Dr. M.M.A. (Maartje) de Graaf

Buys Ballotgebouw
Princetonplein 5
Kamer 4.21
3584 CC Utrecht

Dr. M.M.A. (Maartje) de Graaf

Universitair docent
Human-Centered Computing
m.m.a.degraaf@uu.nl

Assistant Professor of Human-Computer Interaction

Ik ben een gedragswetenschapper die onderzoek doet naar mens-robot interacties. Om het gedrag van mensen beter te begrijpen, richt ik mijn onderzoek op de onderliggende psychologische en cognitieve processes van gedrag. Mijn onderzoeksresultaten uit het verleden hebben aangetoond dat mensen geneigd zijn om menselijke eigenschappen toe te schrijven aan robots, en dat dit fenomeen een belangrijke rol speelt in de acceptatie van robot technologie. Aangezien de verwachting is dat de sociale vaardigheden van robots alleen nog maar zullen toenemen in de toekomst, richt mijn onderzoeksinteresse op de sociale, emotionele, en cognitieve reacties van mensen op robots als ook de maatschappelijke en ethische kwesties omtrent dergelijke reacties op robots. Met mijn onderzoek wil ik een bijdrage leveren aan onderwerprichtlijnen en beleidsmaatregelen om zodoende de ontwikkeling van robots te bevorderen die de maatschappij ten goede komen.

Voorheen ben ik werkzaam geweest als postdoctoral researcher bij de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Twente (2015-2016) en later bij het department Cognitive, Linguistic, & Psychological Sciences van Brown University (2017-2018). Ik heb een Bachelor Business Administration in Communication Management (2005), een Master of Science in Media Communication (2011), and a PhD in Communication Science en Human-Robot Interaction (2015).

Meer informatie over mijn onderzoek is te vinden op mijn persoonlijke website.