Icon badge black, Utrecht University
Topopleiding
in Nederland
Keuzegids Masters 2019
Icon earth black, Utrecht University
Nr. 1
Universiteit in Nederland
Shanghai Ranking 2018
Studenten, staf en alumni delen hun ervaringen met het programma

Wat houdt deze onderzoeksmaster in?

Waarom schreef Multatuli Max Havelaar in het buitenland? Was Van Gogh in de laatste fase van zijn leven een Nederlandse schilder en brievenschrijver of hoort hij eigenlijk bij de Franse school? Wat hebben Mondriaan en Dick Bruna met elkaar gemeen? Is er een wezenlijk verschil tussen de manieren waarop - na de scheiding op het einde van de zestiende eeuw en, opnieuw, in 1830 - de Nederlandse en Vlaamse cultuur zich hebben ontwikkeld? Wat kan het antwoord op die vraag ons vertellen over de hedendaagse samenleving in Nederland en Vlaanderen? Waarom krijgt de ene auteur een ereplaats in het (nationale) culturele geheugen en wordt de ander ‘vergeten’? Wie geïnteresseerd is in dit soort vragen, is bij de onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur aan het juiste adres.

Eigen profiel

Deze onderzoeksmaster is uniek in haar soort. Nergens anders vind je de mogelijkheid om in het Nederlands de Nederlandse literatuur en cultuur te bestuderen in een tweejarige onderzoeksmaster. Studenten van de onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur worden vanaf dag één gestimuleerd hun eigen profiel als onderzoeker en beschouwer van de Nederlandse literatuur en cultuur te ontwikkelen. Er is volop ruimte om je eigen invulling te geven aan het curriculum. De hoofddocenten en hoogleraren van het programma zijn gespecialiseerd in de relevante methodieken en onderzoeksdomeinen op dit gebied - van cultuurhistorisch onderzoek tot poezië digital humanities. In hun cursussen en tutorials maak je kennis met de belangrijkste onderzoekstradities in de letterkunde en cultuurgeschiedenis.

'Nederlandsigheid' leren lezen

Vanuit cultuurhistorisch perspectief leer je Nederland en de Nederlandse cultuur over mediale- en tijdsgrenzen heen begrijpen. Ook ontwikkel je een kritisch perspectief op ‘Nederlandsigheid’ in de Nederlandse cultuur, die je leert lezen en duiden. ‘Lezen’ wordt binnen deze onderzoeksmaster breed gedefinieerd: zowel romans, poëzie, toneelstukken, films, schilderijen, gebouwen, als opiniestukken, essays, reclames en debatten kunnen worden gelezen. Zo zou je de relatie tussen literatuur en film kunnen belichten op basis van boekverfilmingen van Paul Verhoeven. En hoe verhouden, bijvoorbeeld, de historische feiten over de zeventiende eeuwse zeeheld Michiel de Ruyter zich tot diens hedendaagse verfilming? Ook is er ruimte om je te verdiepen in actuele debatten: hoe zit het bijvoorbeeld met de representatie van niet-Westerse personages in recent Nederlands proza?

Internationaal perspectief

De Nederlandse literatuur wordt in dit programma structureel in een transnationaal perspectief geplaatst. Zo leer je Nederlandstalige culturele ontwikkelingen te bestuderen in relatie tot bijvoorbeeld Europese of wereldwijde literaire tendensen.

Na de master

Waarom doen discussies over ‘Nederlandse identiteit’ telkens zoveel stof opwaaien in de politiek, media en het bedrijfsleven? Wat maakt dit thema zo urgent en gevoelig? Als specialist van de Nederlandse literatuur en cultuur kun je na de masteropleiding zélf een gefundeerde bijdrage leveren aan deze debatten, vooronderstellingen ontmantelen en discussies in een breder internationaal perspectief plaatsen. Meer algemeen ontwikkel je een kritische houding en leer je grote hoeveelheden materiaal op een systematische manier te verwerken en beoordelen. De combinatie van deze inhoudelijke kennis en onderzoeksvaardigheden maakt alumni van de master Nederlandse literatuur en cultuur interessant voor de arbeidsmarkt. In het masterprogramma is veel aandacht voor voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt

Als kenner en bemiddelaar van de Nederlandstalige literatuur kun je aan de slag in zowel de wetenschap als andere professionele contexten (onderwijs, erfgoed-instellingen, het literaire veld). Al tijdens je studie leer je je te oriënteren op de beroepsvelden waar een gespecialiseerde kennis van de Nederlandse literatuur en bijbehorende instituties gewenst is. En heb je uitgesproken academische ambities? Dan doen we er alles aan om je op weg te helpen met het schrijven van een onderzoeksvoorstel. Lees meer over mogelijke carrières.

Toelating

Nederlandse literatuur en cultuur is een selectief masterprogramma dat ambitieuze studenten verwelkomt die graag diepgaand en onderzoekend aan de slag willen met de Nederlandse literatuur en cultuur. Je kunt je aanmelden als je na je bachelor Nederlands toe bent aan extra uitdaging, of als je een andere bacheloropleiding hebt gevolgd die jou interesse voor de Nederlandse literatuur heeft gewekt (denk aan Taal- en Cultuurstudies, Cultuurwetenschappen, Literatuurwetenschap, Geschiedenis). Ook studenten die in het buitenland een studie Nederlands hebben gevolgd zijn van harte welkom. Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze master? Bekijk dan de toelatingseisen

Pauw Academy: Nederlandse identiteit gelezen via literatuur

Het Sociaal Cultureel Planbureau constateerde onlangs in het rapport Denkend aan Nederland dat taal hetgeen is wat de Nederlanders als het meest typerend ervaren. Deze opname van PAUW Academy laat zien hoe literatuur die taal gebruikt om verhalen te vertellen over wie en wat ‘Nederlands’ is. Studenten en alumni van de research master Nederlandse literatuur en cultuur van de Universiteit Utrecht gingen op zoek naar de complexe en veelzijdige Nederlandse identiteiten die in literatuur tot uitdrukking komen. In hun talkshow gaan ze van Friesland, de Bijlmer, Suriname naar Curaçao, en passeren er romans, gedichten, rapteksten en overheidsrapporten.

 • Aafje de Roest, student Nederlandse literatuur en cultuur
  "De insteek van de onderzoeksmaster is om verbanden te zien tussen het lokale, nationale en globale."
 • Luck van Leeuwen, alumnus RMA Nederlandse literatuur en cultuur
  "Een van de mooie dingen aan de master is dat je mag twijfelen, en dat zowel verdieping verbreding wordt aangemoedigd."

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MA
 • Opleidingsnaam: Neerlandistiek (research)
 • Programma: Nederlandse literatuur en cultuur
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60851
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
2 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
120
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
 • Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 juni
 • Studenten buiten de EU/EER: 1 april
Collegegeld:
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Humanities