Vroegmoderne literatuur

Het Utrechtse onderwijs en onderzoek op het gebied van de vroegmoderne literatuur vindt plaats binnen het Utrecht Centre for Early Modern Studies (UCEMS), waarin behalve literatuurhistorici ook historici, kunsthistorici, musicologen en taalkundigen op het gebied van de Europese renaissance samenwerken.

De bestudering van de vroegmoderne literatuur richt zich op literaire teksten die in een groot aantal talen geschreven zijn. In Utrecht zijn letterkundigen actief op het terrein van vroegmodern Duits, Engels, Frans, Iers, Italiaans, Latijn, Nederlands, Welsh en vergelijkende literatuurwetenschap.

In hun werk hebben zij allen bijzondere aandacht voor digitalisering en bronnen, en voor de cultuurhistorische circulatie van vroegmoderne teksten. Bovendien bieden zij mogelijkheden voor het hedendaagse publiek om kennis te nemen van vroegmoderne teksten en hun impact op het Europese proces van kennisoverdracht, educatie en institutionalisering. Deze focus sluit aan bij het universitaire strategische onderzoeksthema Instituties voor Open Samenlevingen.

Nieuws

17 september 2018
Afgelopen augustus verscheen het boek 'The Cambridge Companion to the Dutch Golden Age' met bijdragen van Utrechtse onderzoekers.
27 augustus 2018
Dr. Lieke Stelling schreef een blog voor Nieuw Wij over de relatie tussen humor en religie in het werk van Shakespeare.
24 mei 2018
Dit handboek voor de internationale markt is vervaardigd in Nijmegen, maar met een stevige Utrechtse inbreng.
Uitreiking Jan Brouwer Scriptieprijs 2018. V.l.n.r. Helen de Hoop, Elsbeth Blok-den Braber, Marlies Veldhuijzen vZ. Bron: khmw.nl
4 mei 2018
Elsbeth Blok-den Braber ontving de prestigieuze scriptieprijs van de KHMW voor haar scriptie over de verzenboeken van een Veerse rederijkerskamer.
William Shakespeare
26 april 2018
Op zaterdag 21 april presenteerde Ton Hoenselaars het radioprogramma "Een goedemorgen met ..." op Radio 4.

Pagina's

RSS
Prof. dr. Els Stronks
Prof. dr. Els Stronks tijdens een lezing in de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag