Juweeltjes

Pieta van Beek

Omslag van het boek Juweeltjes (2023)

Anna Maria van Schurman (1607-1678) was de eerste vrouwelijke student aan een Nederlandse universiteit en de meest begaafde en geleerde vrouw van haar tijd. Pieta van Beek presenteert nu Juweeltjes, het eerste deel van de Nieuwe Schurmannianareeks.

Van Schurman-collectie

In Juweeltjes staat een belangrijk manuscript uit 1851 van Mr. J.P. Amersfoordt centraal. Amersfoordt beschrijft nauwgezet de kunstcollectie van Anna Maria van Schurman, zoals hij die aantrof in het stadhuis van Franeker. Van Schurman was, behalve taalkundige, theoloog en dichter, een begenadigd en veelgeroemd (portret)kunstenaar, zonder de ambitie een professional te zijn, en veel van haar werk heeft de tand des tijds doorstaan.

Daarnaast omvat de collectie portretten door tijdgenoten als Michiel van Mierevelt en Cornelis Janson van Ceulen, alsmede albums en objecten. Terwijl Amersfoordt de verzameling aan zijn vorsende blik onderwerpt, tekent hij tal van kunstwerken na (waarbij hij zich excuseert voor zijn onhandigheid) en verwerkt hij zijn bevindingen tot een levendig en persoonlijk verslag.

Het manuscript werd door Van Beek in Tresoar, het Archief van Friesland, in Leeuwarden, ontdekt. In dit deel transcribeert en annoteert ze de tekst, verbindt ze Amersfoordts beschrijvingen met de haar bekende kunstwerken en leidt ze de lezer door de fascinerende geschiedenis van de collectie. Met Juweeltjes in de tas reis je nieuwsgierig af naar Museum Martena in Franeker, waar de Van Schurman-verzameling wordt bewaard.

Nieuwe Schurmannianareeks

De Nieuwe Schurmannianareeks is het vervolg op de ‘oude’ Schuurmannianareeks, waarin tussen 2013 en 2016 zeven delen en een boekrol werden uitgebracht. Ook in deze nieuwe reeks van de Provily Pers verschijnen onbekende en niet eerder gepubliceerde of samengebrachte teksten van en over Anne Maria van Schurman. Elk deel wordt ingeleid en van commentaar voorzien door Pieta van Beek.

Juweeltjes (ISBN/EAN 978-90-833587-1-0) is te bestellen via pietjevanbeek@hotmail.com. De kosten zijn 49,50 euro, exclusief verzendkosten en de oplage is beperkt.