Blijven ontwikkelen

Nieuwe kennis ontwikkelt zich razendsnel. In je werk heb je ongetwijfeld kennis nodig die tijdens je studie niet aan bod is gekomen. Met het Onderwijs voor Professionals van de Universiteit Utrecht doe je actuele kennis en vaardigheden op om duurzaam inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt. Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Of het nu gaat om een korte cursus of een volledige master, je kunt je hele leven blijven leren aan de Universiteit Utrecht.

“Ik leef misschien wel om te leren”

Foto van Andreas van Grootheest

Andreas van Grootheest (36)
Studie: 2006 tot 2010: bachelor Godgeleerdheid aan de Katholieke Universiteit Leuven, 2018 tot 2022 bachelor Biologie aan de Universiteit Utrecht Cursus
Cursus: Thematic Interdisciplinary Challenge (TIC) Drowning deltas

Andreas van Grootheest studeerde na het voortgezet onderwijs theologie, in de volle overtuiging dat hij dominee zou worden. Maar in de loop van zijn studie veranderde zijn geloofsovertuiging. Halverwege zijn master stopte hij met theologie om daarna een jaar of acht vooral met zijn handen te werken: als postvoorbereider, postbode en schoonmaker. Daarnaast was hij tot kort geleden korfbaltrainer.

Verder kijken dan je neus lang is
Na jaren ongeschoold werk, waarvoor ik bewust heb gekozen, merkte ik dat het me minder voldoening gaf. Ik dacht, er zit toch meer talent in me dan voor het sorteren van post?! Ik was altijd al wel een bèta, de natuur fascineert me. Vandaar biologie. Aan de Universiteit Utrecht kon ik als enige al tijdens mijn bachelor specifieke vakken over mariene biologie volgen. Bovendien was ik al ‘geland’ in Utrecht, dus het was ook makkelijk. In mijn laatste jaar had ik studieruimte over en kwam ik de TIC-cursus over ‘Drowning deltas’ tegen. Een heel relevant thema in Nederland waar ik meer over wilde leren.

Verder kijken dan je neus lang is
Andreas’ medecursisten hadden een achtergrond in onder andere natuurkunde, marine wetenschappen en geografie. Hier werd ik als vanzelf uitgedaagd om over de grenzen van mijn vakgebied heen te kijken. Met elkaar onderzochten we voor onze externe opdrachtgever Rijkswaterstaat hoe de Nederlandse delta er over honderd jaar zou kunnen uitzien. We hebben het veel gehad over onze verhouding met de natuur. In Nederland zien we natuur als iets buiten onszelf, maar biologisch gezien is het heel logisch de mens als onderdeel van het ecosysteem te beschouwen. Maar meer nog dan over de inhoud heb ik vaardigheden geleerd. Ik hou van kennis, maar kennis vervaagd weer. Vaardigheden zijn veel moelijker aan te leren. Daarom was die cursus zo wezenlijk. Ik hoop vooral dat ik die reflectieve houding mee kan nemen naar toekomstig werk.

Cartoon van man die bestaat uit boeken lezend in een boek
Beeld: Aad Goudappel

Het ontrafelen van oplossingen voor toekomstig voedsel (MOOC)

START: 4 mei 2023
DUUR: 15 uur
KOSTEN: Gratis

In deze Massive Open Online Course gaan meer dan tien voedselonderzoekers van de Universiteit Utrecht in op de belangrijkste vraagstukken rond voedselconsumptie. We behandelen twee samenhangende thema’s: Voedseltekort en Gezonde Keuzes.

Meld je aan

Duurzaamheid in de biologieles

START: 3 april 2023
DUUR: Drie bijeenkomsten
KOSTEN: Gratis voor docenten van UTalent en Bètapartners, €150 voor externe deelnemers.

Welke docent biologie zoekt niet naar mogelijkheden om de nieuwsberichten rond duurzaamheid te koppelen aan wat je moet behandelen in je les? Hoe kunnen we met weinig moeite de grote vragen die leerlingen hebben aan de orde laten komen? In drie gekoppelde bijeenkomsten rond het thema duurzaamheid geven we je kennis en handvatten voor je lessen.

Meld je aan

Ook blijven ontwikkelen?

Bekijk het volledige aanbod van Onderwijs voor Professionals:

Onderwijs voor professionals