Utrechtse geesteswetenschappers leverden bijdrage aan Vlaamse encyclopedie

© iStockphoto.com/lemono
© iStockphoto.com/lemono

Verschillende geesteswetenschappers en studenten van de Universiteit Utrecht hebben meegewerkt aan de nieuwste (en digitale) editie van de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Het naslagwerk, waarin online op termijn circa 4000 lemma’s worden opgenomen, biedt een overzicht met wetenschappelijke kennis over de Vlaamse Beweging.

Aan het megaproject werkten honderden wetenschappers mee, waaronder verschillende docent-onderzoekers en oud-studenten van de researchmaster Nederlandse literatuur en cultuur van de faculteit Geesteswetenschappen. Hoogleraar Geert Buelens, oud-studenten Ulrike Burki en Camilla Pargentino en oud-student en docent Hidde Slotboom schreven (mee) aan tientallen lemma’s, over onder andere literatuur, cultuur en Congo. Universitair docent Sarah Adams was betrokken als reviewer.

Wat is de Vlaamse Beweging?

“De Vlaamse Beweging is een nationalistische emancipatiebeweging”, legt Geert Buelens uit. “Net zoals die ook bestaan in bijvoorbeeld Schotland, Catalonië en Friesland. In zijn meest extreme variant ijvert de Beweging voor Vlaamse onafhankelijkheid, maar lang niet iedereen die is of was betrokken is of was separatistisch.”

“In de Beweging hebben schrijvers een grote rol gespeeld, vooral in de negentiende en vroege twintigste eeuw. De Encyclopedie van de Vlaamse Beweging is in het leven geroepen om betrouwbare informatie te geven over personen, organisaties, tijdschriften en dergelijke die voor de Beweging van belang waren en zijn.”

De Encyclopedie van de Vlaamse Beweging

De eerste Encyclopedie van de Vlaamse Beweging werd gedrukt in de jaren zeventig van de vorige eeuw en had een duidelijke nationalistische inslag. Sinds herziening in 1998 is dat anders, vertelt Buelens. “Het werd toen een wetenschappelijk werk, opgezet en uitgevoerd door wetenschappers en onderworpen aan peer reviews. Dat is nog steeds zo. Het is nu dus geen nationalistisch instrument meer, maar een bron van kennis voor iedereen met interesse in de Vlaamse Beweging.”

De nieuwste versie bestaat uit een uitgebreide website en een boek met een aantal grote synthese-artikelen. “De belangrijkste verandering in deze editie is de verruimde blik op de Vlaamse Beweging, conform de veranderingen van de internationale nationalismestudies zelf. De Cultural Studies hebben in dat opzicht een grote impact en dus gaat het nu ook over het belang van onder andere populaire muziek, de Vlaamse eetcultuur en wielrennen – de Ronde van Vlaanderen!”

“In onze research master Nederlandse literatuur en cultuur hebben we een grote module: Vergelijkend nationalisme. Hierin vergelijken we allerlei vormen van nationalisme, die in Nederland, Vlaanderen, Indonesië en Suriname bijvoorbeeld. Het is voornamelijk dankzij deze cursus en wat studenten hier zelf voor onderzochten dat er relatief veel Utrechtse bijdragen in de nieuwe Encyclopedie staan.”

Bezoek de website van de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging
Lees meer over de gedrukte versie van Encyclopedie van de Vlaamse Beweging