Icon badge black, Utrecht University
Als beste beoordeeld
Literatuurmaster in Nederland
De Keuzegids Masters 2019
Icon earth black, Utrecht University
Nr. 1
Universiteit in Nederland
Shanghai Ranking 2020
Studenten van de track Nederlandse literatuur delen hun ervaringen

Een laboratorium voor ideeën, reflectie en verhalen in het digitale tijdperk

Wil je weten hoe een literair werk in het digitale tijdperk een klassieker of een bestseller kan worden? Wil je meer leren over wat er zoal gebeurt tussen de publicatie van een manuscript en de bespreking ervan in talkshows, recensies en blogs? Dan is deze master wellicht iets voor jou.

In de master Literatuur vandaag word je vertrouwd met de meest actuele nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van literatuur, leer je literaire werken kritisch te analyseren en in historisch perspectief te plaatsen. Je onderzoekt hoe literatuur in de markt circuleert als onderdeel van een creatieve industrie die voortbouwt op een eeuwenoude traditie. Je bestudeert zowel vanuit theoretisch als praktisch perspectief hoe je een rol kan spelen in de verspreiding van literatuur en je leert hoe je academische inzichten toegankelijk kunt maken voor een breder publiek. Daarnaast leer je hoe je in tijden van sterk toenemende commercialisering een waardeoordeel over literaire werken kunt vormen en beargumenteren.

Voorbereiding op de arbeidsmarkt

Kritische reflectie, belezenheid, schrijfvaardigheid en kennis van literaire instituties staan centraal tijdens deze master. Om alvast wat werkervaring op te doen in het literaire veld heb je de mogelijkheid een stage te lopen bij bijvoorbeeld een uitgeverij, mediabedrijf, bibliotheek, literair fonds of culturele instuut. Lees meer over stages

Tracks

Je kunt kiezen uit de volgende tracks om het studieprogramma zoveel mogelijk op jouw interesses en ambities af te stemmen:

1. English and Comparative Literature (volledig Engelstalig)
2. Nederlandse literatuur (Nederlands- en Engelstalig)
3a. Franse literatuur (Modern Literature in European Languages)
3b. Duitse literatuur (Modern Literature in European Languages)
3c. Spaanse literatuur (Modern Literature in European Languages)

Lees meer over onze tracks.

NA HET AFSTUDEREN

Als je je diploma Literatuur vandaag op zak hebt, ben je in staat je om kritisch in te spelen op de uitdagingen waarmee literatuur in ons globaliserende en digitaliserende tijdperk te maken heeft. De master benadert deze processen vanuit zowel een theoretisch als een praktisch perspectief, zodat je na het afstuderen goed voorbereid de arbeidsmarkt op gaat.

Deze master:

 • voorziet je van kennis over de socioculturele contexten waarin literatuur wordt geproduceerd, gedistribueerd en gelezen.
 • leert je kritisch te reflecteren op hedendaagse kwesties die spelen op het gebied van literatuur.
 • traint je analytische en schrijfvaardigheden, zodat je in staat bent om academische kennis toegankelijk te maken voor een breder publiek. 
 • geeft je de kans jezelf te profileren als een expert op het gebied van literatuur uit een specifiek taalgebied.

Tijdens je studie zul je diverse literaire instituties uit het literaire en culturele veld leren kennen. Na deze studie kun je je academische en praktische vaardigheden inzetten bij een van deze instituties. Lees meer over mogelijke carrières.

Aanmelding

Literatuur vandaag is een selectief masterprogramma. Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze master? Bekijk dan de toelatingseisen.

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MA
 • Opleidingsnaam: Letterkunde
 • Programma: Literatuur vandaag
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60813
Voertaal:
 • Nederlands
 • Meertalig
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
 • Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 april
 • Studenten buiten de EU/EER: 1 april
Collegegeld:
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Humanities