Plastic voetafdruk

Naar schatting komt ieder jaar zo’n acht miljoen ton plastic in de oceaan terecht. Wat zijn daar de gevolgen van? En kunnen we duurzame alternatieven voor plastic bedenken? Utrechtse onderzoekers belichten dit vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken.

Plastic Walvis met pleintje en toerist die fotografeert
26 november 2018
Op initiatief van de Faculteit REBO komt er een ruim 11 meter hoge plastic walvis in de Catharijnesingel te liggen.
25 juli 2018
Er moet snel actie worden ondernomen tegen plastic in de oceaan. Maar wel op basis van wetenschappelijk bewijs, betoogt Erik van Sebille.
28 mei 2018
In Brussel ligt een voorstel om bepaalde plastic producten te verbieden en Unilever investeert in een nieuwe recyclemethode.
15 januari 2018
Ongeveer 15% van de in Nederland dood gevonden bruinvissen heeft plastic in de maag.
Krijn de Jong
13 november 2017
Krijn de Jong De Jong krijgt de ‘Eminent Visitor Award, uitgereikt door de Catalysis Society of South Africa, kortweg CATSA.

Pagina's

RSS

Onze experts

Recycling en (zwerf)afval
Biocomposieten gemaakt uit schimmels