Dynamics of Youth zoekt het antwoord op een cruciale vraag voor volgende generaties: hoe kunnen we onze kinderen helpen bij hun ontwikkeling tot gebalanceerde individuen die zich succesvol kunnen handhaven - en zich volop kunnen ontwikkelen - in een snel veranderende omgeving?

Onderzoek naar de ontwikkeling van onze jeugd

Steeds meer kwetsbare kinderen komen in serieuze problemen omdat ze moeilijk kunnen voldoen aan alle eisen die het moderne leven aan ze stelt. De Universiteit Utrecht investeert in toekomstige generaties door onderzoek te doen naar de biologische en sociaal-culturele factoren die de ontwikkeling van onze jeugd beïnvloeden.

Meer informatie

Lees uitgebreidere informatie op de Engelse website. Dynamics of Youth is één van de vier strategische thema's van de Universiteit Utrecht.

Nieuws

11 november 2014
Wat doet ouderlijke overwaardering met een kind?
23 oktober 2014
De Volkskrant sprak met hoogleraar Tweetalig onderwijs prof. dr. Rick de Graaff, die de vijfjarige pilot tweetalig primair onderwijs volgt en evalueert.
Kind ondergaat test in Kinder Kennis Centrum Utrecht
23 september 2014
Op 23, 24 en 25 september 2014 vonden de eerste DoY-Toogdagen plaats in het KinderKennisCentrum Utrecht.
9 augustus 2014
De vaste Telegraaf-rubriek ‘Vraag het de UU’ draaide op 9 augustus om de vraag: Hoe leren baby’s een taal?
23 juni 2014
Taal verdient meer aandacht in het onderwijs, stelde prof. dr. Rick de Graaff onlangs in een artikel op het online nieuwsmagazine ScienceGuide.

Pagina's

RSS