Studieverenigingen kunnen kandidaten voordragen voor de docentenprijzen. Zij doen dit aan de hand van een dossier. Per opleiding kunnen maximaal 2 docenten worden voorgedragen, één per categorie. Een docent die eerder won, kan niet worden voorgedragen.

Docenten worden voorgedragen aan de hand van een dossier waarin de docent vanuit drie gezichtspunten, namelijk vanuit de student, de docent zelf en zijn/haar peers, wordt belicht. De studievereniging is verantwoordelijk voor het samenstellen en indienen van het volledige dossier.

Dit dossier bestaat uit:

  1. Een korte pitch en een gemotiveerde aanbeveling (max. 2.000 woorden) geschreven door de studievereniging, waaruit blijkt wat de docent zo bijzonder maakt;
  2. Het CV van de docent (max. 2 A4), waarin zijn/haar onderwijscarrière goed naar voren komt;
  3. Een uitwerking van de onderwijsvisie, geschreven door de voorgedragen docent (max. 2 A4);
  4. Twee aanbevelingsbrieven van collega-docenten, waaruit blijkt op welke wijze de voorgedragen docent aan de gestelde criteria voldoet.

Na een eerste selectie worden studieverenigingen van genomineerde kandidaten gevraagd een aanvullend dossier aan te leveren met in elk geval twee onderwijsevaluaties en materiaal om de docent te karakteriseren (bijvoorbeeld beeldmateriaal, studiehandleiding, etc.)

Download de volledige procedure en criteria 2017-2018 (pdf) en het format (docx).

Voordrachten dienen uitsluitend per e-mail ingediend te worden via onderwijsonderzoek@uu.nl. Vermeld in het onderwerp de naam van de docent, categorie (Docentenprijs, Docenttalent) en naam van de studievereniging.

Deadline

De deadline voor het indienen van dossiers staat op 30 november 2017.

Jury

De jury is samengesteld uit docenten, o.a. eerdere winnaars, en studenten van de Universiteit Utrecht.

Wanneer bekend, vindt u hier de namen van de juryleden.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Miriam Hoogeveen (secretaris), directie Onderwijs & Onderzoek. Dat kan via het e-mailadres m.hoogeveen1@uu.nl of het telefoonnummer (030) 253 7425.