Samenwerken

Literatuurwetenschappers: docenten, adviseurs en creatieve denkers

De onderzoeksgroep Literatuur bestudeert de wijze waarop literatuur geschreven, maar ook ontvangen wordt. Onze onderzoekers zijn gespecialiseerd in de geschiedenis van de literatuur, als de hedendaagse literaire wereld, zowel binnen als buiten Europa. We willen weten waarom bepaalde werken geprezen of populair worden. Ook zijn we op de hoogte van de laatste trends, tradities en ontwikkelingen in het literaire veld. Vele Utrechtse literatuurwetenschappers doen onderzoek in opdracht van bedrijven of maatschappelijke instellingen, over ons literaire verleden en de relatie tussen (collectieve) geheugens en identiteiten. Ze kunnen ook optreden als adviseur over meer actuele vraagstukken, zoals de representatie van maatschappelijke verschijnselen zoals migratie, oorlog en nationalisme.

Wilt u samenwerken met de Utrechtse literatuurwetenschappers?
Neem contact op met prof. dr. Ann Rigney.

Literaire kennis voor een breed publiek

Onze onderzoekers dragen regelmatig bij aan tentoonstellingen of de productie van culturele artefacten, zoals boeken en videogames.

Prof. dr. Frits van Oostrom ontwikkelde de app Vogala, die laat horen hoe middeleeuws Nederlands heeft geklonken.

Dr. Jeroen Salman organiseerde in 2014 in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek de tentoonstelling Sterke Verhalen, over vijf eeuwen vertelcultuur. Naar aanleiding van de tentoonstelling, die bestond uit een collectie kinderprenten, verscheen ook een gelijknamige bundel met essays van verschillende literatuurwetenschappers.

Over de tentoonstelling 'Sterke Verhalen'

Vertaling en literatuureducatie

Binnen de onderzoeksgroep zijn er aantal specialisten op het gebied van (literair) vertalen. Zij zijn te bereiken via het Expertisecentrum Literair Vertalen.

Verder zijn er ook deskundigen op het gebied van lezen en literatuuronderwijs. Zij kunnen meedenken over innovatie op deze vlakken en zijn zich door hun expertise terdege bewust van de manieren waarop literatuur onze levens en het onderwijs kan verrijken.

Werken aan digitale onderzoeksmethoden

Woensdag 14 januari 2015 presenteerde historisch letterkundige prof. dr. Els Stronks haar onderzoeksresultaten naar denkbeelden over jongeren in Nederlandse teksten (1500-1800). Ze deed dit in de lezing "Jeugdige overmoed. Denkbeelden over jongeren digitaal duiden" (pdf).

Voor dit onderzoek ontwikkelde Stronks samen met de KB de DBNL ngram-viewer. Hiermee kan men in alle door de DBNL gedigitaliseerde teksten zoeken naar het voorkomen van bepaalde woorden, die in een grafiek worden weergegeven. De ngram-viewer is nu ook voor andere onderzoekers beschikbaar.

Prof. dr. Els Stronks over de DBNL ngram-viewer van de Koninklijke Bibliotheek

Publieke lezingen

Al onze wetenschappers kunnen benaderd worden voor mediaoptredens, om over hun eigen onderzoek of literatuur in het algemeen te praten. Regelmatig geven zij ook lezingen die voor een breder publiek toegankelijk zijn, tijdens symposia, culturele evenementen en voor sociale en politieke instellingen.

  • Dr. Susanne Knittel gaf een lezing bij het Verzetsmuseum in Amsterdam, over de manieren waarop we om kunnen gaan met de verhalen van ooggetuigen.
  • Prof. dr. Geert Buelens gaf bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken een lezing over de representatie van de Eerste Wereldoorlog. Ook sprak hij tijdens de Nacht van de Geschiedenis in het Rijksmuseum.
  • Prof. dr. Ann Rigney verzorgde een gastlezing bij het Institute for Historical Justice and Reconciliation (Den Haag), over de wijze waarop samenlevingen na een conflict deze periode (en de slachtoffers) herdenken.
  • Elk jaar organiseren de onderzoekers van Vroegmoderne cultuur een publieksevenement, waarbij ze lezingen geven over een literair onderwerp dat interessant is voor een breed publiek. Tijdens de editie in januari 2016 stond het thema 'Markt en moraal' centraal.