Hoe maken we welvaart toekomstbestendig?

Geld maakt niet gelukkig, wordt vaak gezegd in Nederland. Toch kijken we nog steeds vaak naar economische groei om onze (landelijke) welvaart te meten, is winst de maatstaf voor ondernemingen en aandeelhouders en worden mensen beloond met geld en gaat meer geld vaak gepaard met meer macht, invloed en waardering. Is deze kapitalistische benadering nog wel haalbaar in bijvoorbeeld de duurzaamheidstransitie of digitale informatievoorziening? Wordt welvaart door iedereen gelijk ervaren? En hoe kunnen we komen tot een betere verdeling van welvaart? Hoe kunnen we welvaart toekomstbestendig maken? Wat moeten we meten en hoe? Diverse Utrechtse wetenschappers onderzoeken deze vragen vanuit verschillende invalshoeken.

Elf dimensies van brede welvaart

Zo hebben onderzoekers van de Universiteit Utrecht in samenwerking met RaboResearch de Brede Welvaartsindicator (BWI) ontwikkeld als alternatieve welvaartsmaat. Deze indicator meet de welvaart op een breder niveau dan alleen economische groei. Zo wordt er ook rekening gehouden met werkloosheid, onderwijs, gezondheid, veiligheid, geluk, huisvesting, milieu en baanzekerheid meegenomen. Met deze indicator is het mogelijk om regionale verschillen binnen Nederland inzichtelijker te maken. Er is bovendien een duidelijk verschil te zien tussen het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking en de Brede Welvaartsindicator.

Onze experts over brede welvaart

  • Bedrijfsgeschiedenis, Bedrijfsontwikkeling, Beleidsanalyse, Democratie in bedrijven, Economische geografie, Economische ontwikkeling, Industriële dynamiek, Innovatie, Instituties, Ondernemerschap, Organisatie, Regionale ontwikkeling, Strategie