Bijzondere verdienste

Tijdens de opening van het academisch jaar wordt een prijs uitgereikt aan de student of groep studenten van de Universiteit Utrecht die heeft uitgeblonken in bestuurlijke en/of maatschappelijke activiteiten.

De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 1.500,-.

De prijs voor Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdienste 2019 ging naar het Platform Onbeperkt Studeren, een platform voor en door studenten dat zich inzet voor studenten met een functiebeperking.

Ken jij iemand die je wilt voordragen voor deze prijs?

Een student, familielid of een groep vrienden kan  een student (of groep studenten) voordragen als er voldaan is aan de volgende criteria:

  • De student of groep studenten heeft naast de studie een bijzondere prestatie verricht op bestuurlijk en/of maatschappelijk vlak.
  • De student of groep studenten heeft een positieve uitstraling op het imago van studenten in het algemeen en die van de Universiteit Utrecht in het bijzonder.

De deadline voor de voordracht ligt elk jaar op 1 juni. De voordracht moet vóór deze datum per e-mail gestuurd worden naar de secretaris van de jury, Lennart van Wageningen (l.j.vanwageningen@uu.nl).

De voordracht moet bestaan uit:

  • Een motivatie van maximaal 1 A4 van de voordracht in het Nederlands of Engels.
  • Een beschrijving van maximaal 1 A4 van de inhoud en omvang van de activiteiten die de kandidaat naast de studie heeft gedaan
  • Een curriculum vitae van de voorgedragen kandidaat van maximaal 1 pagina.

Download het volledige reglement (.pdf) van de Studentenprijzen, categorie bijzondere bestuurlijke- of maatschappelijke verdienste.

Samenstelling jury 2020

  • Prof. dr. P.R. (Dop) Bär, voorzitter, emeritus hoogleraar Biomedische Wetenschappen
  • Prof. dr. F.C. (Erik) Stam, hoogleraar Economie van Ondernemerschap en Innovatie
  • Drs. H.P.A. (Anja) Smit, bibliothecaris Universiteit Utrecht
  • Leden van Platform Onbeperkt Studeren, winnaar studentenprijs Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke verdienste 2019.

Archief

Bekijk het archief van de winnaars van de afgelopen jaren.