De Nederlandse samenleving in de 21ste eeuw is internationaal georiënteerd en cultureel divers. Voor de studie van de Nederlandse taal en cultuur en voor het taal- en cultuurbeleid in Nederland levert de hedendaagse maatschappelijke context tal van interessante vragen op. In de eenjarige master Neerlandistiek onderzoek je deze vragen vanuit Nederlands en internationaal perspectief. 

Kennis vertalen naar de praktijk

In de master Neerlandistiek volg je een programma waarin de taalkunde, de (interculturele) communicatie en de letterkunde van het Nederlands geïntegreerd zijn. Je leert kennis over te brengen in de rol van redacteur, beleidsmaker, journalist of taaltrainer, door het schrijven en presenteren van beleidsnotities, adviesrapporten en journalistieke bijdragen.

Studieprogramma

Toelating

Neerlandistiek is een selectief masterprogramma. Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze master?

Bekijk de toelatingseisen

Waarom deze master in Utrecht?

Studenten, staf en alumni delen hun ervaringen met het programma

Stage

Tijdens de stage doe je onderzoek bij bijvoorbeeld het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksmuseum, de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, Stichting Lezen of een uitgeverij. 

Gastdocenten uit het werkveld

In deze master delen gastdocenten ervaringen uit het werkveld. Bijvoorbeeld over hoe je de vertaalslag maakt van academische kennis naar producten voor een breed publiek en hoe je als zelfstandig ondernemer aan de slag gaat in het veld van de Nederlandse taal en cultuur. Daarnaast zijn geregeld sprekers te gast die actief zijn in de media, cultuurbeleid en het onderzoek naar taalvariatie en educatie (bv. leesbevordering). 

Internationaal knooppunt van de Neerlandistiek

Utrecht is een internationaal knooppunt op het gebied van de Neerlandistiek, met hoogleraren en toponderzoekers in de diverse takken van dit vakgebied. Landelijk gezien heeft de Universiteit Utrecht de meeste en de breedste expertise op de gebieden die in deze master een rol spelen:

  • meertaligheid en taalvariatie
  • Nederlands vertaalbeleid
  • het Nederlandse literaire veld
  • digitalisering van Nederlands literair erfgoed
  • (interculturele) communicatie en (educatieve) tekstontwerpen

Deze expertise in het programma wordt binnen de Universiteit Utrecht aangevuld door deskundigheid op het gebied van onder andere Nederlandse politiek, cultuurgeschiedenis, media, en educatie.

Maak kennis met onze docenten

Voor wie is de master bedoeld?

De master is geschikt voor Nederlandse én internationale studenten die de Nederlandse taal en cultuur op masterniveau willen bestuderen en die een carrière als redacteur, journalist, beleidsmaker, educatief medewerker of communicatiemedewerker nastreven.

  • Heb je in het buitenland Nederlands gestudeerd, dan biedt deze master je kans je belangstelling voor de Nederlandse taal en cultuur vanuit een ander perspectief samen met Nederlandse studenten verder uit te bouwen. Voor studenten uit de Verenigde Staten en Canada zijn enkele kleine studiebeurzen beschikbaar uit het Martijn Zwart Fonds (Zie Collegegeld en studiefinanciering).
  • Ook studenten met een afgeronde hbo-opleiding kunnen zich aanmelden voor de master. Lees meer over het premasterprogramma.

Na de master 

Het programma bereidt voor op functies in organisaties waar vraagstukken rond internationalisering en Nederlandse taal en cultuur een grote rol spelen. Denk aan functies als redacteur of communicatiemedewerker bij een uitgeverij, journalist, taaladviseur, (taal)beleidsmedewerker en woordvoerder bij gemeentelijke/provinciale/landelijke overheden en ambassades, taalconsulent, taaltrainer en tekstschrijver.

Lees meer over mogelijke carrières

De master is kleinschalig, dus je leert elkaar goed kennen. De docenten zijn ook heel betrokken.

In het kort

Diploma: 
Neerlandistiek
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Voltijd
Studieduur: 
1 jaar
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2024-2025: € 2.530

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2024-2025: € 20.043

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
60849
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Geesteswetenschappen
Graduate school: 
School of Humanities