Dr. D.P. (Dong) Nguyen

Buys Ballotgebouw
Princetonplein 5
Kamer 503
3584 CC Utrecht

Dr. D.P. (Dong) Nguyen

Universitair docent
Natural Language Processing
d.p.nguyen@uu.nl

Onderzoeksfocus: Natuurlijke taalverwerking, Computationele sociolinguïstiek, Computationele sociale wetenschappen, Sociale media

Dong Nguyen is universitair docent Informatica aan de Universiteit Utrecht. Ze is lid van de Natural Language Processing groep en leidt het NLP and Society Lab. Sinds mei 2019 is Nguyen binnen een tenure track bij de Universiteit Utrecht werkzaam. Zij ontving de KNAW Early Career Award 2019. Ze is gepromoveerd aan de Universiteit Twente en heeft een masterdiploma van Carnegie Mellon University.


Dong Nguyen doet onderzoek naar natuurlijke taalverwerking, de verwerking en analyse van natuurlijke taal met behulp van computers. Ze is vooral geïnteresseerd in computationele tekstanalyse voor het verkennen van onderzoeksvragen uit de sociale wetenschappen. Het grootste deel van haar onderzoek richt zich op social media data.


NLP voor computationele sociale wetenschappen

Massale digitale datasets, zoals social media data, bieden de mogelijkheid om taalgebruik en gedrag in uiteenlopende sociale situaties op zeer grote schaal te bestuderen. Om hun potentieel ten volle te benutten, zijn echter nieuwe rekenkundige benaderingen nodig. Dong Nguyen is een co-PI van een NWO Digital Society Project, een interdisciplinair project over de analyse van online conversaties dat in 2020 van start is gegaan. Ze is ook geïnteresseerd in het meten en verklaren van biases en robuustheid van NLP-modellen en de ontwikkeling van NLP-modellen voor het meten van sociale fenomenen.


Opzetten van een nieuw onderzoeksgebied in de computationele sociolinguïstiek

Dong speelt een belangrijke rol bij het opzetten van het nieuwe onderzoeksgebied van computationele sociolinguïstiek, het onderzoeksgebied dat zich richt op het gebruik van computationele methoden om de relatie tussen taal en samenleving te modelleren en te bestuderen. In juni 2019 ontving zij een Veni-subsidie van NWO. In haar Veni-project onderzoekt ze hoe computers de sociale aspecten van taalgebruik met neurale netwerken kunnen leren.

Nguyen is met haar onderzoek al meerdere malen in de media verschenen, waaronder in de New York Times, Volkskrant en NRC en op Radio 538.