Matching

Kom je studeren aan de Universiteit Utrecht en heb je je voor 1 mei ingeschreven? Dan start je inschrijving met een verplicht matchingstraject. Je maakt kennis met de studie en met studeren. Zo ontdek je samen met de opleiding of de studie echt bij jou past. Is er een match? Dan vergroot je de kans dat je de studie succesvol afrondt.

Voor wie?

Matching geldt voor iedereen die op 1 mei geregistreerd staat op een Nederlands woonadres en zich inschrijft voor een Nederlands- of Engelstalige bacheloropleiding zonder selectie of numerus fixus.

Selecteer hieronder wat voor jou van toepassing is voor meer informatie over de matchingsprocedure:

1. Ik sta op 1 mei geregistreerd op een Nederlands woonadres.

Als je op de uiterste aanmelddatum van 1 mei in Nederland woont en je hebt ingeschreven voor een bacheloropleiding zonder selectie of numerus fixus van de Universiteit Utrecht, dan is matching een verplicht onderdeel van je inschrijving. Kijk bij de veelgestelde vragen over matching of matching voor jouw opleiding geldt.

Wat houdt matching in?

Matching bij de Universiteit Utrecht bestaat uit meerdere onderdelen. Het matchingstraject ziet er als volgt uit:

1. Tijdig invullen digitaal matchingsformulier

Je ontvangt per e-mail een matchingsformulier met een bericht over de deadline voor het invullen daarvan. In het formulier wordt onder meer naar je motivatie voor de opleiding gevraagd.

2. Bijwonen matchingsactiviteit

Je maakt kennis met het studeren bij de opleiding van je keuze via écht onderwijs. Je bestudeert thuis lesstof en maakt opdrachten, vervolgens volg je een werkcollege of een practicum, en tot slot maak je een toets. Zodra er iets bekend is over de invulling van de matchingsactiviteit, kun je dit terugvinden op de site van je opleiding. De activiteiten kunnen zowel offline als online plaatsvinden. Uiteraard zullen wij je hierover informeren.

3. Reflectie op je studiekeuze

Je krijgt feedback op je studie-aanpak en we praten met je over je motivatie. Hierdoor ben je niet alleen goed voorbereid op de daadwerkelijke start van het collegejaar, maar kun je jezelf ook overtuigen of de opleiding de juiste keuze voor je is. De feedback die je van de opleiding krijgt tijdens de matching is geen bindend advies of selectie; uiteindelijk bepaal je zelf of je je inschrijft voor de opleiding.
2. Ik sta op 1 mei geregistreerd op een woonadres buiten Nederland.

Als je op de uiterste aanmelddatum van 1 mei in het buitenland woont, of op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten en de reisafstand vormt een belemmering om voor de matchingsactiviteit naar de Universiteit Utrecht te komen, dan vervalt voor jou de verplichting om deel te nemen aan matching. Je kunt dan ontheffing aanvragen voor deelname aan de matching. Als je in het buitenland woont en toch een uitnodiging hebt gehad, kun je ook ontheffing aanvragen.

Hoe kan ik ontheffing aanvragen?

Je ontvangt na je inschrijving automatisch een uitnodiging voor het online matchingsformulier, waarin ook een link naar het ontheffingsformulier voor de matching is opgenomen. Je kunt tot uiterlijk 8 mei een verzoek tot ontheffing aanvragen. De Universiteit Utrecht controleert vervolgens of je op 1 mei op een Nederlands adres geregistreerd staat in het Basisregister Persoonsgegevens (BRP). Alleen als je niet op een Nederlands adres geregistreerd staat, wordt je verzoek ingewilligd.

Ik wil toch deelnemen aan matching

Woon je in het buitenland, maar wil je toch graag deelnemen aan de matching? Neem dan contact op met het Studiepunt van je opleiding, zodat we samen kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn. (Bij de opleidingen Biologie, Wiskunde en Wiskunde en toepassingen volg je in de periode 1 april en 15 juni 2020 een online matchingsactiviteit.) 

Wanneer vindt matching plaats?

Matching vindt bij de meeste opleidingen drie keer per jaar plaats:

  • Periode 1: 6 t/m 23 april 2021
  • Periode 2: 2 t/m 20 juni 2021
  • Periode 3: 23 t/m 27 augustus 2021

Let op: sommige opleidingen, zoals de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid en alle bacheloropleidingen van de faculteit Geowetenschappen, hebben data die afwijken van bovenstaande periodes. Check dus altijd de precieze datum bij de opleiding van je keuze.

 

Tip!

Hoe eerder je je inschrijft voor een opleiding, des te meer kans je hebt om in periode 1 te kunnen deelnemen aan matching. Dat heeft als voordeel dat als de opleiding na matching toch tegen blijkt te vallen, je nog voldoende tijd hebt om je aan te melden voor een andere opleiding (en dus deel te kunnen nemen aan matching voor die opleiding in periode 2).

Heb je een klacht?

Als je een klacht hebt over de matchingsprocedure, dan hopen we dat je dat ons laat weten. Mocht je het gevoel hebben dat je klacht niet serieus genomen wordt, dan kun je terecht bij meldpuntstudiekeuzecheck.nl. Dit meldpunt is ontwikkeld door de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

Meer informatie