Want wetenschappelijke nauwgezetheid is mooi, maar voor een bloeiend en fijn publiek domein is het nog belangrijker dat beslissers en opiniemakers diep doordrongen zijn van de wetenschappelijke mentaliteit.

Fleur Froeling met onderzoeksapparatuur

Fleur Froeling maakt burgers tot mede-onderzoekers

Hoofdverhaal

Elk onderzoek is gebaat bij het betrekken van burgers

Mensen zorgen ervoor dat ik de moed niet opgeef

Afbeelding van Eva González Pérez
Eva González Pérez
Sociaal advocaat en Alumnus van het Jaar
Charlotte en Lucas in het museum. Charlotte wijst iets aan van de collectie.

Grondig speuren

Dubbelinterview

Ik wil dat mensen zich verwonderen

En toch ben ik blij er eindelijk bij te horen, ik heb altijd al graag mee willen doen met de wetenschappelijke identiteit, bij voorkeur zonder het werk daarvoor te hoeven verrichten

Zwart-wit beeld van Tim die zijn handen naast zijn hoofd heeft in een wat verbaasde uitdrukking
Tim Kroezen
is cabaretier, alumnus en won in 2022 het Groninger Studenten Cabaratet Festival
illustratie van een hoofd waarin allemaal verschillende ballonnen samen de vorm van de hersenen uitbeelden

Blijven ontwikkelen

Onderwijs voor professionals

Illuster is een uitgave van de Universiteit Utrecht en het Utrechts Universiteitsfonds, verschijnt twee keer per jaar, in print en online, en wordt toegezonden aan alumni van de Universiteit Utrecht.