Bijzondere verdienste

Tijdens de opening van het academisch jaar wordt een prijs uitgereikt aan de student of groep studenten van de Universiteit Utrecht die heeft uitgeblonken in bestuurlijke en/of maatschappelijke activiteiten.

De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 1.500,-.

Ken jij iemand die je wilt voordragen voor deze prijs?

Zowel personen van binnen (docenten, ondersteunend personeel, medestudenten) als buiten (familieleden, vrienden etc.) de universitaire gemeenschap kunnen een student (of groep studenten) voorgedragen als er voldaan is aan de volgende criteria:

  • De student of groep studenten heeft naast de studie een bijzondere prestatie verricht op bestuurlijk en/of maatschappelijk vlak.
  • De student of groep studenten heeft een positieve uitstraling op het imago van studenten in het algemeen en die van de Universiteit Utrecht in het bijzonder.

De deadline voor de voordracht ligt elk jaar op 1 juni. De voordracht moet vóór deze datum per e-mail gestuurd worden naar de secretaris van de jury, Lennart van Wageningen (l.j.vanwageningen@uu.nl).

De voordracht moet bestaan uit:

  • Een motivatie van maximaal 1 A4 van de voordracht in het Nederlands of Engels.
  • Een beschrijving van maximaal 1 A4 van de inhoud en omvang van de activiteiten die de kandidaat naast de studie heeft gedaan
  • Een curriculum vitae van de voorgedragen kandidaat van maximaal 1 pagina.

Download het volledige reglement (.pdf) van de Studentenprijzen, categorie bijzondere bestuurlijke- of maatschappelijke verdienste.

Samenstelling jury 2022

  • Prof. dr. P.R. (Dop) Bär, voorzitter, emeritus hoogleraar Biomedische Wetenschappen
  • Prof. dr. F.C. (Erik) Stam, hoogleraar Economie van Ondernemerschap en Innovatie
  • Drs. F.C.N.M. (Femke) den Boer, beleidsdirecteur Centrum voor Wetenschap en Cultuur Universiteit Utrecht
  • Leden van CO2-assistenten en Daan Roovers, studentenprijs Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke verdienste 2021

Archief

Bekijk het archief van de winnaars van de afgelopen jaren.