Afgestudeerd! En nu...

De economie is ook een ecosysteem

Investeren in de natuur is volgens Nicolas Poolen (27) investeren in de toekomst. Hij adviseert financiële instellingen over groene investeringen.

Waarom heb je voor jouw studie gekozen?
Ik wilde iets doen met toekomst en innovatie, maar wist nog niet precies wat. Tijdens mijn bachelor Future Studies aan de UvA specialiseerde ik me in bedrijfskunde. In Utrecht kon ik met de master Sustainable Business and Innovation bedrijfskunde en duurzaamheid combineren, wat mij erg aansprak. Het verduurzamen van de bedrijfswereld leek mij een spannende ontwikkeling om aan bij te dragen.

Hoe ben je aan je baan gekomen?
Ik liep stage bij WWF en deed vrijwilligerswerk voor Follow This, een organisatie die via aandeelhouders invloed uitoefent op grote bedrijven om duurzamer te werken. Toen ik de financieel directeur vroeg hoe het zat met de duurzaamheid van het pensioen voor WWF-personeel, vroeg hij of ik interesse had in een green finance team dat naar dat soort thema’s en vragen zou kijken. Het moest nog worden opgezet.

Ik wilde iets doen met toekomst en innovatie

Foto van Nicholas Poolen
Nicholas Poolen
Foto van Nicholas Poolen
Beeld: Robin Alysha Clemens

Wat vind je het leukst aan je werk?
Dat het uitdagend en multidisciplinair is. De economie is eigenlijk ook een ecosysteem dat je veerkrachtig moet houden en dat samenhangt met andere ecosystemen zoals de natuur en het klimaat. Ik probeer financiële instellingen te overtuigen om die onderwerpen en hun uitdagingen op hun agenda te zetten. Niet alleen voor de toekomst van de wereld, maar ook voor die van hun bedrijf.

Wat raad je studenten aan die straks werk zoeken?
Betrek anderen bij je loopbaanplannen en vraag feedback. Via het netwerk van mijn familie en vrienden vond ik mensen die al in het werkveld zaten of met relevante initiatieven bezig waren. Zo kreeg ik een beeld van wat ik kon verwachten en gericht advies waar ik veel aan heb gehad.

En nu ...

Ik heb in mijn huidige baan veel ruimte om mijzelf te ontwikkelen, dus voorlopig blijf ik bij WWF Nederland. Ook droom ik ervan een initiatief op te zetten voor internationale samenwerkingen. De thema’s waar ik mee werk zijn globaal en Nederland voelt soms ook wel te klein.

Nicolas Poolen (27)
Studeerde Future Planet Studies aan de Universiteit van Amsterdam en deed daarna in Utrecht de Master Sustainable Business and Innovation (2016–2018). Als Advisor Green Finance bij WWF Nederland adviseert hij Nederlandse financiële instellingen hoe zij kunnen investeren in een duurzame toekomst.

Dit interview verschijnt in een langere versie ook op DUB, de onafhankelijke nieuwssite van de Universiteit Utrecht. Op de website van de DUB lees je al het actuele nieuws en achtergronden van de universitaire gemeenschap.