn disseminatie- en valorisatieactiviteiten is hij regelmatig terug te vinden in dag- en weekbladen. Bovendien maakte hij van 2010 t/m 2013 deel uit van de vaste kern van het economenpanel 'Klinkende Munt' zoals dat wekelijks werd uitgezonden in het programma Villa VPRO op Radio1. Hij is tevens te volgen op twitter: http://twitter.com/JoopSchippers. Voor zijn bijdragen aan de valorisatie en disseminatie van wetenschappelijke kennis voor een breder publiek ontving hij begin 2013 de eerste PubliPrijs van de Universiteit Utrecht.

Strategische thema's / focusgebieden
Betrokken bij de opleiding(en)
Multidisciplinary Economics Onderzoeksmaster 2 jaar, engelstalig
Wetenschappelijke expertises
emancipatie en gender issues
langer doorwerken
flexibele arbeid en zzp'ers
duurzame inzetbaarheid

Disseminatie- en valorisatieactiviteiten in binnen- en buitenland


Uit: UU-Beeldbank (Foto Ed van Rijswijk)

Uit: UU-Beeldbank (Foto Ed van Rijswijk)

Gegenereerd op 2018-09-20 00:41:06
Alle publicaties
  2018 - Artikelen
OUDE MULDERS, JAAP, HENKENS, KÈNE, LIU, YIHAO, SCHIPPERS, JOOP & WANG, MO (2018). Managers’ interview invitation decisions about older job applicants - human capital, economic conditions and job demands. Ageing and Society, 38 (4), (pp. 839-864) (26 p.).
  2017 - Artikelen
Schippers, J.J. (2017). Basisinkomen: - rechtse wolf in linkse schaapskleren. Demos, 33 (3), (pp. 7) (1 p.).
Conen, W.S. & Schippers, J.J. (07-11-2017). De invloed van startmotieven op de financiële situatie en arbeidstevredenheid van zzp’ers. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 33 (3), (pp. 250-268).
Schippers, J.J. (2017). Emancipatiebeleid tussen geleefde droom en onvoltooide daad. Tijdschrift voor Genderstudies, 20 (2), (pp. 141-146).
Oude Mulders, J., Henkens, Kène & Schippers, J.J. (01-10-2017). European Top Managers’ Age-Related Workplace Norms and Their Organizations’ Recruitment and Retention Practices Regarding Older Workers. The Gerontologist, 57 (5), (pp. 857-866).
Schulze Buschoff, K., Conen, W.S. & Schippers, J.J. (2017). Solo-Selbstständigkeit – eine prekäre Beschäftigungsform?. WSI Mitteilungen, 70 (1), (pp. 54-61).
  2017 - Boeken
Huiskes, J., römkens, renée, Schippers, J.J. & wiersma, antia (2017). Van privéprobleem tot overheidszorg - Emancipatiebeleid in Nederland. (290 p.). Amsterdam/Zoetermeer: Lecturium.
  2016 - Artikelen
Schippers, J.J., Kleinknecht, A., Kok, J., Ligteringen, Ben & Van Egmond, Annelies (2016). Een onvoorwaardelijk basisinkomen of een basisbaan?. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 32 (4), (pp. 360-376) (17 p.).
Principi, Andrea, Schippers, Joop, Naegele, Gerd, Di Rosa, Mirko & Lamura, Giovanni (01-02-2016). Understanding the link between older volunteers’ resources and motivation to volunteer. Educational Gerontology, 42 (2), (pp. 144-158) (15 p.).
Schippers, J.J. (2016). Werken is heel het leven niet! Over de rol van werk in de modern samenleving. Kerk en theologie, 67 (4), (pp. 314-331) (18 p.).
  2015 - Artikelen
Conen, W.S., Henkens, Kène & Schippers, J.J. (2015). Arbeidskosten en productiviteit van oudere werknemers - De visie van Nederlandse werkgevers in Europees perspectief. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 31 (3), (pp. 235-255).
Schippers, J.J., Fleischmann, M. & Koster, Ferry (2015). Nothing ventured, nothing gained. How and under which conditions employers provide employability-enhancing practices to their older workers. International Journal of Human Resource Management, 26 (22), (pp. 2908-2925) (18 p.).
Oude Mulders, Jaap, Henkens, Kène & Schippers, Joop (2015). Organizations' Ways of Employing Early Retirees - The Role of Age-Based HR Policies. The Gerontologist, 55 (3), (pp. 374-83) (10 p.).
Schippers, J.J., Karpinska, K. & Henkens, C.J.I.M. (2015). Training opportunities for older workers in the Netherlands: a vignette study. Research in Social Stratification and Mobility, 41, (pp. 105-114).
van Dalen, H., Henkens, Kène, Conen, W.S. & Schippers, J.J. (2015). Weinig behoefte aan collectieve pensioenregeling voor zzp’ers. Economisch Statistische Berichten, 100 (4715), (pp. 468-470).
  2014 - Artikelen
Conen, Wieteke, Henkens, K. & Schippers, Joop (2014). Ageing Organisations and the Extension of Working Lives: A Case Study Approach. Journal of Social Policy, 43 (4), (pp. 773-792).
Schippers, J.J. (2014). De robots zijn welkom, mits …. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 30 (4), (pp. 350-352) (3 p.).
Schippers, J.J. & van der Lippe, Tanja (15-02-2014). Het gaat goed met Nederlandse vrouwen (maar nog beter met mannen). De Volkskrant [online]
Schippers, Joop (2014). Horizontale transities als loopbaanperspectief. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 30 (1), (pp. 69-71).
Oude Mulders, Jaap, vam Dalen, Hendrik P., Henkens, K. & Schippers, Joop (2014). How likely are employers to rehire older workers after mandatory retirement? A vignette study among managers. De Economist, 162 (4), (pp. 415-431).
Oude Mulders, Jaap, Henkens, K. & Schippers, Joop (2014). Met pensioen en toch aan het werk – het werkgeversperspectief. Tijdschrift voor Management en Organisatie, 68 (3), (pp. 43-56).
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Schippers, Joop (2014). De inclusieve arbeidsmarkt is een win-win-situatie. Ontmoet de toekomst (pp. 16-19). Badhoevedorp: ABU.nl.
Schippers, Joop (2014). Gender role conflict. In A.C. Michalos (Eds.), Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research (pp. 2461-2464). Springer.
Schippers, Joop & Conen, Wieteke (2014). Older volunteers in the Netherlands: new challenges to an old tradition. In A. Principi, P. Jensen & G. Lamura (Eds.), Active ageing. Voluntary work by older people in Europe Bristol & Chicago: Policy Press.
Schippers, Joop (2014). Organisations’ age management of older volunteers: pointing to the future. In A. Principe, P.H. Jensen & G. Lamura (Eds.), Active Ageing – Voluntary work of older people in Europe (pp. 297-312). Bristol & Chicago: Polity Press.
  2013 - Artikelen
van Doorne-Huiskes, A., Conen, W.S. & Schippers, J.J. (2013). Beroepsdeelname van ouderen. Een vergelijking tussen Europese landen. Tijdschrift voor Genderstudies, 2, (pp. 27-41) (15 p.).
Schippers, J.J. (28-06-2013). Geen nieuwe vut, geen groots banenplan. Trouw
Schippers, Joop, Fleischmann, M., Koster, Ferry & Dykstra, Pearl (2013). Hello pension, goodbye tension? The impact of work and institutions on older workers’ labor market pariticipation in Europe. International Journal of Ageing and Later Life, 8 (2), (pp. 33-67).
Karpinska, K., Henkens, K. & Schippers, J.J. (2013). Impact of Age Norms and Stereotypes on Managers’ Hiring Decisions of Retirees. Journal of Managerial Psychology, 28 (7/8).
Schippers, J.J. (2013). Ouderen: tussen wal en schip. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 29 (4), (pp. 411-413) (3 p.).
Schippers, J.J., Dykstra, P.A., Fokkema, T. & Münderlein, M. (2013). Participatiebevordering: werken aan draagvlak voor de scoaile zekerheid. B en M : tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 40 (3), (pp. 296-323) (28 p.).
Principi, A., Warburton, J., Schippers, J.J. & Di Rosa, M. (2013). The role of work status on European older volunteers’ motivation. Research on Aging, 35 (6), (pp. 710-735) (26 p.).
  2013 - Boeken
Plantenga, J. & Schippers, J.J. (2013). Veel geluk is geen toeval. Liber Amicorum Jacques Siegers. Utrecht: Tjalling C. Koopmans Institute.
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Perek-Bialas, J. & Schippers, J.J. (2013). Economic gerontology: older people as consumers and workers. In K. Komp & M. Aartsen (Eds.), Old Age in Europe. A Textbook of Gerontology (pp. 79-96) (18 p.). Dordrecht: Springer Population Studies.
  2012 - Artikelen
Henkens, K. & Schippers, J.J. (2012). Active ageing in Europe: the role of organisations. International Journal of Manpower, 33 (6), (pp. 604-611) (8 p.).
Conen, W.S., Henkens, K. & Schippers, J.J. (2012). Employers’ attitudes and actions towards the extension of working lives in Europe. International Journal of Manpower, 33 (6), (pp. 648-665) (18 p.).
Boelens, L. & Schippers, J.J. (13-07-2012). Laat het talent van oudere werknemers niet wegsijpelen. De Volkskrant [online], (pp. 29-29) (1 p.).
Schippers, J.J. (17-11-2012). Makkelijker ontslaan lost helemaal niets op. De Volkskrant [online], (pp. 31-31) (1 p.).
  2012 - Boeken
van Dalen, H., Henkens, K., Conen, W.S. & Schippers, J.J. (2012). Dilemma’s rond langer doorwerken. (126 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
Schippers, J.J. (2012). Employers and sustainable employee participation: a lot to be gained, little to be lost. In K. Brouwer (Eds.), The value of workers in international CSR policies (pp. 65-72) (8 p.). FNV Bondgenoten.
  2011 - Artikelen
Conen, W.S., Henkens, K. & Schippers, J.J. (2011). Are employers changing their behavior towards older workers?. Journal of Aging and Social Policy, 23 (2), (pp. 141-158) (18 p.).
Conen, W.S., Henkens, K. & Schippers, J.J. (2011). Europese werkgevers en vergrijzing op de werkvloer; de visie van Nederlandse werkgevers in Europees perspectief. Demos, 27 (9), (pp. 5-7) (3 p.).
Pouwels, B., Siegers, J.J., Schippers, J.J., Wittek, R. & Wotschak, P. (2011). Gulzige organisaties en de verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid binnen huishoudens. Mens en Maatschappij, 86, (pp. 5-33) (29 p.).
Sent, E.M. & Schippers, J.J. (15-06-2011). Laagopgeleide dupe van snijden in kinderopvang. De Volkskrant [online], (pp. 29-29) (1 p.).
Goedhart, C. & Schippers, J.J. (01-02-2011). Neem gesprek over presteren serieus. Het Financieele Dagblad, (pp. 11-11) (1 p.).
Karpinska, K., Henkens, K. & Schippers, J.J. (2011). The recruitment of early retirees: a vignette study of the factors that affect managers' decisions. Ageing and Society, 31 (4), (pp. 570-589) (20 p.).
  2011 - Boeken
Schippers, J.J. & Brands, D. (2011). Discriminatie wegens zwangerschap en pril moederschap. Literatuuronderzoek zwangerschapsdiscriminatie. (31 p.). Utrecht: Commissie Gelijke Behandeling.
Beets, G, Schippers, J.J. & te Velde, E.R. (2011). Future of Motherhood in Western Societies: Late Fertility and its Consequences. (222 p.). Dordrecht: Springer.
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
van Beek, A., Henderikse, W. & Schippers, J.J. (2011). Do European employers support longer working lives?. CEDEFOP, Working and ageing. Guidance and counselling for mature learners (pp. 26-42) (17 p.). Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Schippers, J.J., Conen, W.S. & Henkens, K. (2011). Extending working lives in Europe: employers’ opinions and actions. In K. Busch, M. Flore, H. Kohl & H. Schlatermund (Eds.), Socially imbalanced Europe – socio-political proposals in times of crisis (pp. 206-216) (11 p.). Pontypool: Merlin Press.
Fodor, E., Lane, L., Schippers, J.J. & van der Lippe, T. (2011). Gender differences in quality of life. In M. Bäck-Wiklund, T. van der Lippe, L. den Dulk & A. van Doorne-Huiskes (Eds.), Quality of Work and Life. Theory, Practice, and Policy (pp. 149-161) (13 p.). Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Schippers, J.J. (2011). The economic rationality of late parenthood. In G. Beets, J. Schippers & E.R. te Velde (Eds.), The future of motherhood in Western societies: late fertility and it’s consequences (pp. 91-105) (15 p.). Dordrecht: Springer.
Beets, G, Schippers, J.J. & te Velde, E. (2011). The future of motherhood: conclusions and discussion. In G. Beets, J. Schippers & E.R. te Velde (Eds.), The future of motherhood in Western societies: late fertility and it’s consequences (pp. 197-209) (13 p.). Dordrecht: Springer.
  2010 - Artikelen
Dalen, H.P., Henkens, K., Henderikse, W. & Schippers, J.J. (2010). Do European employers support later retirement?. International Journal of Manpower, 31 (3), (pp. 360-373) (14 p.).
Dalen, H.P., Henkens, K. & Schippers, J.J. (2010). How do employers cope with an ageing workforce? Views from employers and employees. Demographic Research, 22 (32), (pp. 1015-1036) (22 p.).
Goedhart, C. & Schippers, J.J. (08-07-2010). Met een AOW-akkoord zijn we er niet. Financieel Dagblad, (pp. 7-7) (1 p.).
Goedhart, C. & Schippers, J.J. (28-01-2010). Ouderen te duur? Dat is een fabeltje. Trouw, (pp. 28-28) (1 p.).
Dalen, H.P., Henkens, K. & Schippers, J.J. (2010). Productivity of older workers: perceptions of employers and employees. Population and Development Review, 36 (2), (pp. 309-330) (22 p.).
Schippers, J.J. (23-11-2010). Spoorbedrijf vraagt vrouwelijke inbreng. Trouw, (pp. 17-17) (1 p.).
van Putten, A., Vlasblom, J.D., Dykstra, P.A. & Schippers, J.J. (2010). The absence of conflict between paid-work hours and the provision of instrumental support to elderly parents among middle-aged women and men. Ageing and Society, 30 (6), (pp. 923-948) (26 p.).
van Doorne-Huiskes, A. & Schippers, J.J. (2010). Vrouwen op de arbeidsmarkt: een succesvolle worsteling. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 26 (4), (pp. 400-416) (17 p.).
  2010 - Boeken
van Beek, A., Henderikse, W., Pouwels, B. & Schippers, J.J. (2010). Werkende vaders. Strategieën voor vaders die werk en zorg willen combineren. (92 p.). Zeist: VanDoorneHuiskes en partners, Rapport opgesteld in opdracht van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin.
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
van Dalen, H., Schippers, J.J. & Henkens, K. (2010). De lange mars van besef naar beleid: werkgevers en (hun) oudere werknemers. Handboek HRM in de praktijk (pp. 1-26) (26 p.).
Schippers, J.J. (2010). De SER en het economisch structuurbeleid: tussen interventie en onthouding. In B. van Bavel & T. Jaspers (Eds.), SER, 1950-2010. Zestig jaar denkwerk voor draagvlak (pp. 59-88) (30 p.). Amsterdam: Boom.
Schippers, J.J. (2010). Inzet van lager opgeleiden in de publieke sector. De grote uittocht. Negen essays over de arbeidsmarkt van de onderwijs- en overheidssectoren (pp. 261-284) (24 p.). Den Haag: Verbond Sectorwerkgevers Overheid/Samenwerkende Centrale Overheidspersoneel/ Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Knipscheer, K., Schippers, J.J. & Beets, G (2010). Vergrijzing: een nieuwe ‘derde leeftijd’ en de AOW. In F. Pennings & C. Boos (Eds.), Vergrijzing en sociale zekerheid (pp. 1-19) (19 p.). Utrecht: Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid.
  2009 - Artikelen
Schippers, J.J. (2009). Blijven leren als noodzaak. Gerōn, 11 (2), (pp. 7-10) (4 p.).
van Dalen, H., Henkens, K. & Schippers, J.J. (2009). De vele gezichten van productiviteit: beelden over ouderen bij werkgevers en werknemers. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 25 (1), (pp. 6-19) (14 p.).
van Dalen, H., Henkens, K. & Schippers, J.J. (2009). Dealing with older workers in Europe: a comparative survey of employers' attitudes and actions. Journal of European Social Policy, 19 (1), (pp. 47-60) (14 p.).
Schippers, J.J., Ruiters, A.W. & van Stigt, J. (2009). Iedereen kan telewerken. Zeggenschap/Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, 20 (4), (pp. 26-27) (2 p.).
Sap, J. & Schippers, J.J. (2009). Maak AOW betaalbaar én solidair. De Volkskrant [online], 11-03-09 (9 p.).
Sap, J., Nijssen, J. & Schippers, J.J. (2009). Maak de AOW afhankelijk van arbeidsverleden. Gerōn, 11 (1), (pp. 41-44) (4 p.).
van der Burg, B. & Schippers, J.J. (06-10-2009). Meer werken loont niet voor laag opgeleide vrouw. De Volkskrant [online], (pp. 13-13) (1 p.).
Schippers, J.J. (2009). Telewerken heeft ook grenzen. NRC Handelsblad, 24/25-01, (pp. 5-5) (1 p.).
Schippers, J.J. (2009). Werkgevers, pas op voor oude reflexen in crisis. Trouw, 29-02-09, (pp. 29-29) (1 p.).
  2009 - Boeken
Borghouts-van de Pas, I., Schippers, J.J., Hillebrink, C. & Pouwels, B. (2009). Trendrapport Vraag naar Arbeid 2008, Rapport A235. (211 p.). Tilburg: OSA.
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
van Brakel, K., Mulders, H. & Schippers, J.J. (2009). Arbeidsmarkt, werkgevers en bedrijfsorganisatie. In J. Kok (Eds.), Kennis voor beleid en uitvoering van sociale zekerheid Amsterdam: UWV.
  2008 - Artikelen
van Dalen, H., Henkens, K. & Schippers, J.J. (2008). De lange mars van besef naar beleid: werkgevers en (hun) oudere werknemers. Tijdschrift voor HRM, 11 (2), (pp. 40-62) (23 p.).
Schippers, J.J. (2008). Grenzen aan mantelzorg. Tijdschrift voor Sociologie (Vlaanderen), 29 (4), (pp. 472-476) (5 p.).
Schippers, J.J. (2008). Investeren in vertrouwen. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 24 (4), (pp. 421-423) (3 p.).
van Putten, A., Dykstra, P.A. & Schippers, J.J. (2008). Just like mom? The intergenerational reproduction of women’s paid work. European Sociological Review, 24 (4), (pp. 435-449) (15 p.).
Booy, C. & Schippers, J.J. (04-12-2008). Koester vrouwen in techniek en ICT. Financieele Dagblad, (pp. 11-11) (1 p.).
Sap, J. & Schippers, J.J. (2008). Leeftijdbeleid in bedrijven: van ontzien naar investeren. Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden, 12 (5), (pp. 9-11) (3 p.).
Dalen, H.P., Henkens, K. & Schippers, J.J. (2008). Leeftijdsbewust personeelsbeleid van Nederlandse werkgevers mist doel. Kwartaalschrift Economie, 5 (1), (pp. 21-45) (25 p.).
Sap, J., Nijssen, J.F. & Schippers, J.J. (2008). Maak de AOW afhankelijk van arbeidsverleden. Economisch Statistische Berichten, 93 (4547), (pp. 678-681) (4 p.).
Hillebrink, C., van Doorne-Huiskes, A., Peters, P. & Schippers, J.J. (2008). Offering choice in benefits - A new Dutch HRM arrangement. International Journal of Manpower, 29 (4), (pp. 304-322) (19 p.).
Henkens, K., Remery, C.L.H.S. & Schippers, J.J. (2008). Shortages in an ageing labour market: an analysis of employers’ behaviour. International Journal of Human Resource Management, 19 (7), (pp. 1314-1329) (16 p.).
Roman, A. & Schippers, J.J. (2008). Taakafsplitsing en banen voor laaggeschoolden – werkgevers aan zet. Sociaal Maandblad Arbeid, 63 (7/8), (pp. 303-312) (10 p.).
Schippers, J.J. (2008). Telewerkers lopen niet per definitie de kantjes eraf. Trouw, (pp. 9-9) (1 p.).
Sap, J. & Schippers, J.J. (2008). Vergrijzing en arbeidsmarkt: is Nederland er klaar voor?. Sociaal Bestek, 70 (3), (pp. 2-7) (6 p.).
van Dalen, H., Henkens, K. & Schippers, J.J. (2008). Vergrijzing en het onderschatte belang van informele kennisverwerving. M & O, 62 (1), (pp. 52-65) (14 p.).
Schippers, J.J. (11-09-2008). Voor geld alleen werken maar weinigen door. De Volkskrant [online]
Schippers, J.J. (2008). Werkgevers in een krappe arbeidsmarkt. Economisch Statistische Berichten, 93, (pp. 15-21) (7 p.).
  2008 - Boeken
Ester, P., Muffels, R., Schippers, J.J. & Wilthagen, T. (2008). Innovating European Labour Markets. Dynamics and Perspectives. (354 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Roman, A. & Schippers, J.J. (2008). Diverging career paths: mind your step!. In P. Ester, R. Muffels, J.J. Schippers & T. Wilthagen (Eds.), Innovating European Labour Markets. Dynamics and Perspectives (pp. 297-318) (22 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Ester, P., Muffels, R., Schippers, J.J. & Wilthagen, T. (2008). European Labour Markets: Dynamics and perspectives. In P. ester, R. Muffels & J.J. Schippers (Eds.), Innovating European Labour Markets. Dynamics and Perspectives (pp. 319-342) (24 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Ester, P., Muffels, R., Schippers, J.J. & Wilthagen, T. (2008). Innovating European Labour Markets. In P ester, R Muffels, J.J. Schippers & T. Wilthagen (Eds.), Innovating European Labour Markets. Dynamics and Perspectives (pp. 1-2) (2 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Henkens, K. & Schippers, J.J. (2008). Labour market policies regarding older workers in the Netherlands. In P. Taylor (Eds.), Ageing labour forces: promises and prospects (pp. 121-136) (16 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Sap, J. & Schippers, J.J. (2008). Leeftijdsbeleid in organisaties: van ontzien naar investeren. In G. Bruinsma (Eds.), Leeftijd en Arbeid (pp. 71-79) (9 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer.
Bekker, S. & Schippers, J.J. (2008). Levenslang leren: niet alleen voor kansrijken op de arbeidsmarkt. In N. van Gestel & J Benders (Eds.), Arbeidsbestel en arbeidsparticipatie (pp. 177-182) (6 p.). Den Haag: Lemma.
Vlasblom, J.D. & Schippers, J.J. (2008). Motherhood and the long term effects of transitions in the labour market. In D. Anxo, C. Erhel & J.J. Schippers (Eds.), Labour market transitions and Time adjustment over the life course Amsterdam: Dutch University Press.
Klosse, S. & Schippers, J.J. (2008). The Integration of Older Workers in European Labour Markets: Between Macro Desires and Micro Reality. In F. Pennings & Y Konijn (Eds.), Social Responsibility in Labour Relations (pp. 391-411) (21 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer.
Schippers, J.J. (2008). Werkgevers en werknemers met zorgtaken. In M Mol & HJ Dirven (Eds.), Dynamiek in de sociale statistiek. Nieuwe cijfers over de sociaal-economische levensloop (pp. 153-163) (11 p.). Voorburg/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek.
  2007 - Artikelen
Schippers, J.J., Henkens, K. & Dalen, H.P. (2007). Afzien van ontzien. Gids voor Personeelsmanagement, 86 (7/8), (pp. 13-16) (4 p.).
Schippers, J.J., Dalen, H.P. & Henkens, K. (2007). De lusten en lasten van oudere werknemers - in de ogen van werkgevers. Over.Werk : Tijdschrift van het steunpunt WAV, 17 (2), (pp. 82-85) (4 p.).
Schippers, J.J., Roman, A. & Vlasblom, J.D. (2007). Dienstbaarheid aan het gezin zet urenaantal vrouwen onder druk. Demos, 23 (7), (pp. 5-7) (3 p.).
Roman, A., Schippers, J.J. & Vlasblom, J.D. (2007). Stoot de arbeidsmarkt vrouwen af?. Arbeidsmarktjournaal, 2, (pp. 6-8) (3 p.).
Schippers, J.J., Román, A. & Vlasblom, J.D. (2007). Vrouwen, gezinnen en werk. Over.Werk : Tijdschrift van het steunpunt WAV, 17 (2), (pp. 86-93) (8 p.).
Schippers, J.J., Henderikse, W. & Henkens, K. (2007). Werkgevers worstelen met Abraham (en Sara): 50-plussers nog weinig in tel. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 23 (3), (pp. 209-223) (14 p.).
Schippers, J.J., van Putten, A. & Dykstra, P.A. (2007). Zo moeder, zo dochter? Intergenerationele effecten van werkende moeders. Mens en Maatschappij, 82 (4), (pp. 83-99) (17 p.).
  2007 - Boeken
Schippers, J.J. & Baaijens, C. (2007). Arbeidsverhoudingen in beweging. (202 p.). Bussum: Coutinho.
  2007 - Boekdelen / hoofdstukken
Schippers, J.J., van Doorne-Huiskes, A. & Henderikse, W. (2007). Fair playfor older workers: de Rijksoverheid op zoek naar leeftijdsbewust personeelsbeleid. In W. de Lange & J. Thijssen (Eds.), De waardevolle senior. Personeelsbeleid voor oudere werknemers (pp. 127-140) (204 p.). Amsterdam: WEKA.
Schippers, J.J. (2007). Kantelende arbeidsverhoudingen: op het breukvlak van twee eeuwen. In J.J. Schippers & C. Baaijens (Eds.), Arbeidsverhoudingen in beweging (pp. 17-38) (202 p.). Bussum: Coutinho.
Schippers, J.J. (2007). Menselijk kapitaal, productiviteit en permanente scholing. In J.J. Schippers & C. Baaijens (Eds.), Arbeidsverhoudingen in beweging (pp. 139-154) (16 p.). Bussum: Coutinho.
Schippers, J.J. (2007). Oudere werknemers als remedie tegen de vergrijzing. In E. de Gier & F. Huijgen (Eds.), Het arbeidsbestel binnenstebuiten (pp. 109-123) (179 p.). Apeldoorn: Spinhuis.
Schippers, J.J., Hillebrink, C., Peters, C.P. & van Doorne-Huiskes, A. (2007). Trading time and money: explaning employee participation and leave choices in a flexible benefit plan. In T. van der Lippe & C.P. Peters (Eds.), Competing claims in work and family life (pp. 179-194) (278 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Schippers, J.J. & Baaijens, C. (2007). Veranderende arbeidsverhoudingen. In J.J. Schippers & C. Baaijens (Eds.), Arbeidsverhoudingen in beweging (pp. 11-16) (202 p.). Bussum: Coutinho.
Schippers, J.J. (2007). Werken en moederen: een ongelukkig huwelijk. In Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (Eds.), Uitstel van ouderschap: medisch of maatschappelijk probleem? (pp. 49-61) (132 p.). Den Haag: RvZ.
van Putten, A., Dykstra, P.A. & Schippers, J.J. (2007). Zo moeder, zo dochter? Intergenerationele effecten van werkende moeders. In A.C. Liefbroer & P.A. Dykstra (Eds.), Van generatie op generatie: gelijkenis tussen ouders en kinderen (pp. 15-37) (130 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  2006 - Artikelen
Sap, J. & Schippers, J.J. (13-06-2006). AOW ontvangen? Eerst veertig jaar werken. NRC.next, (pp. 21) (1 p.).
Vlasblom, J.D. & Schippers, J.J. (2006). Changing dynamics in female employment around childbirth: evidence from Germany, the Netherlands and the UK. Work, Employment and Society, 20 (2), (pp. 329-347) (19 p.).
Koopmans, I. & Schippers, J.J. (2006). De combinatie van betaalde arbeid en zorg in Europa: instituties, regelingen en verzorgingsstaten. B en M : tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 33 (1), (pp. 16-32) (17 p.). Themanummer: Werkende vaders, zorgende mannen Presented at 2nd Fall Seminar of program Changing Patterns of Interdependence and Solidarity in Family Relations: Arrangements in Family Relations.
Schippers, J.J. (29-09-2006). Innoveer de samenleving. U blad : Utrechts universiteitsblad, (pp. 6) (1 p.).
Schippers, J.J. (28-06-2006). Kijk eens naar de Belgische levensloopregeling. Staatscourant, (pp. 7) (1 p.).
Schippers, J.J. (23-06-2006). Leerrechten zijn een duur speeltje, Podium. Trouw
Schippers, J.J. & Henderikse, W. (2006). Liever geen ouderen. Onderzoek naar leeftijdsbewust personeelsbeleid. Zeggenschap/Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, 17 (1), (pp. 14-15) (2 p.).
Schippers, J.J. (2006). We willen werk en zorgtaken gelijk delen. SiS, 2 (3), (pp. 52-52) (1 p.).
Schippers, J.J. & Henderikse, W. (19-07-2006). Werkgevers nog niet klaar voor vergrijzing. Wisselwerk, (pp. 6) (1 p.).
Schippers, J.J. (2006). Wouter Bos als deeltijdpremier. Tijdschrift voor HRM, 9 (3), (pp. 53-54) (2 p.).
  2006 - Boeken
Román, A., Schippers, J.J. & Heijlen, L. (2006). Career breaks in Belgium: how they affect labor participation and individual careers. (88 p.). Tilburg: Organisatie voor strategisch arbeidsmarktonderzoek.
Dalen, H.P., Henkens, K., Henderikse, W. & Schippers, J.J. (2006). Dealing with an Ageing Labour Force: What Do European Employers Expect and Do?. (67 p.). Den Haag: Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI).
Ester, P., Muffels, R & Schippers, J.J. (2006). Dynamiek en levensloop. De arbeidsmarkt in transitie. (288 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
den Dulk, L., van der Lippe, T. & Schippers, J.J. (2006). Emancipatie als kwestie. Liber amicorum voor Anneke van Doorne-Huiskes rond het thema vrouwen en beroepsparticipatie. (238 p.). Amsterdam: Dutch University Press.
Anxo, D., Erhel, C. & Schippers, J.J. (2006). Labour market transitions and time adjustment over the life course. Amsterdam: Dutch University Press.
Fouarge, D., Gielen, A., Grim, R., Kerkhofs, M., Román, A., Schippers, J.J. & Wilthagen, T. (2006). Trendrapport Aanbod van arbeid 2005. (155 p.). Tilburg: Organisatie voor strategisch arbeidsmarktonderzoek.
  2006 - Boekdelen / hoofdstukken
Muffels, R., Ester, P. & Schippers, J.J. (2006). Het transitionele arbeidsmarktmodel: theorie, empirie en beleid. In R. Muffels, P. Ester & J.J. Schippers (Eds.), Dynamiek en levensloop. De arbeidsmarkt in transitie (pp. 9-35) (27 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
Remery, C.L.H.S., Schippers, J.J. & Caprile, M. (2006). KBS, quality-of-work and gender–equality performance. In L. Mósesdóttir, A.S. Pascual & C.L.H.S. Remery (Eds.), Moving Europe towards the knowledge based society and gender equality. Policies and performances (pp. 117-148) (32 p.). Brussels: ETUI-REHS.
Ester, P., Muffels, R. & Schippers, J.J. (2006). Levensloop, vrijekeuzebiografie en arbeidsmarkttransities. In P. Ester, R. Muffels & J.J. Schippers (Eds.), Dynamiek en levensloop. De arbeidsmarkt in transitie (pp. 1-7) (7 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
Schippers, J.J. & Sap, J. (2006). Levensloopbeleid: van papier naar praktijk. In P. Ester, R. Muffels & J.J. Schippers (Eds.), Dynamiek en levensloop. De arbeidsmarkt in transitie (pp. 217-239) (23 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
Anxo, D., Erhel, C. & Schippers, J.J. (2006). Life courses, transitions and time allocation: new challenges for scientists and policy makers. In D. Anxo, C. Erhel & J.J. Schippers (Eds.), Labour market transitions and time adjustment over the life course Amsterdam: Dutch University Press.
Román, A. & Schippers, J.J. (2006). Loopbaanonderbrekingen worden gestraft! De gevolgen van vrijwillige en onvrijwillige non-participatie. In P. Ester, R. Muffels & J.J. Schippers (Eds.), Dynamiek en levensloop. De arbeidsmarkt in transitie (pp. 143-157) (15 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
Schippers, J.J. & Vlasblom, J.D. (2006). Moederschap, arbeidsmarkt en de dynamiek der generaties. In P. Ester, R. Muffels & J.J. Schippers (Eds.), Dynamiek en levensloop. De arbeidsmarkt in transitie (pp. 37-59) (23 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
Vlasblom, J.D. & Schippers, J.J. (2006). Motherhood and labour market participation: generational dynamics. In D. Anxo, C. Erhel & J.J. Schippers (Eds.), Labour market transitions and time adjustment over the life course Amsterdam: Dutch University Press.
van der Lippe, T. & Schippers, J.J. (2006). Organisaties in verandering: gevolgen voor werknemers. In T. van der Lippe, P.A. Dykstra, G. Kraaykamp & J.J. Schippers (Eds.), De maakbaarheid van de levensloop Assen: Koninklijke Van Gorcum.
des Bouvries, B. & Schippers, J.J. (2006). TECENA: brug tussen advisering en visitatie. In L. den Dulk, T. van der Lippe & J.J. Schippers (Eds.), Emancipatie als kwestie. Liber amicorum voor Anneke van Doorne-Huiskes rond het thema vrouwen en beroepsparticipatie (pp. 137-145) (9 p.). Amsterdam: Dutch University Press.
Baaijens, C. & Schippers, J.J. (2006). The unfulfilled preference for working fewer hours in the Netherlands. In D. Anxo, C. Erhel & J.J. Schippers (Eds.), Labour market transitions and time adjustment over the life course Amsterdam: Dutch University Press.
Anxo, D., Erhel, C. & Schippers, J.J. (2006). Understanding time allocation over the life course: the role of institutions. In D. Anxo, C. Erhel & J.J. Schippers (Eds.), Labour market transitions and time adjustment over the life course Amsterdam: Dutch University Press.
den Dulk, L., van der Lippe, T. & Schippers, J.J. (2006). Voorwoord. In L. den Dulk, T. van der Lippe & J.J. Schippers (Eds.), Emancipatie als kwestie. Liber amicorum voor Anneke van Doorne-Huiskes rond het thema vrouwen en beroepsparticipatie (pp. vii-ix). Amsterdam: Dutch University Press.
Wilthagen, T., Bekker, S. & Schippers, J.J. (2006). Werk maken van de transitionele arbeidsmarkt. In P. Ester, R. Muffels & J.J. Schippers (Eds.), Dynamiek en levensloop. De arbeidsmarkt in transitie (pp. 241-268) (28 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
Hillebrink, C., Koopmans, I. & Schippers, J.J. (2006). Working times and flexible benefits: Employee choices in a new work-family arrangement. In D. Anxo, C. Erhel & J.J. Schippers (Eds.), Labour market transitions and time adjustment over the life course Amsterdam: Dutch University Press.
  2005 - Artikelen
Schippers, J.J. & Sap, J. (14-10-2005). Botsing tussen generaties is slechts schijn. Trouw
Román, A. & Schippers, J.J. (2005). De gevolgen van vrijwillige en onvrijwillige nonparticipatie voor loopbanen. Over.Werk : Tijdschrift van het steunpunt WAV, (pp. 131-135) (5 p.).
Schippers, J.J. (2005). Der dagen (nog lang niet) zat!. Curiosa, (pp. 3-3) (1 p.).
Schippers, J.J. & Vlasblom, J.D. (2005). Increases in Female Labour Force Participation in Europe: Similarities and Differences. European Journal of Population, 20 (4), (pp. 375-392) (18 p.).
Kerkhofs, M.J.M., Schippers, J.J. & de Voogd-Hamelink, A.M. (2005). Knelpuntenparade: werkgevers over de arbeidsmarkt. Economisch Statistische Berichten, 90 (26), (pp. 396-371) (26 p.).
Remery, C.L.H.S., Henkens, K. & Schippers, J.J. (2005). Recruiting personnel in a tight labour market: an analysis of employers' behaviour. International Journal of Manpower, 26 (5), (pp. 421-433) (13 p.).
Remery, C.L.H.S., Henkens, K. & Schippers, J.J. (2005). Recruiting personnel in a tight labour market: an analysis of employers’ behavior. International Journal of Manpower, 26 (5), (pp. 421-433) (13 p.).
  2005 - Boeken
Schippers, J.J. & Vlasblom, J.D. (2005). Arbeidsmarktconsequenties van kinderen krijgen en echtscheiding: een verkenning van de langetermijngevolgen. (61 p.). Tilburg: Organisatie voor strategisch arbeidsmarktonderzoek.
Schippers, J.J., Roman, A. & Heijlen, L. (2005). Carreer breaks in Belgium: how they affect labor participation and individual careers. Tilburg: Organisatie voor strategisch arbeidsmarktonderzoek.
Schippers, J.J. & Roman, A. (2005). To work or not to work: a vital life course decision and how it affects labor careers. Research from Dutch panel data 1990-2001. (89 p.). Tilburg: Organisatie voor strategisch arbeidsmarktonderzoek.
Bekker, S., Gielen, A., Kerkhofs, M.J.M., Meihuizen, H., Román, A., Schippers, J.J. & de Voogd-Hamelink, A.M. (2005). Trendrapport Vraag naar arbeid 2004. (191 p.). Tilburg, the Netherlands: OSA.
  2005 - Boekdelen / hoofdstukken
Baaijens, C. & Schippers, J.J. (2005). Arbeidstijden: Nederland in Europees perspectief. In C. Baaijens, J.J. Schippers & P. Ester (Eds.), Toekomst van de arbeidstijden (pp. 157-176) (20 p.). Amsterdam: Dutch University Press.
Baaijens, C., van Doorne-Huiskes, A. & Schippers, J.J. (2005). Do Dutch employees want to work more or fewer hours than they actually do?. In B. Peper & A. van Doorne-Huiskens (Eds.), Flexible working and organisational change. The integration of work and personal life (pp. 201-221) (368 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Schippers, J.J. (2005). Levensloop en gelijke kansen in Nederland: de worsteling tussen traditie en moderniteit. In J. Godemont (Eds.), Het leven zoals het zou kunnen zijn: (on)gelijke kansen in de levensloop (pp. 45-59) (15 p.). Antwerpen: Steunpunt Gelijkekansenbeleid, Jaarboek nr 3.
Schippers, J.J. & van der Lippe, A.G. (2005). Moderne levenslopen bieden kans voor doorbreken van m/v-beroepensegregatie. In A. van Doorne-Huiskes & L. den Dulk (Eds.), Flexible working and organizational change. The integration of work and personal life (pp. 62-82) (21 p.). Edward Elgar Publishing.
Sap, J. & Schippers, J.J. (2005). Moderne levenslopen bieden kans voor doorbreken van m/v-beroepensegregatie. In H. Galesloot (Eds.), De glazen muur (pp. 25-32) (8 p.). The Hague: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Schippers, J.J. & van der Lippe, A.G. (2005). New working arrangements and organisational change in the Netherlands. In A. van Doorne-Huiskes & L. den Dulk (Eds.), Flexible working and organizational change. The integration of work and personal life (pp. 62-82) (21 p.). Edward Elgar Publishing.
van der Lippe, T. & Schippers, J.J. (2005). New working arrangements and organisational change in the Netherlands. In B. Peper, A. Doorne-Huiskes & L. den Dulk (Eds.), Flexible working and organisational change (pp. 62-83) (342 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
van der Lippe, T. & Schippers, J.J. (2005). New working arrangements and organisational change in the Netherlands. In B. Peper & A. van Doorne-Huiskens (Eds.), Flexible working and organisational change. The integration of work and personal life (pp. 62-68) (368 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Remery, C.L.H.S., Schippers, J.J. & Caprile, M. (2005). Performances with respect to KBS, quality of work and gender mainstreaming. In L. Mósesdóttir, C.L.H.S. Remery & A.S. Pascual (Eds.), Moving Europe towards the Knowledge Based Society and gender equality: policies and performances Bifröst (Iceland): Bifröst School of Business.
  2004 - Artikelen
Sap, J. & Schippers, J.J. (2004). Arbeidsmarkt: Meer Investeren, Minder Sparen. Economisch Statistische Berichten, 89 (4427), (pp. D8-D10) (3 p.).
Schippers, J.J. & Vlasblom, J.D. (2004). Einde van het Kinderdal. Economisch Statistische Berichten, 89 (4448), (pp. 398-407) (10 p.).
Hillebrink, C., Schippers, J.J., Peters, C.P. & van Doorne-Huiskes, A. (2004). Het Gebruik van een Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 20 (1), (pp. 47-60) (14 p.).
Henkens, K., Remery, C.L.H.S. & Schippers, J.J. (2004). Hoe Pakken Werkgevers in Nederland Personeelstekorten aan?. Over.Werk : Tijdschrift van het steunpunt WAV, 3, (pp. 163-167) (5 p.).
Sap, J. & Schippers, J.J. (2004). Hogere participatie vergt meer dan Levensloopregeling. Sociaal Maandblad Arbeid, 59 (9), (pp. 398-407) (10 p.).
Vlasblom, J.D. & Schippers, J.J. (2004). Increases in Female Labour Force Participation in Europe. European Journal of Population, 4, (pp. 375-392) (18 p.).
Henkens, K., Remery, C.L.H.S. & Schippers, J.J. (2004). Knelpunten in de personeelsvoorziening. Strategieen van werkgevers. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 20 (2), (pp. 182-196) (15 p.).
van Doorne-Huiskes, A., Dykstra, P.A. & Schippers, J.J. (2004). Mantelzorg in de (tijds)klem [Care-giving in a (time)squeeze]. Sociale wetenschappen, 47, (pp. 27-48) (22 p.).
Schippers, J.J. (2004). Minder Uren, Meer Welvaart. Economisch Statistische Berichten, 89 (4441), (pp. 409) (1 p.).
  2004 - Boeken
van den Heuvel, N., van der Hallen, P., van der Lippe, T. & Schippers, J.J. (2004). Diversity in Life Courses: Consequences for the Labour Market. (192 p.). Tilburg: OSA.
  2004 - Boekdelen / hoofdstukken
Schippers, J.J. (2004). Arbeid en Zorg: tussen Normering en Keuzevrijheid. In W. Arts & H.B. Entzinger (Eds.), Verzorgingsstaat Vaar Wel (pp. 177-194) (260 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
Plantenga, J. & Schippers, J.J. (2004). Continuiteit en Verandering in Arbeid en Gezin. In J.W. Duyvendak & M. Hurenkamp (Eds.), Kiezen voor de Kudde. Lichte gemeenschappen en de nieuwe meerderheid (pp. 56-72) (254 p.). Amsterdam: Van Gennep.
van den Heuvel, N., van der Hallen, P., van der Lippe, T. & Schippers, J.J. (2004). Diversity in Life Courses and Consequences for the Labour Market. In J.J. Schippers & T. van der Lippe (Eds.), Diversity in Life Courses and Consequences for the Labour Market (pp. 7-17) (202 p.). Tilburg: OSA.
Baaijens, C., van Doorne-Huiskes, A. & Schippers, J.J. (2004). Do Dutch Employees Want to Work More or Less Hours than they Actually do?. In B. Peper & L. den Dulk (Eds.), Flexible Working and the Integration of Work and Personal Life in a Context of Organizational Change. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Schippers, J.J. (2004). Labour Markets and the Life Course: Theory Empiricism and Policy. In J.J. Schippers, T. van der Lippe, P. van der Hallen & N. van der Heuvel (Eds.), Diversity in Life Courses and Consequences for the Labour Market (pp. 19-41) (202 p.). Tilburg: OSA.
Koopmans, I. & Schippers, J.J. (2004). Reconciliation of Work and Family Life in Europe. In J.W. Duyvendak & M.M.J. Stavenuiter (Eds.), Working Fathers, Caring Men. Reconciliation of Working Life and Family Life (pp. 33-56) (181 p.). Den haag: Ministry of Social Affairs and Employment & Verwey-Jonker.
Schippers, J.J. (2004). The Life Course Approach to the Labour Market. In J.J. Schippers, T. van der Lippe, N. van der Heuvel & P. van der Halle (Eds.), Diversity in Life Courses and Consequences for the Labour Market (pp. 191-199) (202 p.). Tilburg: OSA.
Muffels, R. & Schippers, J.J. (2004). Van Life-time employment naar employability. In W. Aarts & H.B. Entzinger (Eds.), Verzorgingsstaat Vaar Wel (pp. 123-138) (15 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
  2003 - Artikelen
Schippers, J.J. & Siegers, J.J. (2003). Allochtonen op de Nederlandse Arbeidsmarkt: Bedreigingen en Kansen. Migrantenstudies, 18 (2), (pp. 107-114) (8 p.).
Henkens, K., Schippers, J.J. & Visser, P. (2003). Beeldvorming en Stereotypering van Oudere Werknemers in Organisaties. Gedrag en Organisatie, 16 (1), (pp. 2-22) (20 p.).
Schippers, J.J. (06-06-2003). Deeltijdwerk niet langer straffen. NRC/Handelsblad
Remery, C.L.H.S., Henkens, K. & Schippers, J.J. (2003). Employers not prepared for an ageing labour. Demos, 19, (pp. 17-19) (3 p.).
Remery, C.L.H.S., Henkens, K., Schippers, J.J. & Ekamper, P. (2003). Employers not Prepared for an Aging Labour Market?. Demos, 19, (pp. 17-19) (3 p.). special issue.
Remery, C.L.H.S., van Doorne-Huiskes, A. & Schippers, J.J. (2003). Family-friendly Policies in the Netherlands: the Tripartite Involvement. Personnel Review, 32 (4), (pp. 456-473) (18 p.). Article written in English, Special Issue: Time and Management.
Schippers, J.J. (2003). Levenslopen: toenemende aandacht in de wetenschap en bevolking. Bevolking en Gezin, 32 (2), (pp. 9-20) (12 p.).
Schippers, J.J. (2003). Levenslopen: toenemende aandacht in Wetenschap en Beleid. Bevolking en Gezin, 32 (2), (pp. 9-20) (12 p.).
Remery, C.L.H.S., Henkens, K., Schippers, J.J. & Ekamper, P. (2003). Managing an Aging Workforce and a Tight Labor Market: Views Held by Dutch Employers. Population Research and Policy Review, 22, (pp. 21-40) (20 p.). Article ir written in English.
Baaijens, C., van Doorne-Huiskes, A. & Schippers, J.J. (2003). Meer of minder werken? De wensen van werknemers in Nederland. Sociale wetenschappen, 4 (46).
Schippers, J.J. (2003). Niet bij Verlof Alleen. Ouderenzorg, 11 (15).
Ruijter, J., van Doorne-Huiskes, A. & Schippers, J.J. (2003). Occupational wage Segregation in the Netherlands. European Sociological Review, 19 (4), (pp. 345-360) (16 p.). Article is written in English Colloque international des 17 et 18 octobre 2002.
Henkens, K., Remery, C.L.H.S. & Schippers, J.J. (2003). Op Zoek naar Geschikt Personeel. M & O, 57 (4), (pp. 5-21) (17 p.).
Henkens, K., Remery, C.L.H.S. & Schippers, J.J. (2003). Op Zoek naar Geschikt Personeel. Wervingsgedrag van Nederlandse Werkgevers. M & O, 57 (4), (pp. 5-21) (17 p.).
Schippers, J.J. (2003). Ouderen van de Toekomst: langer Leren, Langer Werken. Gerōn, 5 (3), (pp. 17-22) (6 p.).
Schippers, J.J. (29-10-2003). Ouders moeten voor deeltijd kunnen kiezen. Trouw (1 p.).
Henkens, K., Remery, C.L.H.S., Schippers, J.J. & Visser, P. (2003). Zijn Werkgevers de Krapte Voorbij?. Demos, 19 (1), (pp. 5-8) (4 p.).
van Doorne-Huiskes, A., Dykstra, P.A. & Schippers, J.J. (2003). Zorgen om Mantelzorg. Demos, 19 (2), (pp. 13-17) (5 p.).
  2003 - Boeken
Ester, P., Muffels, R. & Schippers, J.J. (2003). De Organisatie en de Oudere Werknemer. (10 p.). Bussum: Coutinho.
Visser, P., Henkens, K., Remery, C.L.H.S. & Schippers, J.J. (2003). Hoe Werven de Werkgevers? Structurele Aanpak Personeelsvoorziening in Nederland. (116 p.). Tilburg: Organisatie voor strategisch arbeidsmarktonderzoek.
  2003 - Boekdelen / hoofdstukken
Schippers, J.J. (2003). Arbeidsmarkt en Levensloop: Theorie, Empirie en Beleid. In N. van den Heuvel & P. van der Hallen (Eds.), Diversiteit en Levenslopen; Consequenties voor de Arbeidsmarkt (pp. 13-39) (27 p.). 's - Gravenhage: Reed Business Information BV.
Remery, C.L.H.S., Henkens, K. & Schippers, J.J. (2003). Arbeidsorganisaties en Veroudering. In P. Ester, R. Muffels & JJ Schippers (Eds.), De Organisatie en de Oudere Wernemer (pp. 35-51) (17 p.). Bussem: Coutinho.
Visser, P., Henkens, K. & Schippers, J.J. (2003). Beeldvorming en stereotypering over oudere werknemers. In P. Ester, R. Muffels & J.J. Schippers (Eds.), De Organisatie en de Oudere Werknemer (pp. 53-72) (20 p.). Bussum: Coutinho.
van den Heuvel, N., van der Hallen, P., van der Lippe, T. & Schippers, J.J. (2003). Diversiteit in Levenslopen en Consequenties voor de Arbeidsmarkt. In N. van den Heuvel, P. van der Hallen, T. van der Lippe & J.J. Schippers (Eds.), Diversiteit in Levenslopen: Consequenties voor de Arbeidsmarkt (pp. 1-11) (11 p.). 's - Gravenhage: Reed Business Information BV.
Ester, P., Muffels, R. & Schippers, J.J. (2003). Kerend Tij? Tijd voor Nieuwe Keuzes in Ouderenonderzoek en Ouderenbeleid. In P. Ester & R Muffels (Eds.), De Organisatie en Ouderenbeleid (pp. 151-161) (10 p.). Bussem: Coutinho.
Ester, P., Muffels, R. & Schippers, J.J. (2003). Organisaties en vergrijzing: kansen en Bedreigingen. In P. Ester, R. Muffels & J.J. Schippers (Eds.), De Organisatie en de Oudere Werknemer (pp. 11-17) (7 p.). Bussum: Coutinho.
  2002 - Artikelen
Remery, C.L.H.S. & Schippers, J.J. (2002). Arbeid-zorgarrangementen bij Nederlandse werkgevers onderzocht. Over.Werk : Tijdschrift van het steunpunt WAV, 12 (3), (pp. 182-186) (5 p.).
Schippers, J.J. (2002). Betaald werken voor vrouwen: van uitzondering tot regel. Tijdschrift: tijdelijk onbekend Dossier Emancipatie Algemeen.
Schippers, J.J. (2002). Combinatiemodel verdiendt economisch gezien de voorkeur. Christen democratische verkenningen, 2, (pp. 8-13) (6 p.).
Schippers, J.J. (2002). Combinatiemodel verdient economisch gezien de voorkeur. Christen democratische verkenningen, 2, (pp. 8-13) (6 p.).
Remery, C.L.H.S. & Schippers, J.J. (2002). Combineren arbeid en zorg: werkgevers aan zet. Demos, 18 (7), (pp. 53-56) (4 p.).
Remery, C.L.H.S., van Doorne-Huiskes, A. & Schippers, J.J. (2002). Labour Market Flexibility in the Netherlands: Looking for Winners and Loosers. Work, Employment and Society, 16 (3), (pp. 477-495) (19 p.).
Remery, C.L.H.S., van Doorne-Huiskes, A. & Schippers, J.J. (2002). Labour market flexibility in the Netherlands: looking for winners and losers. Work, Employment and Society, 16 (3), (pp. 477-496) (20 p.).
Schippers, J.J. (2002). Menselijk kapitaal van vrouwen: naar een betere balans tussen investeringen en rendement. Tijdschrift voor HRM, 9 (15), (pp. 3-6) (4 p.).
Schippers, J.J. (2002). Ontbreken van coherente visie leidt tot 'hap-snap'-maatregelen. Tijdschrift: tijdelijk onbekend Dossier TK-verkiezingen 2002.
Feiter, A. & Schippers, J.J. (2002). Ruim baan voor de levensloop. Opzij, 30 (1), (pp. 62-65) (4 p.).
Schippers, J.J. (2002). Werken is heel het leven niet. Opzij, 30 (12), (pp. 108-109) (2 p.).
  2002 - Boeken
Schippers, J.J. (2002). Levensloop en arbeidsmarkt: wensen, knelpunten en verwachtingen. (125 p.). The Hague: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
van Doorne-Huiskes, A., Schalkwijk, S. & Schippers, J.J. (2002). Uitbreiding arbeidsaanbod in de kinderopvang. Publicatie ZW 29. (99 p.). Tilburg: OSA.
Remery, C.L.H.S., Schippers, J.J. & van Doorne-Huiskes, A. (2002). Zorg als arbeidsmarktgegeven: werkgevers aan zet. (136 p.). Tilburg: OSA.
  2002 - Boekdelen / hoofdstukken
Schippers, J.J. (2002). Menselijk kapitaal en de levensloop. Levensloop als perspectief. RMO Advies no. 20 (pp. 49-74) (26 p.). The Hague: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.
Vlasblom, J.D., Grift, Y.K. & Schippers, J.J. (2002). Stromen en transities. In J.J. Schippers (Eds.), Levenslopen en arbeidsmarkt: wensen, knelpunten en verwachtingen (pp. 44-82) (39 p.). Den Haag: Ministerie SZW.
Schippers, J.J. (2002). Verkenning Sociaal stelsel en werken. Verkenning Levensloop, Achtergronddeel: analyses van trends en knelpunten (pp. 43-68) (26 p.). The Haque: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  2001 - Artikelen
Schippers, J.J. (2001). Arbeid, emancipatie en diversiteit: uitdagingen voor theorie en beleid. Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 23 (2), (pp. 3-20) (18 p.).
Schippers, J.J. (2001). Emancipatie en het nieuwe belastingstelsel. Vakstudienieuws, 1a (56), (pp. 7-7) (1 p.).
Schippers, J.J. (2001). Het nieuwe belastingstelsel en emancipatie: een stap vooruit, maar het kan nog leuker. Commentaar, 1 (1), (pp. 6-7) (2 p.). E-quality Feiten & Cijfers.
Schippers, J.J., Ruijter, J. & van Doorne-Huiskes, A. (2001). M/V-beloningsverschillen naar beroep. Een toets van Bergmanns 'crowding'-hypothese. Mens en Maatschappij, 76 (2), (pp. 87-101) (15 p.).
Schippers, J.J., Remery, C.L.H.S., Henkens, K. & Ekamper, P. (2001). Omgaan met veroudering en een krappe arbeidsmarkt: de visie van de Nederlandse werkgever. M & O, 55 (6), (pp. 23-39) (17 p.).
  2001 - Boekdelen / hoofdstukken
Schippers, J.J., Ester, P. & Muffels, R. (2001). Facetten van flexibilisering. In P. Ester, R. Muffels & J.J. Schippers (Eds.), Flexibilisering, organisatie en employability (pp. 11-17) (7 p.). Bussum: Coutinho.
Schippers, J.J., Ester, P. & Muffels, R. (2001). Flexibilisering: tijd voor een nieuwe ronde. In P. Ester, R. Muffels & J.J. Schippers (Eds.), Flexibilisering, organisatie en employability (pp. 161-170) (10 p.). Bussum: Coutinho.
Schippers, J.J. (2001). Gender-mainstreaming in the European employment strategy: the case of the Netherlands. In U. Behning & A. Serrano Pascual (Eds.), Gender-mainstreaming in the European employment strategy (pp. 11-127) (117 p.). Brussel: ETUI.
Schippers, J.J. (2001). Gewin of tegenzin: leeftijdsdiscriminatie in economisch perspectief. In Y. Quispel (Eds.), Ouder worden: een kwestie van leeftijd? Theorieën over leeftijd in relatie tot veroudering, levensfasen en levensloop (pp. 125-135) (11 p.). Utrecht: LBL.
Plantenga, J. & Schippers, J.J. (2001). Het combinatiescenario en de noodzakelijke veranderingen in het emancipatiebeleid. In N. van den Heuvel, F. Holderbeke & R. Wielers (Eds.), De transitionele arbeidsmarkt. Contouren van een actief arbeidsmarktbeleid (pp. 274-296) (23 p.). Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie.
Schippers, J.J., Remery, C.L.H.S. & Vosse, J.P. (2001). Tien jaar flexibilisering in Nederland. In P. Ester, R. Muffels & J.J. Schippers (Eds.), Flexibilisering, organisatie en employability (pp. 19-39) (21 p.). Bussum: Coutinho.
  2001 - Inaugurele rede
Schippers, J.J. (2001). De vraag naar diversiteit. (56 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
  2000 - Artikelen
Schippers, J.J., Dijkstra, P., Remery, C.L.H.S. & van Doorne-Huiskes, A. (2000). En als oma nu ook een baan heeft?. Demos, 7, (pp. 49-52) (4 p.).
van Doorne-Huiskes, A., van der Lippe, T. & Schippers, J.J. (2000). Nieuwe arbeidsarrangementen en organisatieverandering in Nederland. Sociale wetenschappen, 43, (pp. 7-32) (26 p.).
Tijdens, K.G. & Schippers, J.J. (2000). Nieuwe organisatievormen en werknemers van de toekomst. Sociale wetenschappen, 43 (1), (pp. 1-6) (6 p.).
Remery, C.L.H.S., Dijkstra, P., van Doorne-Huiskes, A. & Schippers, J.J. (2000). Oma, buurvrouw of crèche? Knelpunten in de kinderopvang. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 4, (pp. 337-352) (16 p.).
Henkens, K., Remery, C.L.H.S., Schippers, J.J. & van Doorne-Huiskes, A. (2000). Wat doen werkgevers bij krapte?. Economisch Statistische Berichten, (pp. 960-962) (3 p.).
  2000 - Boeken
Hessel, B., Schippers, J.J. & Siegers, J.J. (2000). Interaction Between Labour Markets and Commodity Markets: Economic Tradition as a Source for Legal Inspiration. (189 p.). Amsterdam: Thela.
  2000 - Boekdelen / hoofdstukken
Schippers, J.J. (2000). Belastingen en diversiteit in levenslopen. In Smit Stichting Joke (Eds.), Levensloop in de 21e eeuw (v/m) (pp. 25-29) (15 p.). Den Haag.
Schippers, J.J. (2000). Gender-mainstreaming in the Netherlands' empoyment strategy. In A. Serrano (Eds.), Gender-mainstreaming in employment Brussel: ETUI.
Hessel, B., Schippers, J.J. & Siegers, J.J. (2000). Interaction Between Labour Markets and Commodity Markets: Economic Tradition as a Source for Legal Inspiration. In J.J. Siegers, B. Hessel & J.J. Schippers (Eds.), Interaction Between Labour Markets and Commodity Markets (pp. 1-16) (16 p.). Amsterdam: Thela.
van Sas, E.M., Jaspers, A.Ph.C.M., Schippers, J.J. & Siegers, J.J. (2000). The Choice Between Collective Agreements and Enterprise Agreements: a Juridical and Economic Analysis. In B. Hessel, J.J. Siegers & J.J. Schippers (Eds.), The interaction between labour markets and commodity markets legal analyses (pp. 55-74) (20 p.). Amsterdam: Thela.
Bruggert, J.F.G., Hessel, B., Schippers, J.J. & Siegers, J.J. (2000). The relationship between labour market and commodity market. In B. Hessel & J.J. Schippers (Eds.), Interaction between labour markets and commodity markets (pp. 75-104) (30 p.). Amsterdam: Thesis.
Plantenga, J. & Schippers, J.J. (2000). Verkenning van het domein arbeid, zorg en inkomen in het kader van de meerjarennota emancipatiebeleid. Van vrouwenstrijd naar vanzelfsprekendheid. Meerjarennota Emancipatiebeleid: Achtergronddeel (2000) (pp. 7-31) (25 p.). The Hague: Ministry of Social Affairs and Employment.
Bruggert, J.F.G., Hessel, B., Schippers, J.J. & Siegers, J.J. (2000). Wages and Market Power. The Relationship Between the Labour Market and the Commodity Market. In B. Hessel, J.J. Schippers & J.J. Siegers (Eds.), Interaction Between Labour Markets and Commody Markets (pp. 75-104) (30 p.). Amsterdam: Thela.
  1999 - Artikelen
Dierx, J.R., Grift, Y.K. & Schippers, J.J. (1999). Fiscale emancipatie. Economisch Statistische Berichten, 4225 (84), (pp. 748-752) (5 p.).
Remery, C.L.H.S., van Stigt, J., van Doorne-Huiskes, A. & Schippers, J.J. (1999). Flexibele arbeidscontracten: gevolgen voor loopbaan en inkomenspositie. Een overzicht van ontwikkelingen tussen 1986 en 1996. Sociale wetenschappen, 2 (42), (pp. 66-89) (24 p.).
Schippers, J.J. & Steijn, B. (1999). flexibilisering van de arbeid: tussenstop of eindstation?. Sociale wetenschappen, 2 (42), (pp. 1-9) (9 p.).
den Dulk, L., van Doorne-Huiskes, A. & Schippers, J.J. (1999). Organzicoes "Amigas da Familia", uma comparacao internacional. Sociologia - Problemas e Praticas, 29, (pp. 31-50) (20 p.).
Plantenga, J., Schippers, J.J. & Siegers, J.J. (1999). Towards an equal division of paid and unpaid work: the case of the Netherlands. Journal of European Social Policy, 9 (1), (pp. 31-42) (11 p.).
  1999 - Boeken
Remery, C.L.H.S., van Stigt, J., van Doorne-Huiskes, A. & Schippers, J.J. (1999). Flexibilisering van arbeids- en inkomenspatronen: de verdeling van lasten en lusten. (94 p.). Amsterdam: Thela.
  1999 - Boekdelen / hoofdstukken
Bruggert, J.F.G., Hessel, B., Schippers, J.J. & Siegers, J.J. (1999). Wage differentials and market power. In B. Hessel, J.J. Schippers & J.J. Siegers (Eds.), Interaction between labour markets and commodity markets Amsterdam: Thela.
  1996 - Artikelen
Lam, N., Hooimeijer, P., Schippers, J.J. & Siegers, J.J. (1996). Het loon van verhuizen: verschillen tussen mannen en vrouwen. Maandschrift economie, 60 (1), (pp. 33-50) (18 p.).
  0 - Prize (including medals and awards)
Schippers, J.J. 2013 Recipient UU publiprize
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-20 00:41:07
Project:
Onderzoeksprogramma juridische en economische aspecten en gevolgen van wijzigingen in werkloosheidsregelingen sinds 1986
16-02-2015 tot 11-02-2019
Algemene projectbeschrijving 

Juridische en economische aspecten en gevolgen van wijzigingen in werkloosheidsregelingen sinds 1986


Onderzoek naar de ontwikkelingen in de WW en verwante regelgeving en de effecten daarvan


De Werkloosheidswet en daarop gebaseerde regelingen zijn sinds de aanname ervan in 1986 veelvuldig veranderd. Daarmee werd beoogd om, afhankelijk van de situatie, o.a. de instroom van het aantal uitkeringsgerechtigden te beperken, de uitstroom te bevorderen, het aannemen van werk te bevorderen, of de werking van de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.Voor deze wijzigingen kunnen verschillende instrumenten ingezet worden, waaronder wijziging van de duur en hoogte van de uitkeringen, verhoging van de toegangsdrempels of uitkeringsvoorwaarden en verscherping van de straffen. In dit onderzoek wordt onderzocht welke instrumenten precies voor welk doel zijn gekozen en welke effecten die instrumenten hebben gehad. Zijn de doelstellingen bereikt? En zijn er wellicht neveneffecten, bijvoorbeeld die de doelstellingen tegengewerkt hebben?

Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: Stichting Instituut GAK
Projectleden
Project:
The Transition from School to the Labour Market: Laying the Foundations for Lasting Labour Participation
01-06-2011 tot
Algemene projectbeschrijving 
Rol: Uitvoerder Financiering
1e geldstroom
Projectleden

Afgesloten projecten

Project:
Self-employed without personnel: between freedom and insecurity 01-09-2013 tot 01-03-2016
Algemene projectbeschrijving

Recent decades show an increase in the number and share of self-employed without personnel in several European countries. This research project aims to provide evidence based insights with respect to the advantages and risks of the growth of the number of self-employed in Germany and The Netherlands.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Overige projectleden:
  • Dr. Karin Schulze Buschoff
Project:
Activating Senior Potential in Ageing Europe [ASPA] 01-02-2008 tot 01-07-2011
Algemene projectbeschrijving

The ageing of society and the workforce is one of the dominant developments in modern European societies. This development faces society with the challenge how to use the senior potential, both inside and outside the labour market. According to European governments and scientific experts labour markets are in need of higher participation rates, both of women and of older workers. The civil society may also need these ‘younger’ elderly as more women are participating in the labour market, have less time for care and volunteer work, while the share in the population of ‘older’ elderly who need care is increasing. From another perspective the growing share of older people puts up the challenge to safeguard the social inclusion of all of these people, even though they may be low educated and worn out after a life of hard work.


This project examined the forces and mechanisms behind employers’, civil society organisations’ and governments’ behaviour and the resulting societal arrangements. To that aim it used large-scale surveys for the analyses of employers’ behaviour, and desk research and interviews to map government behaviour. Statistical and focus group analyses were used to get insight in the participation and activity rates of people from 50 to 70. Next, the project identified good practices at the company level, at the level of the civil society and at the level of (national or local) government policies that contribute to continuous investment in knowledge and skills throughout the life course, resulting in high activity rates for people between 50 and 70.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - EU: Funding Scheme: FP7 SSH-CT-2008, GA 216289 [ASPA]
Projectleden
Overige projectleden:
  • Prof. dr. Kène Henkens
  • Prof. dr. Harry van Dalen
  • Prof. dr. Dominique Anxo
  • Prof. dr. Frerich Frerichs
  • Prof. dr. Anne-Marie Guillemard
  • Prof. dr. Robert Lindley
  • Prof. dr. Per Jensen
  • dr. Giovanni Lamura
  • dr. Jolanta Perek-Bialas
Gegenereerd op 2018-09-20 00:41:07
Nevenfuncties

Joop Schippers is sinds mei 2014 lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit voor Humanistiek. Eerder was hij als toezichthouder actief bij VHTO, expertisecentrum op het terrein van vrouwen en bèta/techniek/ict, Expertisecentrum LEEFtijd, de Stichting Kleur in de Zorg, de Stichting Emancipatie Online en het Utrechts Universiteitsblad. Sinds 2016 is hij tevens lid van het bestuur van NSvP.

Aansluitend bij zijn expertise op het terrein van gendervraagstukken en emancipatie is hij sinds 2013 lid van de Monitorcommissie van Talent naar de Top. Deze commissie heeft de afgelopen jaren ook de monitoring verzorgd van de streefcijfers voor vrouwen en mannen in Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen, zoals opgenomen in de Wet bestuur en toezicht. Op emancipatieterrein was hij eerder lid van de (laatste) Emancipatieraad, van TECENA en de Visitatiecommissie Emancipatie. Momenteel is hij lid van de Adviesraad van Atria, kennisinstituut op het terrein van gender en emancipatie te Amsterdam.

Als onderdeel van zijn wetenschappelijke functie is hij lid van de Wetenschapscommissie van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut te Den Haag, dat onderdeel vormt van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

Tevens is hij lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.

Als hoogleraar Arbeidseconomie was hij tot begin 2016 tevens lid van de inmiddels opgeheven Wetenschappelijke Commissie Wijkaanpak van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van 2014 tot 2017 was hij lid van de Innovatieraad van Meerlanden.

Gegenereerd op 2018-09-20 00:41:07
Volledige naam
Prof. dr. J.J. Schippers Contactgegevens
Adam Smith Hall

Kriekenpitplein 21-22
Kamer T.1.13
3584 EC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7116
Postadres
P.O. Box 80125
3508 TC    UTRECHT
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Gegenereerd op 2018-09-20 00:41:07
Laatst bijgewerkt op 14-09-2017