Mogelijk maken

UTOMIC, voor dier en mens

Jaarlijks overlijden ruim 41 miljoen mensen wereldwijd aan zogenoemde niet-overdraagbare ziekten als kanker, hart- en vaatziekten, diabetes, neurologische aandoeningen of spieren skeletaandoeningen. Onderzoek naar effectievere diagnostiek en nieuwe behandelmogelijkheden is dan ook belangrijker dan ooit. Binnen het Utrecht Translational One Medicine Innovation Centre (UTOMIC) gaan onderzoekers en clinici uit de veterinaire en humane geneeskunde samen op zoek naar oplossingen, bijvoorbeeld voor artrose en rugpijn.

Veel chronische ziekten komen zowel bij mensen als dieren voor. Onderzoek naar deze ziekten staat bekend als One Medicine. One Medicine-onderzoek leidt tot betere diagnostiek en behandeling voor mensen en dieren. UTOMIC is een open academische werkplaats waar onderzoekers en clinici uit de veterinaire en humane geneeskunde nauw kunnen samenwerken aan projecten. Inga Wolframm heeft de dagelijkse leiding over UTOMIC: “In UTOMIC geven we dierenarts-onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde en medisch specialist-onderzoekers van verschillende universitair medische centra, zoals het UMC Utrecht, de mogelijkheid om unieke samenwerkings-verbanden aan te gaan. Daarbij kunnen zij gebruik maken van de state-of-the-art diagnostische en behandelfaciliteiten die wij samen met maatschappelijke partners en marktpartijen beschikbaar stellen in het Universitair Dierenziekenhuis.”

Binnen UTOMIC willen we ons One Medicine-onderzoek de komende jaren verder verbinden met gezondheidszorg voor mens en dier.

Bart Spee, universitair hoofddocenten themaleider One Medicine onderzoek
Bart Spee
Universiteit Utrecht

Minder proefdieren

Helaas is biomedisch onderzoek naar geneesmiddelen en behandelmethoden voor niet-overdraagbare ziekten op dit moment nog steeds sterk afhankelijk van dierproeven. Wereldwijd gaat het om 115 miljoen proefdieren per jaar. Met de oprichting van UTOMIC wil de faculteit Diergeneeskunde het One Medicine-onderzoek versnellen, veterinaire en menselijke patiënten helpen en tegelijkertijd de behoefte aan laboratoriumdieren verminderen.

Versnellen van One Medicine-onderzoek

“Binnen UTOMIC willen we ons One Medicine-onderzoek de komende jaren verder verbinden met gezondheidszorg voor mens en dier”, vertelt themaleider One Medicineonderzoek Bart Spee. “De nauwe overeenkomsten tussen mensen en gezelschapsdieren bij spontaan ontstane aandoeningen kunnen een cruciale schakel vormen in translationeel onderzoek. De behandeling van patiëntdieren kan een wetenschappelijk betrouwbare overgang vormen van preklinisch onderzoek naar klinische toepassing, zonder dat we daarbij hoeven te vertrouwen op laboratoriumdieren, zoals ratten en muizen.” Het in nauwe samenwerking met collega's uit de humane geneeskunde behandelen van gezelschapsdieren die lijden aan chronische ziekten, heeft bovendien nog een aantal andere voordelen ten opzichte van de inzet van proefdieren. Sommige ziekten of aandoeningen komen bij diergeneeskundige patiënten veel vaker voor dan bij mensen. Van veterinaire patiënten kunnen onderzoekers daardoor breder en sneller gegevens verzamelen dan van humane patiënten. Daarnaast is euthanasie op dit moment vaak de enige optie voor gezelschapsdieren die lijden aan een ongeneeslijke ziekte. Het toedienen van een experimentele behandeling aan deze veterinaire patiënten — op voorwaarde dat een dergelijke behandeling in de preklinische fase veilig is bevonden — kan een belangrijke stap zijn in de richting van de toepassing van onderzoek in de medische praktijk. Zo kan One Medicine-onderzoek de innovatie in de humane en veterinaire geneeskunde op diverse manieren versnellen.

Kijk voor meer informatie op utomic.nl

Inga Wolframm, hoofd partnerschappen en fondsenwerving faculteit Diergeneeskunde.

Inga Wolframm, hoofd partnerschappen en fondsenwerving faculteit Diergeneeskunde: “Van jongs af aan ben ik verknocht aan paarden. Tegen paarden kun je namelijk niet liegen, ze houden je altijd een spiegel voor. Dat is niet altijd even leuk, maar zorgt dat je heel goed naar jezelf moet blijven kijken.”

Bart Spee, universitair hoofddocenten themaleider One Medicine onderzoek

Bart Spee, universitair hoofddocenten themaleider One Medicineonderzoek: “Ik kies voor de kat. Die is ijdel en lui, slaapt 80 procent van de dag, kan aan de andere kant genadeloos toeslaan met zijn jagersinstinct en is overwegend atletisch. Deze eigenschappen maken mij soms jaloers!”

Je kunt zelf ook bijdragen aan beter onderzoek naar dezelfde chronische ziekten bij mensen en dieren. UTOMIC is een van de geefdoelen van de jaarlijkse Doorgeven-campagne van het Utrechts Universiteitsfonds. Kijk op uu.nl/doorgeven of doneer direct.

Waarom geven aan UTOMIC?

Joanna Schopman

“Ik heb in Utrecht Geneeskunde gestudeerd. Dat was een hele mooie tijd, waar ik erg dankbaar voor ben. Samen met mijn man Peter vind ik het leuk om iets terug te kunnen doen.” Aan het woord is Joanna Schopman, trouwe donateur van het Utrechts Universiteitsfonds. Ze vertelt: “Vanaf het begin van mijn studie heb ik het vreemd gevonden dat velen zich zo beperken tot hun eigen studierichting. Je kunt zó veel leren van even over het eigen tuinhekje heen kijken, van met elkaar praten. Het UTOMIC-project faciliteert dit. Ik denk dat het hele vruchtbare samenwerkingen kan opleveren en volg het project en de onderzoeken die er plaatsvinden met veel aandacht.” “We geven ook aan grote landelijke goede doelen, maar toch is dan vaak minder concreet wat er met het geld gebeurt. We zoeken naar kleinere projecten waar je zelf echt achter kunt staan. Waar je wat meer betrokken bent bij het resultaat of de weg daarnaartoe. Bijna alle projecten van het Utrechts Universiteitsfonds hebben dat in zich.”

Kijk voor meer informatie over bijdragen aan wetenschap op uu.nl/doneren