Geïnteresseerd in dit programma? Kom naar de Open Day!


Topopleiding

Onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur is door de Keuzegids Masters 2019 als topopleiding bestempeld. Studenten geven onder andere het programma, de wetenschappelijke vorming en docenten een hoge beoordeling.

Wat houdt deze onderzoeksmaster in?

Waarom schreef Multatuli Max Havelaar in het buitenland? Was Van Gogh in de laatste fase van zijn leven een Nederlandse schilder en brievenschrijver of hoort hij eigenlijk bij de Franse school? Wat hebben Mondriaan en Dick Bruna met elkaar gemeen? Is er een wezenlijk verschil tussen de manieren waarop - na de scheiding op het einde van de zestiende eeuw en, opnieuw, in 1830 - de Nederlandse en Vlaamse cultuur zich hebben ontwikkeld? Wat kan het antwoord op die vraag ons vertellen over de hedendaagse samenleving in Nederland en Vlaanderen? Waarom krijgt de ene auteur een ereplaats in het (nationale) culturele geheugen en wordt de ander ‘vergeten’? Wie geïnteresseerd is in dit soort vragen, is bij de onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur aan het juiste adres.

Eigen profiel

Deze onderzoeksmaster is uniek in haar soort. Nergens anders vind je de mogelijkheid om in het Nederlands de Nederlandse literatuur en cultuur te bestuderen in een tweejarige onderzoeksmaster. Studenten van de onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur worden vanaf dag één gestimuleerd hun eigen profiel als onderzoeker en beschouwer van de Nederlandse literatuur en cultuur te ontwikkelen. Er is volop ruimte om je eigen invulling te geven aan het curriculum. De hoofddocenten en hoogleraren van het programma zijn gespecialiseerd in de relevante methodieken en onderzoeksdomeinen op dit gebied - van cultuurhistorisch onderzoek tot poezië digital humanities. In hun cursussen en tutorials maak je kennis met de belangrijkste onderzoekstradities in de letterkunde en cultuurgeschiedenis.

'Nederlandsigheid' leren lezen

Vanuit cultuurhistorisch perspectief leer je Nederland en de Nederlandse cultuur over mediale- en tijdsgrenzen heen begrijpen. Ook ontwikkel je een kritisch perspectief op ‘Nederlandsigheid’ in de Nederlandse cultuur, die je leert lezen en duiden. ‘Lezen’ wordt binnen deze onderzoeksmaster breed gedefinieerd: zowel romans, poëzie, toneelstukken, films, schilderijen, gebouwen, als opiniestukken, essays, reclames en debatten kunnen worden gelezen. Zo zou je de relatie tussen literatuur en film kunnen belichten op basis van boekverfilmingen van Paul Verhoeven. En hoe verhouden, bijvoorbeeld, de historische feiten over de zeventiende eeuwse zeeheld Michiel de Ruyter zich tot diens hedendaagse verfilming? Ook is er ruimte om je te verdiepen in actuele debatten: hoe zit het bijvoorbeeld met de representatie van niet-Westerse personages in recent Nederlands proza?

Internationaal perspectief

De Nederlandse literatuur wordt in dit programma structureel in een transnationaal perspectief geplaatst. Zo leer je Nederlandstalige culturele ontwikkelingen te bestuderen in relatie tot bijvoorbeeld Europese of wereldwijde literaire tendensen.

Na de master

Eenmaal afgestudeerd ben je een letterkundig specialist. Dat betekent dat je op de volgende terreinen deskundig bent:

  • Je kunt een groot corpus van geschreven bronnen en archivalia hanteren en analyseren.
  • Je weet theoretische concepten en inzichten uit de letterkunde productief in te zetten.
  • Je kunt actuele debatten over literatuur, cultuur, identiteit en onderwijs duiden.
  • Je bent in staat je in academische en non-academische debatten over literatuur te mengen.

In het masterprogramma is veel aandacht voor voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt

Als kenner en bemiddelaar van de Nederlandstalige literatuur kun je aan de slag in zowel de wetenschap als andere professionele contexten (onderwijs, erfgoed-instellingen, het literaire veld). Al tijdens je studie leer je je te oriënteren op de beroepsvelden waar een gespecialiseerde kennis van de Nederlandse literatuur en bijbehorende instituties gewenst is. En heb je uitgesproken academische ambities? Dan doen we er alles aan om je op weg te helpen met het schrijven van een onderzoeksvoorstel. Lees meer over mogelijke carrières.

Toelating

Nederlandse literatuur en cultuur is een selectief masterprogramma dat ambitieuze studenten verwelkomt die graag diepgaand en onderzoekend aan de slag willen met de Nederlandse literatuur en cultuur. Je kunt je aanmelden als je na je bachelor Nederlands toe bent aan extra uitdaging, of als je een andere bacheloropleiding hebt gevolgd die jou interesse voor de Nederlandse literatuur heeft gewekt (denk aan Taal- en Cultuurstudies, Cultuurwetenschappen, Literatuurwetenschap, Geschiedenis). Ook studenten die in het buitenland een studie Nederlands hebben gevolgd zijn van harte welkom. Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze master? Bekijk dan de toelatingseisen

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: MA
  • Opleidingsnaam: Neerlandistiek (research)
  • Programma: Nederlandse literatuur en cultuur
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60851
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
2 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
120
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
  • Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 juni 2019
  • Studenten buiten de EU/EER: 1 april 2019
Collegegeld:
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Humanities