Illuster is het alumnimagazine van de Universiteit Utrecht en brengt de universiteit, haar alumni, studenten en medewerkers in beeld met interviews, artikelen en achtergrondverhalen. Illuster verschijnt drie keer per jaar. Illuster wordt één keer per jaar gratis toegestuurd aan alle alumni met een bekend postadres (wijzig uw adres per e-mail). Als u Vriend bent van het Universiteitsfonds, ontvangt u Illuster drie keer per jaar. Illuster verschijnt in het Nederlands en het Engels. 

Social media

Alumni worden ook in beeld gebracht op FacebookTwitter en LinkedIn.