Limitarisme: Pleidooi tegen extreme rijkdom

Ingrid Robeyns

Omslag 'Limitarisme' (2023)

De kloof tussen arm en rijk neemt almaar toe. Een kleine groep superrijken wordt steeds rijker terwijl de afstand met de mensen zonder noemenswaardig vermogen steeds groter wordt. Dat is moreel niet verdedigbaar, vindt politiek filosoof Ingrid Robeyns. In Limitarisme: Pleidooi tegen extreme rijkdom legt ze uit waarom er een limiet moet komen aan de buitensporige welvaart van de allerrijksten.

Sterkste schouders

Robeyns laat zien dat extreme rijkdom een gevaar vormt voor de democratie en een duurzame toekomst in de weg staat. Bovendien is rijkdom zelden een persoonlijke verdienste, eerder een kwestie van geluk.

In een vlammend betoog doet Robeyns de argumenten voor het limitarisme uit de doeken, en schetst ze hoe het er in de praktijk uit zou zien. We moeten toe naar een systeem waarin de sterkste schouders daadwerkelijk de zwaarste lasten dragen en ongelijkheden ingeperkt worden. Het overtollige geld van de superrijken kan mens en samenleving veel goeds opleveren. En daar profiteert uiteindelijk iedereen van, ook de superrijken zelf.

Lees: ‘Wat is het limitarisme? Hoogleraar Ingrid Robeyns legt het uit’
Recensie in Nature (6 mei 2024)
Recensie in Inside Story (29 april 2024)