Dr. Ralph Temmink

Universitair docent
Spatial Ecology and Global Change
r.j.m.temmink@uu.nl

"Positieve interacties tussen organismen en hun milieu is belangrijk voor het functioneren van vele ecosystemen. Hoe kunnen we deze kennis gebruiken voor ecosysteemherstel?"

 

Onderzoeksfocus: ecosysteemherstel en duurzaam veengebruik

 

Ik ben een ecoloog geïnteresseerd in het functioneren van verschillende ecosystemen, zoals moerasgebieden, venen, schorren/kwelders en oester- en mosselbanken. Deze systemen zijn veelal gedomineerd door biobouwers - organismen die hun eigen milieu sterk beïnvloeden. Mijn onderzoek richt zich op hoe ecosystemen, gedomineerd door biobouwers, functioneren op een fundamenteel niveau én hoe deze kennis kan worden toegepast in ecosysteem herstel. Ik richt me bijvoorbeeld op het nabootsen van eigenschappen die gegenereerd worden door biobouwers met biologisch afbreekbare structuren en 3D-printen. Daarnaast richt mijn onderzoek zich op het verminderen van negatieve effecten van veendrainage/ontwatering, zoals eutrofiëring, broeikasgasemissie en verlies van biodiversiteit, door veenvernatting om interne feedbacks te herstellen, terwijl het veen duurzaam gebruikt kan worden (paludicultuur, veenmosteelt) of door volledig herstel. Ik bestudeer dit door een combinatie van veld- en labexperimenten op verschillende ruimtelijke schalen.