Vroegmoderne literatuur

Het Utrechtse onderwijs en onderzoek op het gebied van de vroegmoderne literatuur vindt plaats binnen het Utrecht University Centre for Early Modern Studies, waarin behalve literatuurhistorici ook historici, kunsthistorici, musicologen en taalkundigen op het gebied van de Europese renaissance samenwerken.

De bestudering van de vroegmoderne literatuur richt zich op literaire teksten die in een groot aantal talen geschreven zijn. In Utrecht zijn letterkundigen actief op het terrein van vroegmodern Duits, Engels, Frans, Iers, Italiaans, Latijn, Nederlands, Welsh en vergelijkende literatuurwetenschap.

Prof. dr. Els Stronks
Prof. dr. Els Stronks tijdens een lezing in de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag