Kort

Cartoon van Argibald
Cartoon door Argibald
Bankje in Botanische Tuinen

Help de Botanische Tuinen

Ben je op zoek naar een uniek, duurzaam, persoonlijk cadeau? Denk dan eens aan het doneren van een bankje voor in onze Botanische Tuinen. Bijvoorbeeld bij een geboorte, jubileum, huwelijk of pensionering. Of ter nagedachtenis aan een dierbare overledene. Met de bijdrage van € 5.000 schenk je niet alleen het bankje zélf, maar draag je ook bij aan projecten rond natuureducatie en biodiversiteit in de Tuinen. Als je de gift verdeelt over vijf jaardonaties dan is die als periodieke schenking aftrekbaar van de inkomstenbelasting. En natuurlijk pronkt er als dank voor je gift een naambordje aan het gedoneerde bankje. 

Meer informatie en de mogelijkheid om meteen een bankje te adopteren vind je op deze pagina

Openluchtbioscoop in de Botanisch Tuinen bij de Sharing Days
Beeld: Bas van Hattum

Thank you for sharing

In mei 2022 vonden voor het eerst de Sharing Days plaats. Een nieuw initiatief van de Universiteit Utrecht en het Utrechts Universiteitsfonds, met diverse mogelijkheden om bij te dragen aan de groei en bloei van de Universiteit Utrecht. Er stonden bijzondere ontmoetingen op inspirerende plekken centraal.

Meer dan 400 alumni, studenten en medewerkers brachten samen € 15.000 bijeen voor diverse projecten. Bijdragen kon niet alleen in de vorm van financiële steun, er werden ook meer dan 100 uur aan vrijwilligerswerk gedoneerd. Voorzitter van het College van Bestuur Anton Pijpers: Ik ben trots dat de Sharing Days voor het eerst hebben plaatsgevonden. Dit is een mooie eerste stap om beter zichtbaar te maken op welke manieren de universitaire gemeenschap zich in kan zetten voor onze universiteit en samenleving. Met veel plezier kijk ik uit naar de volgende editie in 2023.

In 2023 vinden de Sharing Days plaats in de week van 5 tot en met 11 juni. Blijf op de hoogte via de website

3,5 miljoen euro voor multidisciplinair onderzoek is een mooie injectie voor ons onderzoek

Een foto van José van Dijck
José van Dijck, Universiteitshoogleraar Media en Digitale samenleving
Centre for Unusual Collaborations

Ongebruikelijke samenwerkingen

Challenging future generations: onder dat motto opereert de alliantie tussen de Eindhoven University of Technology, de Wageningen University & Research, de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Het Centre for Unusual Collaborations (CUCo), opgericht door de Young Academies van de vier instellingen, sluit hier naadloos bij aan. De onderzoekers binnen het CUCo zoeken onverwachte verbanden over de grenzen van disciplines heen. Maatschappelijke uitdagingen en hun eigen nieuwsgierigheid zijn hun drijfveren. CUCo stimuleert onderzoekers om vanuit een houding van openheid en bescheidenheid te leren in en van samenwerking. Het centrum helpt de unieke teams met financiële middelen en kiest zo nadrukkelijk voor nieuwe werkwijzen wat betreft onderzoeksmiddelen en samenwerking.

Wil je weten wat het CUCo allemaal onderzoekt? Kijk dan op de website van CUCo

Een vraag kan de wereld veranderen

Hoe maak je zoetigheid minder aantrekkelijk? Waarom schreeuwen kinderen? Wetenschap start met vragen stellen! De Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht gingen in 2021 daarom met Utrechters van alle leeftijden en achtergronden in gesprek over voor hen belangrijke vragen. Er werden meer dan 1.200 vragen opgehaald en deze vormen de basis voor de Utrechtse Wetenschapsagenda. Op allerlei manieren worden er nu door onze wetenschappers antwoorden gegeven op deze vragen. Zo is er een serie gemaakt in samenwerking met RTV Utrecht, is er een website en komen thema’s aan bod in het programma van Studium Generale. En er is ook een magazine, waarin je meer leest over de totstandkoming van de Utrechtse Wetenschapsagenda en de verschillende vragen die zijn gesteld.

Er zijn al veel vragen beantwoord. Je vindt ze op deze pagina.

Voorpagina van de Utrechtse Wetenschapsagenda