Having Too Much: Philosophical Essays on Limitarianism

Ingrid Robeyns e.a.

Omslag van het boek 'Having Too Much' (2023)

Onder redactie van hoogleraar Ethiek van instituties Ingrid Robeyns verscheen onlangs Having Too Much: Philosophical Essays on Limitarianism (open access). Het is het eerste academische volume dat is gewijd aan het concept van limitarisme: het idee dat er een limiet moet komen aan de buitensporige welvaart van de allerrijksten.

Limitarisme

Het concept van limitarisme heeft diepe wortels in het economisch en politiek denken; je vindt soortgelijke uitspraken over dergelijke grenzen bijvoorbeeld terug bij denkers als Plato, Aquino en Spinoza. Maar Having Too Much is de eerste keer in de hedendaagse politieke filosofie dat limitarisme uitgebreid en in detail wordt uitgediept.

Dit boek brengt het beste werk van de belangrijkste theoretici op het gebied van limitarisme samen en is een essentiële bijdrage aan de politieke filosofie in het algemeen en de theorieën over rechtvaardige verdeling in het bijzonder. Het bevat een aantal van de belangrijkste gepubliceerde artikelen en nieuwe hoofdstukken. Having Too Much is noodzakelijk leesvoer voor wetenschappers en studenten in de politieke theorie en filosofie, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in vraagstukken over rechtvaardige verdeling.