Het grote plaatje: Bruinvis binnenstebuiten

Strandingsonderzoek bruinvissen
Beeld: Bas niemans

Bruinvis binnenstebuiten

Een bruinvis in zijn natuurlijke habitat bestuderen? Vergeet het maar. Het zijn schuwe dieren die zich maar weinig aan het wateroppervlak laten zien. De troebelheid van de Noordzee maakt het er ook niet gemakkelijker op. Omdat bruinvissen een beschermde diersoort zijn, willen we graag weten hoe het met de populatie gaat. En dan zit er niets anders op dan sectie te verrichten op gestrande dieren. Dat zijn er enkele honderden per jaar.

In de sectiezaal van de afdeling Pathobiologie in Utrecht, worden sinds 2008 jaarlijks zo’n vijftig tot honderd bruinvissen van kop tot staart zorgvuldig onderzocht. Zo leert Dr. Lonneke IJsseldijk meer over deze kleine walvissoort en zijn leefomgeving. Ook probeert ze de doodsoorzaak te achterhalen. Was het een ziekte, een aanval van een grijze zeehond, vervuild zeewater of misschien verstrikking in visnetten? De opdrachtgever van het onderzoek, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, is met name geïnteresseerd in de dieren die sterven als gevolg van menselijk handelen. Want hoewel het qua aantallen goed gaat met de populatie, heeft de bruinvis last van verstoring door mensen.

Volg het werk dat Lonneke IJsseldijk doet op Instagram via @strandingresearch. En lees de eenmalige uitgave De Bruinvis hier (pdf).