Zelfde studie... andere carrière

Matthijs Graner (29)

Studie: Wiskunde
Werk: Medeoprichter van Stichting Algorithm Audit

Portret Jurriaan Parie
Beeld: Robin Alysha Clemens

Zelfde studie...

Als kleuter wilde ik alleen maar sommen maken, eigenlijk wilde ik toen al wiskundige worden. Tegelijkertijd heb ik ook altijd een brede interesse gehad. Tijdens mijn studie heb ik daarom het interdisciplinaire honoursprogramma van het Descartes College gevolgd. Na college was er pizza en cola — enorm goed voor de kruisbestuiving tussen studenten van verschillende studies. Na mijn tweede master Data Science in Londen begon ik aan een PhD Statistiek in Zürich. Dat bleek te theoretisch. Op zoek naar een nieuw doel werd ik geïnspireerd door een krantenartikel over een in opspraak geraakt machine learninggedreven algoritme van de Gemeente Rotterdam. Met een Descartesstudiegenoot heb ik Stichting Algorithm Audit opgericht om publieke kennis over de verantwoorde inzet van algoritmes te vergroten én het debat over het onderwerp aan te jagen. We brengen commissies bijeen die advies geven over urgente ethische vraagstukken. Een paar jaar combineerde ik het met banen bij IBM en Deloitte. Sinds september ben ik fulltime bezig met ethiek, politiek, maatschappelijke relevantie van algoritmes en ja, ook gewoon keiharde statistiek.

Lucas Smits (25)

Studie: Wiskunde
Werk: Wetenschappelijk medewerker bij het Centraal Planbureau (CPB) in Den Haag

Portretfoto van Lucas Smits
Beeld: Robin Alysha Clemens

...andere carrière

Cijfers geven me rust, het is zo mooi als alles klopt. Wiskunde was mijn favoriete vak op school en ik zag mezelf wel snaar-theoreticus worden. Tijdens mijn studie Wis- en Natuurkunde werd ik me meer bewust van de grote en minstens zo interessante kwesties die buiten de universiteit spelen. De strijd tegen klimaatverandering is het grootste thema van de komende jaren en ik wil daar graag aan bijdragen met feiten, kennis en onderzoek. Na mijn studie vond ik een baan bij TNO. Maar politiek gaat me toch het meest aan het hart en sinds vorig jaar werk ik bij het CPB in het programma Klimaat. Dat is me echt op het lijf geschreven. Op dit moment bouw ik met drie collega’s aan een groot model om te voorspellen hoe CO2-heffing voor grote vervuilers buiten de EU zal doorwerken, met alle gegevens over de internationale energie-industrie erin. De eerste grote test heeft het model goed doorstaan, een mijlpaal! Het bouwen van zo’n model is een soort ingewikkelde puzzel. Het mooie is dat mijn gepuzzel direct invloed heeft. Als het CPB resultaten van een studie naar buiten brengt, is daar altijd veel aandacht voor, van de media én de politiek.