Woord vooraf

Lustrum in coronatijd

Illustratie van Maaike Wijnen

Toen een jaar geleden de Diesviering op het laatste moment moest worden afgelast door corona, hadden weinigen voorzien dat de coronacrisis ook bij de volgende universitaire verjaardag nog zo’n grote invloed zou hebben. En het is nog wel een lustrum: dit jaar vieren de Universiteit Utrecht en het UMCU samen 385 jaar wetenschap in Utrecht.

Wat vind ik het jammer dat ontmoetingen en vieringen deze keer op een alternatieve manier of later moeten plaatsvinden. En wat een contrast met de feestelijkheden in 1986. Het was mijn eerste ‘echte’ baan: het organiseren van het 350-jarig bestaan van de (toen nog) Rijksuniversiteit Utrecht. Want naast ervaren medewerkers en slimme wetenschappers werden voor de organisatie ook jonge, bijna afgestudeerde mensen binnengehaald, waarvan ik er een was. Ik denk er nog vaak aan terug.

Het was hard werken: hectiek, deadlines, meerdere ballen in de lucht, avonden doorhalen en gewoon zelf de handen uit de mouwen steken.

Maar ook veel humor, bijzondere ervaringen, doorzakken na een succesvol evenement en onderlinge saamhorigheid. Ik heb er vrienden voor het leven aan overgehouden. Bij de opening wilde Koningin Beatrix juist de jonge medewerkers ontmoeten. Trots dat we waren. Met de foto waar ik met ‘haar’ op sta, komen ook altijd weer mooie herinneringen boven.

Foto gemaakt tijdens het lustrum in 1986 toen koningin Beatrix op bezoek kwam.
Deze foto werd gemaakt tijdens het lustrum in 1986. Koningin Beatrix (rechts) wilde graag ook de jongere organisatoren ontmoeten, waaronder Maaike Wijnen (links).

Net als toen staat in het huidige lustrumjaar de verbinding met de samenleving centraal, met het thema ‘Morgen maken we samen’. Ondanks de beperkingen staan we dit jaar op verschillende momenten en plekken wel bij dit lustrum stil. Waaronder in deze Illuster met aandacht voor de relatie tussen de universiteit en de stad Utrecht, die al eeuwen nauw verweven zijn. Ik wens ons allen een mooi en inspirerend lustrumjaar!

Maaike Wijnen

Alumnus Franse taal- en letterkunde en accountmanager Bijzondere Collecties bij de Universiteitsbibliotheek