Interactief boek over de toekomst van een open universiteit: lees en praat mee

Een pleidooi voor open science in de volle breedte. Dat is het boek De Universiteit in Transitie dat het rectoraat van de Universiteit Utrecht –  rector magnificus Henk Kummeling, vicerector Teaching & Learning Manon Kluijtmans en vicerector Onderzoek Frank Miedema – schreef samen met de universitaire gemeenschap. De komende maanden is iedereen uitgenodigd om feedback te geven op het boek dat nu gratis online beschikbaar is. 

Tijdens een rondetafelgesprek vanuit Studio 0.41 lichtten de auteurs het boek en het schrijfproces toe (en/of bekijk een korte samenvatting van het gesprek)..

De universiteit staat midden in de maatschappij en heeft een belangrijke rol te spelen in de huidige crises, van klimaatverandering tot armoede en toenemende vluchtelingenstromen. Maar we zijn als organisatie te veel naar binnen gekeerd geraakt en het systeem moet opengebroken worden. Frank Miedema: Onze omgang met het publiek was vooral zenden. En nu denken we: misschien moeten we ook eerst eens even goed luisteren.

Open uitnodiging

Waar willen we heen  in onder meer onderwijs, onderzoek en medezeggenschap? En hoe komen we daar op een open manier? Die vragen bespraken Kluijtmans, Kummeling en Miedema tijdens verschillende bijeenkomsten met medewerkers en studenten van de universiteit, maar ook met mensen van daarbuiten. Die sessies barstten volgens de auteurs van de energie en leidden tot veel nieuwe ideeën. Op basis van die input begonnen ze met schrijven.

Het is niet dat wij de wijsheid in pacht hebben. Daarom willen we ook ontzettend graag input op deze eerste open versie, zodat we onze visie kunnen toetsen

'Het boek is absoluut geen uitgestippelde routekaart', zegt Manon Kluijtmans in het studiogesprek. 'Het is niet dat wij de wijsheid in pacht hebben. Daarom willen we ook ontzettend graag input op deze eerste open versie van het boek, zodat we onze visie kunnen toetsen'.

Verandering gaat altijd gepaard met dilemma’s en missers. Maar de universiteit is een lerende organisatie. En zo is dit boek ook bedoeld, verduidelijkt rector Henk Kummeling. Om inzicht te geven in wat we doen en hoe we nadenken over de toekomst. En nadrukkelijk ook als open uitnodiging aan iedereen om daarover mee te denken en mee te doen.

Boek en tafelgesprek

Het boek is gepubliceerd op een open en gratis platform waarop belangstellenden commentaar en opinies kunnen achterlaten. Na het ophalen van alle input op het platform en tijdens een reeks nieuwe, open bijeenkomsten in het najaar (informatie volgt), buigen de auteurs zich over een mogelijke nieuwe (print on demand-)versie van het boek (en over een eventuele Engelse editie). Bekijk ook de video en/of de teaser van het tafelgesprek dat de drie voerden over het boek en het schrijfproces. Zie ook: artikel in ScienceGuide over het boek.