Dynamics of Youth zoekt het antwoord op een cruciale vraag voor volgende generaties: hoe kunnen we onze kinderen helpen bij hun ontwikkeling tot gebalanceerde individuen die zich succesvol kunnen handhaven - en zich volop kunnen ontwikkelen - in een snel veranderende omgeving?

Onderzoek naar de ontwikkeling van onze jeugd

Steeds meer kwetsbare kinderen komen in serieuze problemen omdat ze moeilijk kunnen voldoen aan alle eisen die het moderne leven aan ze stelt. De Universiteit Utrecht investeert in toekomstige generaties door onderzoek te doen naar de biologische en sociaal-culturele factoren die de ontwikkeling van onze jeugd beïnvloeden.

Meer informatie

Lees uitgebreidere informatie op de Engelse website. Dynamics of Youth is één van de vier strategische thema's van de Universiteit Utrecht.

Nieuws

© iStockphoto.com/nano
5 maart 2015
In elke klas zitten gemiddeld 2 kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, maar zulke stoornissen worden vaak niet of te laat herkend.
adolescent
25 februari 2015
In experimenteel onderzoek blijken adolescenten niet meer risico’s te nemen dan kinderen.
www.dbnl.org
2 februari 2015
NRC Handelsblad ging zelf aan de slag met de nGram-viewer, een tool voor digitaal literatuuronderzoek, ontwikkeld door Els Stronks.
17 januari 2015
Om de zorg voor kinderen met een taalstoornis te verbeteren heeft de EU een subsidie toegekend aan een consortium met o.a. prof. dr. Ellen Gerrits.
12 januari 2015
Taalkundige dr. Manuela Pinto gaf op 10 januari antwoord op de vraag of een meertalige opvoeding niet verwarrend is voor kinderen.

Pagina's

RSS