Dynamics of Youth benoemt tien interdisciplinaire domain chairs

Dynamics of Youth Launch Event op 23 juni startpunt voor domain chairs

Dynamics of Youth benoemt tien interdisciplinaire domain chairs, bevlogen en gerenommeerde kind- en jeugdwetenschappers van de UU en het UMCU die vier thematische onderzoeksdomeinen zullen aansturen. Samen met een breed scala aan onderzoekers gaan deze domain chairs invulling geven aan deze domeinen van Dynamics of Youth. Op 23 juni wordt hiervoor het flitsende startsein gegeven tijdens het ‘Dynamics of Youth Launch Event’. Een event voor Utrechtse kind- en jeugdonderzoekers, waarbij ontmoeting en uitwisseling van ideeën voorop staat.

Meld je hier aan voor het Dynamics of Youth Event op 23 juni

Domain chairs uit verschillende faculteiten

“Het is fantastisch dat de domain chairs afkomstig zijn uit diverse faculteiten van de Universiteit Utrecht en het UMCU. Ook waren we blij verrast met de grote interesse die er was voor deze universitaire positie. Dit biedt prachtige kansen voor interdisciplinair wetenschappelijke samenwerking en verbreding van expertise waar we met Dynamics of Youth een impuls aan willen geven”, benadrukt wetenschappelijk directeur Catrin Finkenauer. Die samenwerking zal de komende jaren gestalte krijgen binnen de vier onderzoeksdomeinen Early Childhood, Thriving & Healthy Youth, Becoming adults in a changing world en Youth Education & Life Skills.

Domain chairs Early Childhood

De domein chairs voor het onderzoeksdomein ‘Early Childhood’ zijn Jeroen Dudink, neonatoloog en universitair hoofddocent bij de faculteit Geneeskunde, Pauline Slot, universitair docent bij de faculteit Sociale Wetenschappen en Aoju Chen, hoogleraar bij de faculteit Geesteswetenschappen. In het domein Early childhood ligt de focus op vroege kindontwikkeling vanaf conceptie tot ongeveer het vierde levensjaar.

Domain chairs Thriving & Healthy Youth

Voor het domein ‘Thriving & Healthy Youth’ zijn als domain chairs benoemd: universitair hoofddocent Heidi Lesscher van de faculteit Diergeneeskunde, Sanne Nijhof - universitair hoofddocent bij de faculteit Geneeskunde en kinderarts in het UMCU. Als derde chair is Odilia Laceulle aangesteld, universitair hoofddocent bij de faculteit Sociale Wetenschappen. In het domein Thriving & Healthy Youth gaat het over het versterken van de gezondheid en veerkracht bij kinderen en jongeren.

Domain chairs Becoming adults in a changing world

Jaap Denissen, hoogleraar ontwikkelingspsychologie van de faculteit Sociale Wetenschappen en Marije van Braak universitair docent bij de afdeling Taal en Communicatie van de faculteit Geesteswetenschappen zijn benoemd als domain chairs voor het onderzoeksdomein ‘Becoming adults in a changing world’. In het domein Becoming adults in a changing world ligt de focus op het navigeren van adolescentie naar jong volwassenheid

Domain chairs Youth Education & Life Skills

Het onderzoeksdomein ‘Youth Education & Life Skills’ wordt aangestuurd door de domain chairs Veronique Schutjens, universitair hoofddocent bij de faculteit Geowetenschappen. De andere chair is Janneke van de Pol, universitair hoofddocent bij de faculteit Sociale Wetenschappen. In het domein Youth Education & Life Skills staat de bredere rol van educatie en leren centraal waarbij kinderen en jongeren naast kennis ook vaardigheden meekrijgen om zich staande te houden in de volwassen wereld.

Van selectie tot aanstelling

De selectie van de domain chairs is gedaan door de DoY-programmacommissie, besproken met de penvoerende decaan en afgestemd met alle andere decanen. Het aantal aanvragen varieerde sterk tussen de domeinen. Voor de programmacommissie waren deze aantallen indicatief voor de UU-brede belangstelling voor een domein. ‘Early Childhood’ en ‘Thriving & Healthy Youth’ waren populair. De programmacommissie vond daarom dat we voor deze domeinen niet alleen de beste domain chairs nodig zouden hebben, maar dat we ook moesten kijken naar een brede vertegenwoordiging van domain chairs over faculteiten heen. Daarom is besloten om voor deze twee domeinen drie domain chairs aan te stellen in plaats van twee. Dit maakt het mogelijk om zowel de exacte wetenschappen/life sciences als de geesteswetenschappen/sociale wetenschappen te vertegenwoordigen. De chairs zullen vanaf juni 2022 aangesteld worden voor een periode van vier jaar. Alle domain chairs zullen zich later nog uitgebreid voorstellen via persoonlijke interviews.

Dynamics of Youth Launch Event op 23 juni

Op donderdagmiddag 23 juni organiseert Dynamics of Youth in Paushuize in Utrecht van 12:30 tot 17:00 uur het ‘Dynamics of Youth Launch Event’. We nodigen Utrechtse kind- en jeugdonderzoekers van harte uit om samen met de domain chairs een inspirerende start te maken met vier nieuwe onderzoeksdomeinen van Dynamics of Youth.

Tijdens het event kiezen we voor een open creatieve opzet zodat alle deelnemers volop de ruimte krijgen en voelen om met elkaar in gesprek te gaan en hun gedachten en ideeën te delen. Betrokkenheid, verbinding en het creeëren van een beginnend teamgevoel staat tijdens dit event voorop. Zo willen we een flitsende start maken met de inhoudelijke focus van vier onderzoeksdomeinen. Dit alles voortbouwend op de impactvolle onderzoeksprojecten van hubs en cohortstudies die de afgelopen jaren binnen Dynamics of Youth al zijn gerealiseerd.