Literatuur en educatie

Het platform Literatuur en educatie brengt letterkundige onderzoekers bijeen om vraagstukken over literatuur in het onderwijsdomein te bespreken. Invalshoeken die aan de orde komen zijn onderzoek (o.a. ontwerp- en evaluatieonderzoek), curriculumontwikkeling en ontwikkeling van lesmaterialen, theoretische benaderingen en valorisatie. 

© iStockphoto.com/Chris Schmidt

Het platform richt zich op uiteenlopende inhoudelijke thema’s, bijvoorbeeld: integratie van taalvaardigheid en literatuur, burgerschapsvorming, literatuurgeschiedenis, bewuste geletterdheid en vakgeschiedenis.  

Hoe literatuur uit allerlei talen (o.a. Duits, Engels, Frans, Iers, Italiaans, Latijn, Nederlands, Spaans, Welsh) in en buiten institutionele contexten wordt en werd aangeboden krijgt bijzondere aandacht. Deze focus sluit aan bij het universitaire strategische onderzoeksthema Instituties voor Open Samenlevingen en Dynamics of Youth.

Het platform komt regelmatig bijeen om lopend onderzoek en actuele thema’s te bespreken.

Projecten

In talenonderwijs staat taalvaardigheid vaak voorop en daaraan kan literatuur zeker bijdragen. Maar literatuur is ook noodzakelijk voor de esthetische, intellectuele en morele vorming. Onderzoek naar hoe literatuur aan bijvoorbeeld de emotionele ontwikkeling kan bijdragen, of onderzoek dat de effecten van een bepaalde methodiek nagaat, kan stimuleren dat literatuur op zinvolle wijze in de klas wordt ingezet.